ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Γ. Κονδύλη 14 και Αθ. Κυριαζή Καρπενήσι (τ.κ. 361 10)

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2473.syzefxis.gov.gr
FAX2237352150, 2237022171
Αυτοκίνητα2237352131, 2237352132
Βεβαίωση2237352125
Γραμματεία - Πρωτόκολλο2237352100
Διαχείριση2237352124
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2237352121
Εισόδημα2237352138, 2237352140, 2237352138
Ενημερότητες2237352127
Επιστροφές-Διαγραφές2237352126
Έσοδα Προϊστάμενος 2237352134
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2237352120
Κεφάλαιο2237352140, 2237352138, 2237352118, 2237352119
Μητρώο2237352122
Προϊστάμενος2237352135
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2237352136
Τ. Π. και Δανείων2237352129, 2237352123
Ταμείο2237352124
Τεχνική Διαχείριση2237352121
Φ.Π.Α.2237352120