Είναι σαφές, ότι έχουν δημιουργηθεί νέες δυνατότητες εξέλιξης αλλά και απαιτήσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας και μέσα από αυτές έχουν προκύψει νέοι προβληματισμοί και ερωτήματα που απασχολούν τον σύγχρονο επιχειρηματία.

Ποιος είναι ο ρόλος του Λογιστή-Φοροτεχνικού-Οικονομικού Συμβούλου στη σύγχρονη επιχείρηση;

Πόσο επηρεάζει ο Λογιστής την πορεία της επιχείρησης, την ανάπτυξή της, την κερδοφορία της και την μελλοντική της θέση μέσα στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον;

Με ποια κριτήρια πρέπει να γίνεται η επιλογή του;

Οι αλλαγές που συντελούνται στη φορολογική νομοθεσία και στο οικονομικό γίγνεσθαι εν γένει, είναι πολλές και περίπλοκες. Ο ρόλος τους στην πορεία ανάπτυξης μιας επιχείρησης είναι καθοριστικός. Η λογιστική – φορολογική υποστήριξη μιας εταιρείας τοποθετείτε στα πλέον σημαντικά και καίρια σημεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εμείς έχουμε να προτείνουμε Νέες υπηρεσίες για την επιχείρησή σας. Υπηρεσίες με Νέες διαδικασίες.

Το Tax-Plan είναι ένα κέντρο υπηρεσιών που καλύπτει όλο το φάσμα των οικονομικών υποθέσεων του επιχειρηματία και του ιδιώτη. Η εμπειρία μας στο χώρο, η Τεχνογνωσία, η επιστημονική Γνώση, η συνεχής παρακολούθηση όλων των εξελίξεων και η Ποιότητα των Υπηρεσιών μας εγγυώνται την οργάνωση της επιχείρησης σας με τρόπο που διασφαλίζει την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση σας, απαραίτητο στοιχείο για ορθό προγραμματισμό και αποτελεσματική υλοποίηση των επιχειρηματικών σας σχεδίων. Γνωρίζοντας πλήρως, τις απαιτήσεις της αγοράς, χρησιμοποιούμε σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης, παρακολούθησης και ενημέρωσης των πελατών μας, έτσι ώστε να καλύπτουμε άμεσα και υπεύθυνα όλες σας τις ανάγκες. Στόχος μας είναι η βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης σας, μέσα από την διαρκή παραγωγή καινοτόμων ιδεών – υπηρεσιών.

Η ιστοσελίδα μας έρχεται να σας ενημερώσει για τις υπηρεσίες που παρέχει το γραφείο μας. Περιηγηθείτε λοιπόν στις σελίδες της, γνωρίστε μας, ενημερωθείτε, ανακαλύψτε χρήσιμα εργαλεία, χρησιμοποιήστε τις υπερσυνδέσεις που θα βρείτε σε αυτήν και επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά για οποιοδήποτε πρόβλημα που σας απασχολεί.

 

 

Οι στόχοι μας

 

ΑποστόληΣτρατηγικήΑποτέλεσμα
Αποστολή μας είναι να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις στη λήψη των ορθών αποφάσεων για την προώθηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων και την οικονομική τους ανάπτυξη.
Αναγκαία προϋπόθεση των παραπάνω αποτελεί το κατάλληλο οργανωτικό σχήμα, η άριστη υποδομή, η τήρηση της σχετικής νομοθεσίας και η έγκυρη και γρήγορη πληροφόρηση. Με οδηγό τις αρχές μας και τις γνώσεις μας, οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν το ποιοτικό αποτέλεσμα που επιθυμούν.
Η στρατηγική μας είναι προσανατολισμένη στην πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, ενώ επεκτεινόμαστε και στον ευρύτερο χώρο της οργάνωσης επιχειρήσεων.
Προοπτική και βασικό μέλημά μας, αποτελεί το να καλύπτουμε όλο το φάσμα της φοροτεχνικής πολιτικής, όσο και του εν γένει οικονομικού σχεδιασμού της επιχείρησής σας.
Αντιμετωπίζουμε υπεύθυνα τους πελάτες μας, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους, με ειλικρίνεια, σοβαρότητα και εχεμύθεια, αρχές που αποτελούν την βάση της κάθε συνεργασίας μας.
Αφιερώνουμε όλους τους πόρους του γραφείου μας για την παροχή του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος προς όφελος του πελάτη και οδεύουμε στην υλοποίηση των έργων κατόπιν προσεκτικού σχεδιασμού και με βεβαιότητα για το επόμενο βήμα.