ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΕΣΠΑ

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων

αναρτήθηκε σε: Προγράμματα ΕΣΠΑ | 0

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ  50%–65% για Επενδυτικά Σχέδια 20.000€ – 200.000€  Το ποσοστό  της επιδότησης καθορίζεται με βάση το ποσοστό εξαγωγικής δραστηριότητας ως προς τον Κύκλο Εργασιών της επιχείρησης κατά το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης. Η Δράση στοχεύει στην … Συνεχίζεται

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

αναρτήθηκε σε: Προγράμματα ΕΣΠΑ | 0

  ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 50% για Επενδυτικά Σχέδια από 10.000€ έως 150.000€ Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους και  δραστηριοποιούνται : στο Λιανικό Εμπόριο (με επιλέξιμους … Συνεχίζεται

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

αναρτήθηκε σε: Προγράμματα ΕΣΠΑ | 0

ΕΣΠΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ:ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ Η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Ύψος επιδότησης … Συνεχίζεται

Πρόγραμμα Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

αναρτήθηκε σε: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Χωρίς κατηγορία | 0

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ : Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, της Ελλάδος ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), για τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης, συναφούς με τις σπουδές τους, σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο (δεν επιτρέπεται σε … Συνεχίζεται

ΝΕΟ Πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Ενίσχυσης Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου”

αναρτήθηκε σε: Προγράμματα ΕΣΠΑ | 0

ΝΕΟ Πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Ενίσχυσης Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου” Το Πρόγραμμα “Ενίσχυσης Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου” θα στοχεύσει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου (ΚΑΔ 47). Σκοπός του Προγράμματος θα είναι … Συνεχίζεται

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
elΕλληνικά