ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΩΝ

Στα πλαίσια της εξυπηρέτησης φορολογικών υποθέσεων ιδιωτών το γραφείο μας με γνώση και υπευθυνότητα αναλαμβάνει:

  • την σύνταξη των εντύπων φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2)
  • τον υπολογισμό τεκμηρίων αγοράς και διατήρησης καθώς και την συμπληρωση του εντύπου ανάλωσης ήδη φορολογηθέντος κεφαλαίου).
  • την ακριβή εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης
  • την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων και άμεση έκδοση έγκυρου εκκαθαριστικού σημειώματος
  • την σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε9
  • την σύνταξη και υποβολή αιτησεων επιδότησης ενοικίου
  • την σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων του Κτηματολογίου
  • Για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων ομογενών, είναι απαραίτητη η άμεση και έγκαιρη τηλεφωνική η ηλεκτρονική επικοινωνία.

Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί επικοινωνήστε μαζί μας.