ΛΑΜΙΑΣ

Κανάρη και Ανθήλης Λαμία (τ.κ. 351 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΛΑΜΙΑΣ – ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ – ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΔΟΜΟΚΟΥ – ΣΤΥΛΙΔΑΣ – ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ )

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2480.syzefxis.gov.gr, doy_lamias@2480.syzefxis.gov.gr
FAX2231352186, 2231047968
Αυτοκίνητα2231352165, 2231352166
Γραμματεία - Πρωτόκολλο2231352188, 2231352189, 2231352191
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2231352195
Διπλότυπα2231352148
Εισόδημα2231352178, 2231352179, 2231352183
Εκκαθαρίσεις2231352180, 2231352183, 2231352176
Έλεγχος 2231352103, 2231352104, 2231352105, 2231352106, 2231352107, 2231352108, 2231352109, 2231352110, 2231352111, 2231352112, 2231352113, 2231352114, 2231352115, 2231352116
Ενημερότητες2231352147
Έξοδα 2231352128, 2231352130
Επιστροφές2231352180, 2231352183, 2231352176, 2231352139, 2231352142
Επόπτης Ελέγχου2231352193
Εσοδα Προϊστάμενος2231352144
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2231352122, 2231352124, 2231352125, 2231352127
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.) Προϊστάμενος2231352193
Κεφάλαιο2231352149, 2231352150, 2231352151
Ληξιπρόθεσμες Οφειλές2231352198, 2231352199, 2231352194, 2231352190
Μητρώο2231352159, 2231352161, 2231352162, 2231352163
Μητρώο Προϊστάμενος2231352160
Πλειστηριασμοί2231352196
Προϊστάμενος2231352100
Προσφυγές2231352171, 2231352172, 2231352173
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2231352182
Συμψηφισμοί2231352139, 2231352142
Τ. Π. και Δανείων2231352136
Υποδιευθυντής2231352101
Φ.Π.Α.2231352167, 2231352169