Μέτρα για τις Περιφέρειες που εντάσσονται στο επιδημιολογικό επίπεδο 4 (κατηγορία «Πολύ υψηλό»)

αναρτήθηκε σε: Επίκαιρα Θέματα | 0

Για τις Περιφέρειες που εντάσσονται στο επιδημιολογικό επίπεδο 4 ( κατηγορία «Πολύ υψηλό»), προβλέπονται τα εξής: * Για επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας (ή δευτερεύουσας με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών), προβλέπεται: – Δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας … Συνεχίζεται

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – Αυτό είναι το πλαίσιο εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» Άρθρο 1 Σκοπός και αντικείμενο του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» Σκοπός του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» είναι η παροχή στήριξης, με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, στους εργαζόμενους επιχειρήσεων -εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα με στόχο τη διατήρηση των θέσεων … Συνεχίζεται

elΕλληνικά