Ηλεκτρονικά Βιβλία : Υποχρεωτικά από 01/10/2021

αναρτήθηκε σε: Λογιστικά – Φορολογικά | 0

Όλες οι επιχειρήσεις (ατοµικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε. κ.λπ.) θα πρέπει να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδοµένα από τα εκδιδόµενα στοιχεία (τιµολόγια, αποδείξεις λιανικής πώλησης κ.λπ.) σε µια νέα πλατφόρµα που έχει αναπτύξει η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε), την … Συνεχίζεται

Επιχορήγηση ΟΑΕΔ 20.000€ για επανέναρξη επιχείρησης σε άνεργους που είχαν κλείσει την επιχείρησή τους από 01/01/2012 μέχρι 31/10/2020.

αναρτήθηκε σε: Προγράμματα ΟΑΕΔ | 0

Σκοπός του προγράμματος «δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας» είναι να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε 3.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα εντός του διαστήματος 01.01.2012 έως 31.10.2020 ώστε να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση (με το ίδιο ή διαφορετικό αντικείμενο δραστηριότητας). … Συνεχίζεται

Νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027

αναρτήθηκε σε: Προγράμματα ΕΣΠΑ | 0

Στο αμέσως επόμενο διάστημα ξεκινά το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 με την σταδιακή προκήρυξη έξι νέων προγραμμάτων επιδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις Τα προγράμματα αυτά αναμένονται εντός το επόμενου εξαμήνου και θα καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των παραγωγικών επιχειρήσεων και των κλάδων … Συνεχίζεται

Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων

αναρτήθηκε σε: Προγράμματα ΕΣΠΑ | 0

Στόχος της Δράσης είναι να καλύψει με τη μορφή ενίσχυσης μελλοντικών λειτουργικών δαπανών (στις οποίες περιλαμβάνεται το κόστος απασχόλησης, αλλά και οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού), μέρος της απαιτούμενης ρευστότητας για την εκ νέου εκκίνηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, καθώς και να … Συνεχίζεται

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
elΕλληνικά