ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΕΣΠΑ

Μέτρα για τις Περιφέρειες που εντάσσονται στο επιδημιολογικό επίπεδο 4 (κατηγορία «Πολύ υψηλό»)

αναρτήθηκε σε: Επίκαιρα Θέματα | 0

Για τις Περιφέρειες που εντάσσονται στο επιδημιολογικό επίπεδο 4 ( κατηγορία «Πολύ υψηλό»), προβλέπονται τα εξής: * Για επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας (ή δευτερεύουσας με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών), προβλέπεται: – Δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας … Συνεχίζεται

«Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία»

αναρτήθηκε σε: Επίκαιρα Θέματα | 0

Η δράση επιχορηγεί με ποσοστό 100% τις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας για τα έξοδα της χρήσης 2021, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τις 5.000€ και μέγιστο τις 50.000€. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής – Η έναρξη δραστηριότητας να είναι πριν την 01/01/2019 – Να … Συνεχίζεται

Covid-19: Πρόγραμμα επιδότησης δόσεων για δάνεια πληγέντων με εξασφάλιση την κύρια κατοικία

αναρτήθηκε σε: Επίκαιρα Θέματα | 0

Για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα που αξιοποιεί ευρωπαϊκούς πόρους και επιδοτεί τις δόσεις δανείων που έχουν δοθεί με προσημείωση ή υποθήκη της κύριας κατοικίας σε ιδιώτες και επαγγελματίες δανειολήπτες (φυσικά πρόσωπα). Σας βοηθάμε να αντεπεξέλθετε στις δανειακές υποχρεώσεις σας, ακόμη κι … Συνεχίζεται

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – Αυτό είναι το πλαίσιο εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» Άρθρο 1 Σκοπός και αντικείμενο του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» Σκοπός του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» είναι η παροχή στήριξης, με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, στους εργαζόμενους επιχειρήσεων -εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα με στόχο τη διατήρηση των θέσεων … Συνεχίζεται

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
elΕλληνικά