Επιχορήγηση ΟΑΕΔ 20.000€ για επανέναρξη επιχείρησης σε άνεργους που είχαν κλείσει την επιχείρησή τους από 01/01/2012 μέχρι 31/12/2021

αναρτήθηκε σε: Προγράμματα ΟΑΕΔ | 0

Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί μια δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία σε AΝΕΡΓΟΥΣ που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα εντός του διαστήματος 01.01.2012 έως 31.12.2021 ώστε να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση (με το ίδιο ή διαφορετικό αντικείμενο δραστηριότητας). ΔΙΑΡΚΕΙΑΤο πρόγραμμα επιχορήγησης … Συνεχίζεται

Νέο πρόγραμμα επιδότησης 14.800€ από ΟΑΕΔ για τη Δημιουργία Επιχειρήσεων από νέους ελεύθερους επαγγελματίες ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.

αναρτήθηκε σε: Προγράμματα ΟΑΕΔ | 0

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης του α’ κύκλου ορίζεται η 3.10.2022 και ώρα 15:00.. «ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ» – ωφελούμενοι της δράσης ορίζονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, 18-29 ετών, … Συνεχίζεται

Επιχορήγηση ΟΑΕΔ 20.000€ για επανέναρξη επιχείρησης σε άνεργους που είχαν κλείσει την επιχείρησή τους από 01/01/2012 μέχρι 31/10/2020.

αναρτήθηκε σε: Προγράμματα ΟΑΕΔ | 0

Σκοπός του προγράμματος «δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας» είναι να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε 3.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα εντός του διαστήματος 01.01.2012 έως 31.10.2020 ώστε να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση (με το ίδιο ή διαφορετικό αντικείμενο δραστηριότητας). … Συνεχίζεται

elΕλληνικά