Γνωρίζοντας ότι κάθε επιχείρηση είναι μοναδική αντιμετωπίζουμε την κάθε περίπτωση διαφορετικά και χρησιμοποιώντας την μεγάλη εμπειρία των συνεργατών μας καθώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες και σύγχρονα εργαλεία προσπαθούμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά.

Το tax-plan & οι Συνεργάτες παρέχουν αξιόπιστες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ανταποκρινόμενο στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών µας. Η ομάδα μας προσεγγίζει κάθε πελάτη μεταφέροντας την εμπειρία, τη γνώση και την ικανότητα σε συνδυασμό με την επιχειρηματική κουλτούρα και την άρτια τεχνολογική υποδομή και οργάνωση. Στην προσπάθεια μας αυτή συμβουλεύουμε και καθοδηγούμε τον πελάτη μας και σχεδιάζουμε μαζί τα επόμενα βήματα του.

Σας Προσφέρουμε

  • Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της και έγκαιρη πληροφόρηση για το ύψος των φόρων, των εργατικών εισφορών αλλά και των λοιπών υποχρεώσεων προς το κράτος.
  • Παρέχουμε εξειδικευμένες συμβουλές και καθοδήγηση στους πελάτες μας σε χρηματοοικονομικά θέματα που τους απασχολούν σε περιόδους ανάπτυξης ή αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων τους. Κύρια φροντίδα µας κατά τον σχεδιασμό των υπηρεσιών µας είναι να εξυπηρετήσουμε µε τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις ανάγκες των πελατών µας, αποσκοπώντας στη μεγιστοποίηση της αξίας των επιχειρήσεων τους.
  • Στην εταιρεία, γνωρίζουμε ότι ο ευκολότερος τρόπος να αυξήσουμε τα κέρδη είναι με τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την μείωση των εξόδων. Η αύξηση των πωλήσεων ή των εσόδων την συγκεκριμένη συγκυρία είναι πολύ δύσκολη ή απλώς δεν είναι τόσο αποτελεσματική.
  • Προσομοίωση έχει βοηθήσει τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο να βελτιώνουν τις παραγωγικές διαδικασίες τους, και αποτελεί εργαλείο για όσους λαμβάνουν αποφάσεις σε όλους τους τομείς των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.