ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΕΣΠΑ

Επιχορήγηση ΟΑΕΔ 20.000€ για επανέναρξη επιχείρησης σε άνεργους που είχαν κλείσει την επιχείρησή τους από 01/01/2012 μέχρι 31/10/2020.

αναρτήθηκε σε: Προγράμματα ΟΑΕΔ | 0

Σκοπός του προγράμματος «δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας» είναι να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε 3.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα εντός του διαστήματος 01.01.2012 έως 31.10.2020 ώστε να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση (με το ίδιο ή διαφορετικό αντικείμενο δραστηριότητας). … Συνεχίζεται

elΕλληνικά