Η μισθοδοσία αποτελεί σχηματικό κόστος στην λειτουργία της επιχείρησης. Παράλληλα οι καλές σχέσεις ανάμεσα σε εργαζόμενο και εργοδότη είναι απαραίτητο στοιχείο για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Σημαντικός είναι λοιπόν ο ρόλος του έμπειρου και ενημερωμένου φοροτεχνικού, ο οποίος, αφ’ ενός εφαρμόζει πλήρως την εργατική νομοθεσία και την αξιοποίηση των προγραμμάτων επιχορήγησης εργοδοτών, αφ έτερου φροντίζει για την σωστή ενημέρωση και των δυο πλευρών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και τη δίκαιη επίλυση των διαφορών όταν αυτές παρουσιάζονται.

Χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα προγράμματα μισθοδοσίας που κυκλοφορούν στην αγορά, οι υπηρεσίες μας σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:

o Για την Επιχείρηση
• Μισθοδοτικές καταστάσεις
• Αποδείξεις πληρωμής εργαζόμενων
• Παρακολούθηση προκαταβολών εργαζόμενων
• Ανάλυση μισθοδοσίας σε κέντρα κόστους
o Ο.Α.Ε.Δ.
• Προσλήψεις – Συμβάσεις – Αποχωρήσεις – Απολύσεις
• Προγράμματα επιχορήγησης εργοδοτών
• Προγράμματα STAGE
o Ι.Κ.Α.
• Ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ.
• Ηλεκτρονική έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας
• Αποτελεσματική αντιμετώπιση ελέγχων
o Επικουρικά ταμεία
•  Καταστάσεις ανά εργαζόμενο και ταμείο
o Επιθεώρηση εργασίας
• Ενημέρωση  για τις αλλαγές των συλλογικών συμβάσεων εργασίας
• Προγράμματα ωρών εργασίας
• Συμβάσεις μερικής απασχόλησης
• Βιβλίο αδειών εργαζόμενων
• Θέματα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού ασφαλείας
• Επίλυση εργατικών διαφορών

Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί επικοινωνήστε μαζί μας.