ΛΑΜΙΑΣ

Κανάρη και Ανθήλης Λαμία (τ.κ. 351 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΛΑΜΙΑΣ – ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ – ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΔΟΜΟΚΟΥ – ΣΤΥΛΙΔΑΣ – ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2480.syzefxis.gov.gr, doy_lamias@2480.syzefxis.gov.gr
FAX
2231352186, 2231047968
Αυτοκίνητα
2231352165, 2231352166
Γραμματεία - Πρωτόκολλο
2231352188, 2231352189, 2231352191
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2231352195
Διπλότυπα
2231352148
Εισόδημα
2231352178, 2231352179, 2231352183
Εκκαθαρίσεις
2231352180, 2231352183, 2231352176
Έλεγχος
2231352103, 2231352104, 2231352105, 2231352106, 2231352107, 2231352108, 2231352109, 2231352110, 2231352111, 2231352112, 2231352113, 2231352114, 2231352115, 2231352116
Ενημερότητες
2231352147
Έξοδα
2231352128, 2231352130
Επιστροφές
2231352180, 2231352183, 2231352176, 2231352139, 2231352142
Επόπτης Ελέγχου
2231352193
Εσοδα Προϊστάμενος
2231352144
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2231352122, 2231352124, 2231352125, 2231352127
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.) Προϊστάμενος
2231352193
Κεφάλαιο
2231352149, 2231352150, 2231352151
Ληξιπρόθεσμες Οφειλές
2231352198, 2231352199, 2231352194, 2231352190
Μητρώο
2231352159, 2231352161, 2231352162, 2231352163
Μητρώο Προϊστάμενος
2231352160
Πλειστηριασμοί
2231352196
Προϊστάμενος
2231352100
Προσφυγές
2231352171, 2231352172, 2231352173
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2231352182
Συμψηφισμοί
2231352139, 2231352142
Τ. Π. και Δανείων
2231352136
Υποδιευθυντής
2231352101
Φ.Π.Α.
2231352167, 2231352169