ΚΥΜΗΣ

Κύμη Ευβοίας (τ.κ. 340 03)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΚΥΜΗΣ – ΚΑΡΥΣΤΟΥ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2470.syzefxis.gov.gr
FAX
2222351126
Αυτοκίνητα
2222351110
Βεβαίωση
2222351114
Διαγραφές
2222351115, 2222351113
Διαχείριση
2222351125
Διπλότυπα
2222351116, 2222351117
Εισόδημα
2222351104, 2222351105, 2222351107
Ενημερότητες
2222351116, 2222351117
Έξοδα
2222351118
Επιστροφές
2222351115, 2222351113
Έσοδα
2222351114
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2222351111
Κεφάλαιο
2222351120, 2222351121, 2222351124
Μητρώο
2222351109
Προϊστάμενος
2222351102
Πρωτόκολλο
2222351108
Τ. Π. και Δανείων
2222351125
Τεχνική Διαχείριση
2222351125
Τηλεφωνικό κέντρο
2222351100, 2222351101
Φ.Π.Α.
2222351112

 

ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Δημάρχου Σκούρα Δύο Δένδρα- Δοκός Xαλκίδα (τ.κ. 341 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΙΣΤΙΑΙΑΣ και ΛΙΜΝΗΣ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2472.syzefxis.gov.gr
FAX
2221353109
Αυτοκίνητα
2221353166
Βεβαίωση
2221353110
Γραμματεία
2221353196
Διαχείριση
2221353178
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2221353141, 2221353142, 2221353143, 2221353144, 2221353145, 2221353146, 2221353147, 2221353148, 2221353149
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2221353140
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2221353190
Διπλότυπα
2221353188
Εισόδημα
2221353150, 2221353151, 2221353152, 2221353153, 2221353154, 2221353155, 2221353156, 2221353157, 2221353158, 2221353159
Εκδοτήρια
2221353188
Έλεγχος
2221353121, 2221353122, 2221353123, 2221353124, 2221353125, 2221353126, 2221353127, 2221353128, 2221353129, 2221353130, 2221353131, 2221353132, 2221353133, 2221353134
Έλεγχος Προϊστάμενος
2221353120
Ενημερότητες
2221353181
ΕΝΦΙΑ
2221353179
Έξοδα
2221353180
Επιμελητής
2221353189
Επιστροφές-Διαγραφές
2221353182, 2221353183, 2221353184, 2221353185, 2221353186
Εσοδα Προϊστάμενος
2221353187
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2221353136, 2221353137, 2221353138
Κεφάλαιο
2221353170, 2221353171, 2221353172, 2221353173, 2221353174, 2221353175
Λογιστικό
2221353111, 2221353119
Μητρώο
2221353191, 2221353192, 2221353193, 2221353194, 2221353195
Προϊστάμενος
2221353102
Πρωτόκολλο
2221353100
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2221353197
Ταμείο
2221353114
Τηλεφωνικό κέντρο
2221353100
Υποδιευθυντής
2221353103
Φ.Π.Α.
2221353160, 2221353161, 2221353162, 2221353163, 2221353164, 2221353165