ΚΥΜΗΣ

Κύμη Ευβοίας (τ.κ. 340 03)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΚΥΜΗΣ – ΚΑΡΥΣΤΟΥ )

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2470.syzefxis.gov.gr
FAX2222351126
Αυτοκίνητα2222351110
Βεβαίωση2222351114
Διαγραφές2222351115, 2222351113
Διαχείριση2222351125
Διπλότυπα2222351116, 2222351117
Εισόδημα2222351104, 2222351105, 2222351107
Ενημερότητες2222351116, 2222351117
Έξοδα 2222351118
Επιστροφές2222351115, 2222351113
Έσοδα 2222351114
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2222351111
Κεφάλαιο2222351120, 2222351121, 2222351124
Μητρώο2222351109
Προϊστάμενος2222351102
Πρωτόκολλο2222351108
Τ. Π. και Δανείων2222351125
Τεχνική Διαχείριση2222351125
Τηλεφωνικό κέντρο2222351100, 2222351101
Φ.Π.Α.2222351112

 

ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Δημάρχου Σκούρα Δύο Δένδρα- Δοκός Xαλκίδα (τ.κ. 341 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΙΣΤΙΑΙΑΣ και ΛΙΜΝΗΣ )

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2472.syzefxis.gov.gr
FAX2221353109
Αυτοκίνητα2221353166
Βεβαίωση2221353110
Γραμματεία2221353196
Διαχείριση2221353178
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2221353141, 2221353142, 2221353143, 2221353144, 2221353145, 2221353146, 2221353147, 2221353148, 2221353149
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2221353140
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2221353190
Διπλότυπα2221353188
Εισόδημα2221353150, 2221353151, 2221353152, 2221353153, 2221353154, 2221353155, 2221353156, 2221353157, 2221353158, 2221353159
Εκδοτήρια2221353188
Έλεγχος 2221353121, 2221353122, 2221353123, 2221353124, 2221353125, 2221353126, 2221353127, 2221353128, 2221353129, 2221353130, 2221353131, 2221353132, 2221353133, 2221353134
Έλεγχος Προϊστάμενος 2221353120
Ενημερότητες2221353181
ΕΝΦΙΑ2221353179
Έξοδα 2221353180
Επιμελητής2221353189
Επιστροφές-Διαγραφές2221353182, 2221353183, 2221353184, 2221353185, 2221353186
Εσοδα Προϊστάμενος2221353187
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2221353136, 2221353137, 2221353138
Κεφάλαιο2221353170, 2221353171, 2221353172, 2221353173, 2221353174, 2221353175
Λογιστικό2221353111, 2221353119
Μητρώο2221353191, 2221353192, 2221353193, 2221353194, 2221353195
Προϊστάμενος2221353102
Πρωτόκολλο2221353100
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2221353197
Ταμείο2221353114
Τηλεφωνικό κέντρο2221353100
Υποδιευθυντής2221353103
Φ.Π.Α.2221353160, 2221353161, 2221353162, 2221353163, 2221353164, 2221353165