«Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία»

αναρτήθηκε σε: Επίκαιρα Θέματα | 0
Η δράση επιχορηγεί με ποσοστό 100% τις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας για τα έξοδα της χρήσης 2021, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τις 5.000€ και μέγιστο τις 50.000€.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
– Η έναρξη δραστηριότητας να είναι πριν την 01/01/2019
– Να έχει ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα (βάσει Ε3 2019) έναν από τους επιλέξιμους πληγέντες ΚΑΔ και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως.
– Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.
– Μέσα στο τρίμηνο από 1/1/2021 έως 31/3/2021 (περίοδος αιτήσεων εκταμίευσης) θα πρέπει να διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός εργαζομένων με αυτόν που υπήρχε κατά το ίδιο διάστημα του 2020.

Επιλέξιμες Δαπάνες
Η επιχορήγηση με ποσοστό 100% των εξόδων της χρήσης 2021 υπολογίζεται βάσει του ποσοστού 50% επί των κάτωθι εξόδων της 12μηνης χρήσης 2019:
α) των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης, β) των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης, γ) του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών, δ) του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση ε) του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές- Βιολογικές δραστηριότητες) στ) του συνόλου των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων
Το άθροισμα των εξόδων αυτών θα πρέπει να ξεπερνά τις 10.000€ κατά την 12μηνη χρήση 2019.

Περίοδος υλοποίησης : 2021
Το ποσό της επιχορήγησης πρέπει να αναλωθεί την περίοδο 01/01-31/12/2021, διαφορετικά επιστρέφεται.

Υποβολή Αίτησης Ένταξης
Για τη χρηματοδότηση από το παρόν Πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης ένταξης που θα συνοδεύεται από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) από 13/10/2020 και έως 30/10/2020.

Η ένταξη των προτάσεων γίνεται με φθίνουσα βαθμολογική κατάταξη (συγκριτική), βάσει των κάτωθι Κριτηρίων Αξιολόγησης:
– Αριθμός Εργαζομένων που απασχολήθηκαν το 2019.
– Δείκτης Κερδών προς τον Κύκλο Εργασιών του 2019.
– Επίπτωση (μείωση) στον Κύκλο Εργασιών (τζίρο) από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Υπηρεσίες του Γραφείου μας
Δωρεάν έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής , Δωρεάν ενημέρωση για τις επιλέξιμες δαπάνες και για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται , Δωρεάν προ-αξιολόγηση & προ-φάκελος επιδότησης, Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης που θα συνοδεύεται από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ, Παρακολούθηση πορείας Αξιολόγησης και Υλοποίησης, Συγκέντρωση Δικαιολογητικών για τη Σύνταξη & Υποβολή Αίτησης Εκταμίευσης της Επιδότησης και της έκθεσης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.
Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για το μέγιστο οικονομικό σας όφελος.

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων tax-plan
Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Επενδυτικών Προτάσεων
Πανός 1 & Κύπρου – Λάρισα, Τ.Κ. 41222
Τηλ.2410533572 – 2413012052 – Φαξ 2410533772, κιν. 6936920688 – 6932702616
e-mail: info@tax-plan.gr – website: www.tax-plan.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *