ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δήμων Λαρισαίων (υπόλ.), Αγιάς, Φαρσάλων, Κιλελέρ & Ανατ. Ολύμπου. Δηλώσεις κτηματογράφησης από 10/12/2018 και για 3 μήνες.

 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (υπόλ.), ΑΓΙΑΣ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΚΙΛΕΛΕΡ & Ανατ. ΟΛΥΜΠΟΥ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΠΟ 10/12/2018  ΚΑΙ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ

Ξεκίνησε στις 10 Δεκεμβρίου 2018 η κτηματογράφηση σε περιοχές των Δήμων  Λαρισαίων (υπόλοιπο), Αγιάς, Φαρσάλων, Κιλελέρ και Ανατ. ΟΛΥΜΠΟΥ. Καλούνται όσοι έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο, στα κτηματολογικά βιβλία, δικαίωμα (π.χ. πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία, δουλεία, προσημείωση ή άλλο εμπράγματο βάρος, κ.λ.π.) επί των ακινήτων, που βρίσκονται μέσα στα όρια των παραπάνω δήμων, να υποβάλλουν δήλωση για το δικαίωμά τους, με αναφορά στην αιτία κτήσης του.  Η διαδικασία κτηματογράφησης αποσκοπεί, αφενός στη συλλογή, επεξεργασία και καταγραφή των εμπράγματων και άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων ανά ακίνητο και, αφετέρου, στη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που θα επιτρέψουν την κατά το δυνατόν ακριβέστερη απεικόνιση των γεωτεμαχίων στο κτηματολογικό διάγραμμα.

Τί εκκρεμότητες πρέπει να κλείσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων : Οι Ιδιοκτήτες των περιοχών αυτών θα πρέπει, πριν από τη δήλωση των  ακινήτων τους, να προετοιμαστούν, να κλείσουν τυχόν εκκρεμότητες που αφορούν στην ακίνητη περιουσία τους, να επικαιροποιήσουν τους τίτλους ιδιοκτησίας τους, να μετατρέψουν τα προσύμφωνα και τις χρησικτησίες σε οριστικά συμβόλαια, να κάνουν αποδοχή κληρονομιών, να έχουν δηλαδή καθαρούς τίτλους ιδιοκτησίας ώστε από 10/12/2018 να είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν χωρίς προβλήματα τη διαδικασία κτηματογράφησης που θα διαρκέσει τρείς μήνες για τους ιδιοκτήτες ακινήτων κατοίκων εσωτερικού και ένα εξάμηνο για ιδιοκτήτες ακινήτων που κατοικούν στο εξωτερικό.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, καθώς, σε εκπρόθεσμη ή μη υποβολή, επέρχονται οι, κατά το νόμο, προβλεπόμενες ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Πρόστιμο από 70€ μέχρι 250€ ανά ακίνητο, ανάλογα με το είδος και την αξία των ακινήτων.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΧΑΝΕΤΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΔΗΛΩΘΕΙ…

α) Τα ακίνητα που για οποιοδήποτε λόγο δεν δηλώθηκαν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης και έχουν καταγραφεί ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο

β) Κάποιος, που δεν αναγράφεται ως δικαιούχος στις οριστικές εγγραφές, δεν μπορεί πλέον να διεκδικήσει την κυριότητα του ακινήτου, παρά μόνο να αξιώσει χρηματική αποζημίωση γι’ αυτό.

Η δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά). Εάν δεν έχει υποβληθεί δήλωση για ακίνητο κτηματογραφημένης  περιοχής, θα πρέπει είτε ο αρχικός ιδιοκτήτης να το δηλώσει και στη συνέχεια να το μεταβιβάσει ή το ακίνητο να μεταβιβαστεί και στη συνέχεια να δηλωθεί από το νέο ιδιοκτήτη. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για όσα ακίνητα δεν έχει υποβληθεί δήλωση δεν μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1) απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων που τεκμηριώνουν τα δικαιώματα σε ακίνητα και των πιστοποιητικών μεταγραφής /εγγραφής των τίτλων στο Υποθηκοφυλακείο, κατά περίπτωση : π.χ. συμβόλαιο, κληρονομητήριο – διαθήκη – πιστοποιητικά, έκτακτη χρησικτησία με ένορκη βεβαίωση, παλαιότερο Ε9, λογαριασμός ΔΕΗ, μισθωτήριο κλπ

2) Κωδικοί TAXISNET – απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

3) Στοιχεία γεωεντοπισμού των ακινήτων στους ηλεκτρονικούς χάρτες του κτηματολογίου  (τοπογραφικό διάγραμμα ή σχεδιάγραμμα, ιδιοκτήτες γειτονικών ακινήτων, φυσική παρουσία). Σημειώνεται ότι η υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων (Χ & Ψ) είναι υποχρεωτική, εφόσον  αναφέρονται ή προσαρτώνται στα συμβόλαια, γίνεται επίκληση χρησικτησίας , έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια για το ακίνητο ή αφορά τακτοποίηση αυθαιρέτου, πράξη εφαρμογής κλπ.

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ :

Για κάθε εγγραπτέο δικαίωμα που δηλώνεται καταβάλλεται από τον δηλούντα πάγιο τέλος κτηματογράφησης υπέρ της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ.

Το τέλος αυτό ορίζεται  ανά δικαίωμα σε:

  • τριάντα πέντε  (35) ευρώ  για κύριο χώρο (διαμέρισμα, κατάστημα, οικόπεδο με κτίσμα, αδόμητο οικόπεδο, αγροτεμάχιο κλπ).
  • είκοσι  (20) ευρώ  για βοηθητικούς χώρους (χώρο στάθμευσης ή αποθήκη)  που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες (όταν ορίζεται στο συμβόλαιο για αυτούς τους χώρους ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου και δεν περιγράφονται σε αυτό ως παρακολουθήματα διηρημένων ιδιοκτησιών).

Στις αγροτικές περιοχές (δηλαδή στα εκτός σχεδίου και εκτός ορίου οικισμών) τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εγγραπτέα δικαιώματα (ισχύει μόνο για κυριότητας ή δουλείας) παραπάνω από δύο εντός του ίδιου ΟΤΑ, καταβάλλουν πάγια τέλη για δυο (2) μόνο εγγραπτέα δικαιώματα,  ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού αυτών.

Επισημαίνεται πως ο  χαρακτηρισμός για ένα ακίνητο, ότι εμπίπτει σε αστική ή αγροτική περιοχή, είναι καθοριστικός για τον υπολογισμό του τέλους για τα φυσικά πρόσωπα.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: Αμυγδαλέα, Ελευθεραί, Κοιλάδα, Κουτσόχερο, Λουτρό, Μάνδρα, Ραχούλα και Τερψιθέα.
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ: Αγιά, Αγιόκαμπος, Αετόλοφος, Αμυγδαλή, Ανάβρα, Ανατολή, Βελίκα, Γερακάρι, Δήμητρα, Έλαφος, Καρίτσα, Καστρί, Μαρμαρίνη, Μεγαλόβρυσο, Μελιβοία, Μεταξοχώρι, Νερόμυλοι, Ομόλιο, Παλαιόπυργος, Ποταμιά, Σκήτη, Σκλήθρο, Στόμιο, Σωτηρίτσα.

– ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ: Άγιος Γεώργιος, Αμπελεία, Αχίλλειο, Βαμβακού, Βασιλή, Βρυσιά, Δασόλοφος, Δένδρα, Δίλοφος, Ερέτρια, Ζωοδόχου Πηγή, Καλλιθέα, Κάτω Βασιλικά, Κατωχώρι, Κρήνη, Μεγάλο Ευύδριο, Ναρθάκι, Νεράιδα, Πολυδάμειο, Πολυνέρι, Ρευματιά, Σκοπιά, Σκοτούσσα, Σταυρός, Υπέρεια, Φάρσαλα και Χαλκιάδες.

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ: Άγιος Γεώργιος, Άγιοι Ανάργυροι,  Αγνότερη, Αρμένιο, Βούβαινα, Γλαύκη, Δίλοβο, Δοξαρά, Ελευθέριο, Ζάππειο, Καλαμάκι, Κιλελέρ (Κυψέλη), Κραννώνας, Κυπάρισσος, Μαυροβούνι, Μεγάλο Μοναστήρι, Μελιά, Μέλισσα, Μεσοχώρι, Μικρό Βουνό, Μεσοχώρι, Μύρων, Νάματα, Νέα Λεύκη, Νέο Περιβόλι, Νέες Καρυές, Νίκαια, Νίκη, Ομορφοχώρι, Πλατύκαμπος, Σωτήριο, Χάλκη, Χαρά και Ψυχικό.

– ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ : Πλαταμώνας, Πόροι, Παντελεήμονας, Λεπτοκαρυά, Σκοτίνα, Λιτόχωρο.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΑ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ:

Συγκέντρωση και σάρωση δικαιολογητικών, ηλεκτρονικός γεωεντοπισμός των ακινήτων στον χάρτη, πληρωμή πάγιου τέλους κτηματογράφησης, ορθή συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης κτηματογράφησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

ΚΛΙΜΑΚΩΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ : ΑΠΟ 30€

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ έως και 50% σε Νέους Πελάτες,  για 2+ Δηλώσεις (πχ συγγενών – φίλων), Ειδικές Κατηγορίες Πελατών(πχ άνεργοι), Συνδυαστικές (πχ με Ε1 ή Ασφάλεια)

Λογιστικό Γραφείο tax-plan
Δίκτυο Συνεργατών – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων & Ιδιωτών
Πανός 1 & Κύπρου – Λάρισα, Τ.Κ. 41222
Τηλ.2410533572 – 2413012052 – Φαξ 2410533772 , κιν. 6936920688 – 6936858782 – 6932702616
e-mail: info@tax-plan.gr – website: www.tax-plan.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *