Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για Εστιατόρια και Καφετέριες

αναρτήθηκε σε: Προγράμματα ΕΣΠΑ | 0

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για Εστιατόρια και Καφετέριες
Τον Μάρτιο αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος για την αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Εστίασης (ΚΑΔ 56).
Σκοπός του Προγράμματος θα είναι η αναβάθμιση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εστίασης (αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών) μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας, τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής, ενίσχυση της ασφάλειας των χώρων και ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών θα οριστεί η ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης. Οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν:
Κτιριακές Υποδομές με έμφαση στην προστασία του Περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας.
Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους της επιχείρησης που συνδέονται άμεσα είτε με εξοικονόμηση ενέργειας είτε με την προστασία του περιβάλλοντος.
Ενδεικτικά:
Αναβάθμιση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης με περιβαλλοντική μέριμνα
Αντικατάσταση υαλοπινάκων ή/ και πλαισίων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
Θερμομόνωση κτιρίων
Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτηριακών εγκαταστάσεων, οι οποίες στοχεύουν στο να διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ.
Παρεμβάσεις για τη βελτίωση, αναβάθμιση και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
Εξοπλισμός και λογισμικό με έμφαση στην τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας.
Ενδεικτικές δαπάνες για τεχνολογική Αναβάθμιση:
Αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών, ενσωμάτωση εξοπλισμού ΤΠΕ. Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός μηχανογράφησης και ηλεκτρονικής δικτύωσης
Κόστη αδειών χρήσης λογισμικού
Δημιουργία- κατασκευή νέου διαδικτυακού τόπου και προσαρμογή υπάρχουσας ιστοσελίδας για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία
Δημιουργία – ανάπτυξη mobileportals, mobileapps
Κόστη υιοθέτησης υπηρεσιών cloud computing
Ανάπτυξη και εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (τύπου ERP, CRM, HRMS).
Ανανέωση εξοπλισμού εκείνου που συνδέεται με την ασφάλεια του χώρου και την ασφάλεια της παροχής της υπηρεσίας.
Ενδεικτικές δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας
Αντικατάσταση ηλεκτρικών/ ηλεκτρονικών συσκευών με νέες ενεργειακής σήμανσης Α
Εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων
Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης
Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου επιπέδων φωτισμού με αισθητήρες παρουσίας
Εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ ή αντλιών θερμότητας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ή και θέρμανσης/ ψύξης χώρων
Αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα/ λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης ή με σύστημα φυσικού αερίου
Εξοπλισμός και εργασίες για μείωση κατανάλωσης νερού
Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος κλιματισμού
Επίσης στο πρόγραμμα θα είναι επιλέξιμες δαπάνες για:
Μελέτη και σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη και πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων
Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης του επενδυτικού σχεδίου
Εξειδικευμένες μελέτες στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)
Ενδέχεται επίσης να επιχορηγηθεί και μέρος του μισθολογικού κόστους υφιστάμενου και νέου προσωπικού.
Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι υποχρεωτική και οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων. Δεν θα κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και την προσωρινή βαθμολογική κατάταξη και μόνον για τα δυνητικά εντασσόμενα επενδυτικά σχέδια.
Προϋπολογισμός
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης θα ανέρχεται σε 50.000.000 € (δημόσια δαπάνη). Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 111,1 εκατ. €.
Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Το Πρόγραμμα αναμένεται να έχει τεράστια ζήτηση. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων (πχ Επιχειρηματικό Σχέδιο) που θα ορισθούν στην πρόσκληση του προγράμματος.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΑ : Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να εξετάσουμε τις ευκαιρίες χρηματοδότησής σας & να σχεδιάσουμε μαζί την επιχειρηματική σας πρόταση, για το μέγιστο οικονομικό σας όφελος.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ : Αναλαμβάνουμε όχι μόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, αλλά και το συνολικό σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης με εξειδικευμένους συνεργάτες.
Δωρεάν έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής, Δωρεάν ενημέρωση για τις επιλέξιμες δαπάνες και για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, Δωρεάν προ-αξιολόγηση & προ-φάκελος επιδότησης, Δόμηση του «πνεύματος» του επενδυτικού σχεδίου και επιλογή των σημείων αιχμής του, (προβολή πλεονεκτημάτων – αντιμετώπιση αδυναμιών), Εκπόνηση Οικονομοτεχνικής Μελέτης & Συγγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου, Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, Παρακολούθηση πορείας Αξιολόγησης, Φυσική υποβολή του φακέλου συμμετοχής, Παρακολούθηση υλοποίησης επένδυσης, Συγκέντρωση Δικαιολογητικών για Σύνταξη & Υποβολή ενδιάμεσων εκθέσεων προόδου – πληρωμής και έκθεσης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.

Λογιστικό Γραφείο tax-plan
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων & Ιδιωτών
Πανός 1 & Κύπρου – Λάρισα, Τ.Κ. 41222
Τηλ.2410533572 – 2413012052 – Φαξ 2410533772 , κιν. 6936920688 – 6932702616
e-mail: info@tax-plan.gr – website: www.tax-plan.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *