Α’ ΑΘΗΝΩΝ

Αναξαγόρα 6-8 Αθήνα (τ.κ. 105 52)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Α’ (Α’ Β’ Γ’), ΙΕ’ και ΚΒ’ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
doyaathinon@1836.syzefxis.gov.gr
FAX
2131604111, 2105221641, 2105221306
Γραμματεία
2131604161
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2131604101, 2131604102, 2131604103, 2131604104, 2131604107, 2131604108
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2131604105
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2131604115
Εισόδημα
2131604119, 2131604142, 2131604143, 2131604144, 2131604145
Έλεγχος
2131604122, 2131604123, 2131604125, 2131604127, 2131604163, 2131604164, 2131604165, 2131604166, 2131604167, 2131604168, 2131604146, 2131604147, 2131604154, 2131604155, 2131604157, 2131604158
Επόπτης Ελέγχου
2131604124
Έσοδα - Έξοδα
2131604110, 2131604130, 2131604131, 2131604132, 2131604133, 2131604136, 2131604137, 2131604138, 2131604140, 2131604150
Έσοδα - Έξοδα (Προϊστάμενος)
2131604134
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2131604106
Κεφάλαιο
2131604149
Μητρώο
2131604113, 2131604114
Προϊστάμενος
2105272810, 2105272770, 2131606162
Πρωτόκολλο
2131604160
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2131604120
Ταμείο
2131604152
Υποδιευθυντής
2131604121, 2105272785
Φ.Π.Α.
2131604116, 2131604117

 

Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κέκροπος 3 & Αλιπέδου Πειραιάς (τ.κ. 185 31)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Α’ – Β ΠΕΙΡΑΙΑ – ΚΥΘΗΡΩΝ – ΑΙΓΙΝΑΣ – ΠΟΡΟΥ – ΥΔΡΑΣ – ΣΠΕΤΣΩΝ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@1943.syzefxis.gov.gr
FAX
2104285857, 2104286074
Αυτοκίνητα
2132102735
Βεβαίωση
2132102721
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης - Διοικητική εκτέλεση
2132102733, 2132102773, 2132102774, 2132102775, 2132102776, 2132102777, 2132102778, 2132102779
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης - Ενδικα μέσα
2132102729, 2132102731, 2132102732
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2132102730, 2132102739
Διπλότυπα
2132102725, 2132102726
Εισόδημα
2132102742, 2132102744, 2132102745, 2132102746, 2132102771, 2132102772
Ελέγχου-Α1 Εποπτεία - Ελεγκτές
2132102750, 2132102751, 2132102752, 2132102753, 2132102754, 2132102755, 2132102756, 2132102757
Ελέγχου-Α1 Εποπτεία - Κ.Φ.Α.Σ
2132102709, 2132102710
Ελέγχου-Α1 Εποπτεία (Προϊστάμενος)
2132102748
Ελέγχου-Α2 Εποπτεία - Ελεγκτές
2132102769, 2132102783, 2132102784, 2132102785, 2132102786, 2132102787, 2132102788, 2132102789, 2132102790, 2132102791
Ελέγχου-Α2 Εποπτεία (Προϊστάμενος)
2132102749
Ενημερότητες
2132102720
Επιμελητής
2132102761
Επιστροφές
2132102719
Έσοδα Προϊστάμενος
2132102717
Κεφάλαιο
2132102736, 2132102737, 2132102738
Λογιστικό
2132102718
Μητρώο
2132102740
Προϊστάμενος
2132102758
Πρωτόκολλο
2132102761
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2132102743
Ταμείο
2132102722
Υποδιευθυντής
2132102759
Φ.Π.Α.
2132102764

 

Α’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Τζων Κένεντυ 146 και Αιγαίου 31 Περιστέρι (τ.κ. 121 36)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
doy.a-peristerioy@1861.syzefxis.gov.gr
FAX
2105756444
Γραμματεία - Πρωτόκολλο
2105711251
Διαχείριση
2131609719, 2105775892
Εισόδημα
2131609730, 2131609731, 2131609732, 2131609733, 2131609734, 2105739353
Επιμελητής
2105736595
Εσοδα
2131609722, 2131609723, 2131609724, 2131609725, 2131609726, 2105775081
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2131609714, 2105711259
Κεφάλαιο
2131609717, 2105763100
Μητρώο
2131609714, 2105711259
Προϊστάμενος
2105720541
Ταμείο
2131609719, 2105775892
Φ.Π.Α.
2131609716, 2131609728, 2105776500

 

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αργοστολίου 39 Αγιος Δημήτριος (τ.κ. 173 42)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΔΑΦΝΗΣ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@1852.syzefxis.gov.gr
FAX
2131607517, 2131607521
Βεβαίωση
2131607510
Γραμματεία
2131607524
Διοικητικής & Μηχ/κής Υποστήριξης - Μητρώο
2131607520
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2131607520
Διπλότυπα
2131607502
Ενημερότητες
2131607507, 2131607504
Έξοδα
2131607505
Επιστροφές
2131607508, 2131607509
Έσοδα Προϊστάμενος
2131607506
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2131607522, 2131607523
Κεφάλαιο
2131607519
Λογιστικό
2131607516, 2131607505
Προϊστάμενος
2131607527
Πρωτόκολλο
2131607531, 2131607533
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους
2131607511, 2131607513, 2131607525, 2131607532
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2131607512
Ταμείο
2131607501
Φ.Π.Α.
2131607503, 2131607518

 

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Πριγκιπίσσης Όλγας 3 και Λ. Δημοκρατίας Αγιοι Ανάργυροι (τ.κ. 135 10)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΙΛΙΟΥ – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@1859.syzefxis.gov.gr
FAX
2102690104
Γραμματεία
2102648600
Διαχείριση
2102648624
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2102648611, 2102648612, 2102648613, 2102648648, 2102648649, 2102648650, 2102648670, 2102648696, 2102648697, 2102648698
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2102648615
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2102648679
Εισόδημα
2102648661, 2102648618, 2102648659
Έλεγχος
2102648603, 2102648604, 2102648605, 2102648606, 2102648636, 2102648639, 2102648640, 2102648691
Έλεγχος Προϊστάμενος
2102648602
Επιμελητής
2102648700
Έσοδα
2102648666, 2102648680, 2102648689, 2102648690, 2102648699, 2102648701
Έσοδα Προϊστάμενος
2102648622
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2102648662
Κεφάλαιο
2102648620, 2102648676, 2102648681
Μητρώο
2102648669, 2102648797
Προϊστάμενος
2102648610
Πρωτόκολλο
2102648651, 2102648652, 2102648653
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2102648677
Ταμείο
2102648624
Υποδιευθυντής
2102648619
Φ.Π.Α. - Αυτοκίνητα
2102648656, 2102648657, 2102648658

 

ΑΙΓΑΛΕΩ

Κηφισού 44 και Αλατσάτων 93 Αιγάλεω (τ.κ. 122 41)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΑΙΓΑΛΕΩ – ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@1860.syzefxis.gov.gr
FAX
2105616800
Γραμματεία
2131609520, 2105616140
Διαχείριση
2105616126
Διοικητικής & Μηχ/κής Υποστήριξης - Μητρώο
2105616177
Εισόδημα
2131609514, 2131609516, 2131609518, 2105616864, 2105616866, 2105616867
Έσοδα
2131609504, 2131609507, 2131609508, 2105616364, 2105616365, 2105616616
Έσοδα Προϊστάμενος
2131609506, 2105616603
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2105616046, 2131609519
Κεφάλαιο
2131609502, 2105616653, 2105616654
Μητρώο
2131609513
Προϊστάμενος
2105616601
Πρωτόκολλο
2131609520, 2105616356
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2105616863, 2131609515
Φ.Π.Α.
2131609503, 2105616713, 2105616715

 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Πλαταιών 57 και Αγ. Κων/νου Αμαρουσίου (τ.κ. 151 24)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@1858.syzefxis.gov.gr, dnthsdoyamarousiou@1858.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)
2106121998
FAX (Έσοδα)
2106122307
FAX (Κεφάλαιο)
2106122278
Αυτοκίνητα
2131609103, 2106120347
Βεβαίωση
2108023000
Γραμματεία
2131609101, 2106122389
Διαχείριση
2108023000
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2108028150
Εισόδημα
2131609113, 2131609127, 2106122274, 2106122335, 2106128077, 2106122544
ΕΝΦΙΑ
2131609119
Έσοδα
2131609142, 2131609139, 2108023944, 2108056043
Έσοδα - Ενημερότητες
2106141488
Έσοδα - Επιστροφές
2108267603
Έσοδα Προϊστάμενος
2106122183
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2108029678
Κεφάλαιο
2131609116, 2131609117
Λογιστικό
2106122809
Μητρώο
2131609112
Προϊστάμενος
2131609114, 2108068811
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2131609133, 2108061227
Τεχνική Διαχείριση
2131609102, 2106120346
Φ.Π.Α.
2131609103, 2106120347

 

ΑΧΑΡΝΩΝ

Πουραίμη 10 Αχαρναί (τ.κ. 136 71)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
doy.axarnon@1954.syzefxis.gov.gr
FAX
2102444484
FAX (Μητρώο)
2102462670
Γραμματεία - Πρωτόκολλο
2132105136, 2102407444
Διαχείριση
2132105132, 2102469154
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2132105106, 2102463508
Εισόδημα
2132105125, 2132105123, 2102444483, 2102404919
Επιστροφές
2132105134, 2102401720
Έσοδα
2102403338
Έσοδα Προϊστάμενος
2132105131, 2102469154
Κεφάλαιο
2132105109, 2132105122, 2102465755
Λογιστικό
2132105135, 2102469129
Μητρώο
2132105107, 2102463508
Προϊστάμενος
2132105140, 2102444485
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2132105127, 2102462988
Φ.Π.Α.
2132105114, 2102466667

 

Β’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Λαδά 48 Περιστέρι (τ.κ. 121 32)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Β’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@1875.syzefxis.gov.gr
FAX
2131613122
FAX (Αυτοκίνητα)
2131616802
Αυτοκίνητα
2131616803, 2131616804, 2131616805, 2131613166, 2131613167
Γραμματεία - Πρωτόκολλο
2131613121
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2131613124
Εισόδημα
2131613134, 2131613135, 2131613141, 2131613155, 2131613136
Έσοδα
2131613127, 2131613128, 2131613129, 2131613131, 2131613132, 2131613133
Εσοδα Προϊστάμενος
2131613130
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2131613145
Κεφάλαιο
2131613144, 2131613169
Μητρώο
2131613125, 2131613126, 2131613164, 2131613165
Προϊστάμενος
2131613137
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2131613143
Τεχνική Διαχείριση
2131613128
Φ.Π.Α.
2131613166, 2131613167

 

ΒΥΡΩΝΑ

Αδριανουπόλεως 45 Καισαριανή (τ.κ. 161 21)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@1870.syzefxis.gov.gr
FAX
2107645551
Ακίνητη Περιουσία
2131611836, 2131611837
Αυτοκίνητα
2131611834
Βεβαίωση
2131611818
Γραμματεία - Πρωτόκολλο
2131611843, 2131611844, 2131611845
Διαχείριση
2131611817
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2131611828
Εισόδημα
2131611839, 2131611840, 2131611847
Εκδοτήρια
2131611822, 2131611823
Επιμελητής
2131611843, 2131611844, 2131611845
Επιστροφές
2131611819, 2131611820, 2131611850
Έσοδα Προϊστάμενος
2131611849
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2131611825
Κεφάλαιο
2131611824, 2131611851
Μητρώο
2131611830
Προϊστάμενος
2131611802
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2131611838
Ταμείο
2131611826
Φ.Π.Α.
2131611833

 

Γ’ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κολοκοτρώνη 140 Πειραιάς (τ.κ. 185 36)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Γ’ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΜΗΛΟΥ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@1944.syzefxis.gov
FAX
2104516601
Γραμματεία
2104183351
Διαχείριση - Ταμείο
2104282323
Εισόδημα
2104521008, 2104524687
Έσοδα
2104286476, 2104524057, 2104521054, 2104285755
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2104186478
Κεφάλαιο
2104186477, 2104537915
Μητρώο
2104183395
Προϊστάμενος
2104512007
Πρωτόκολλο
2104521020
Φ.Π.Α. - Αυτοκίνητα
2104181323

 

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Χριστιανουπόλεως 103 Γαλάτσι (τ.κ. 111 46)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – Κ’ ΑΘΗΝΩΝ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@1884.syzefxis.gov.gr
FAX
2102927868
Αυτοκίνητα
2102924069
Γραμματεία
2102138058
Διαχείριση
2102925637
Εισόδημα
2102925845
Έσοδα
2102925847
Έσοδα Προϊστάμενος
2102138043
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2102929209
Κεφάλαιο
2102138041
Λογιστικό
2102135410
Μητρώο
2102138042
Προϊστάμενος
2102921336
Πρωτόκολλο
2102925844
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2102913348
Τεχνική Διαχείριση
2102926895
Φ.Π.Α.
2102925846

 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Δ. Γούναρη 227 Γλυφάδα (τ.κ. 166 74)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@1862.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)
2131610134
FAX (Δικαστικό)
2131610135
Αυτοκίνητα
2131610136
Βεβαίωση
2131610167, 2131610168
Γραμματεία
2131610190
Διαχείριση - Ταμείο
2131610162, 2131610177
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2131610108, 2131610153, 2131610156, 2131610157, 2131610158
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2131610153
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2131610109
ΕΕΤΑ - ΕΤΗΔΕ
2131610116, 2131610142
Εισόδημα
2131610117, 2131610118, 2131610143, 2131610146
Εισόδημα – Εκκαθάριση Φ.Π.
2131610119
Έλεγχος
2131610112, 2131610113, 2131610105, 2131610129, 2131610130, 2131610132, 2131610181, 2131610182, 2131610183, 2131610184, 2131610185, 2131610188, 2131610189, 2131610178, 2131610179
Έλεγχος Προϊστάμενος
2131610133
Έμμεσοι Φόροι - Χαρτόσημο
2131610120
Έξοδα
2131610164, 2131610166
Επιμελητής
2131610190
Επιστροφές-Διαγραφές
2131610165, 2131610175, 2131610176
Έσοδα - Εκδότες
2131610171, 2131610172
Έσοδα - Ενημερότητες
2131610173
Έσοδα Προϊστάμενος
2131610174
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2131610163
Κεφάλαιο - Γονικές Παροχές - Δωρεές - Κληρονομιές
2131610152
Κεφάλαιο - ΦΜΑ
2131610117
Λογιστικό
2131610169, 2131610170
Μητρώο
2131610154, 2131610155
Προϊστάμενος
2131610192
Προσφυγές
2131610107, 2131610159, 2131610160, 2131610161, 2131610156
Πρωτόκολλο
2131610150, 2131610110
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2131610144
Τεχνικός Διαχειριστής
2131610193
Υποδιευθυντής
2131610191
Φ.Π.Α.
2131610120
Φόροι Ακινήτων
2131610139, 2131610140, 2131610141

 

Δ’ ΑΘΗΝΩΝ

Κωλέτη 14A Αθήνα (τ.κ. 100 10)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Δ’ (Δ’ Η’), Ι’ και ΙΑ’ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@1837.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)
2103805484
FAX (Έσοδα)
2103805153
Γραμματεία
2131604301
Διαχείριση
2131604342
Δικαστικό - Ενδικα μέσα
2131604323, 2131604324, 2131604325, 2131604326, 2131604327, 2131604328, 2131604329
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2131604322
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2131604321
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2131604311
Εισόδημα
2131604352, 2131604353, 2131604354, 2131604355, 2131604356, 2131604357, 2131604358, 2131604359
Έλεγχος
2131604372, 2131604373, 2131604374, 2131604375, 2131604376, 2131604377, 2131604378, 2131604379, 2131604380, 2131604381, 2131604382, 2131604383, 2131604384, 2131604385, 2131604386
Έλεγχος Προϊστάμενος
2131604371
Έξοδα
2131604344, 2131604345, 2131604346, 2131604347
Έσοδα
2131604332, 2131604333, 2131604334, 2131604335, 2131604336, 2131604337, 2131604338, 2131604339, 2131604340, 2131604341, 2131604342, 2131604343
Έσοδα Προϊστάμενος
2131604331
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2131604318, 2131604319
Κεφάλαιο
2131604361, 2131604362, 2131604363
Μητρώο
2131604312, 2131604313
Προϊστάμενος
2131604315
Πρωτόκολλο
2131604309
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2131604351
Ταμείο
2131604343
Υποδιευθυντής Φορολογίας
2131604316
Φ.Π.Α.
2131604364, 2131604365

 

Δ’ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κ. Μαυρομιχάλη 3 Πειραιάς (τ.κ. 185 45)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Δ’ και ΣΤ’ ΠΕΙΡΑΙΑ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@1945.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)
2104122803
FAX (Εισόδημα)
2104175782
FAX (Έσοδα)
2104135716
Αυτοκίνητα
2104134100, 2104120984
Γραμματεία
2132103301, 2104227575
Διαχείριση
2132103334, 2104135896
Εισόδημα
2132103345, 2132103346, 2104227576
Έσοδα
2132103338, 2132103339, 2104123156, 2104129075
Έσοδα Προϊστάμενος
2104112971, 2132103333
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2132103332, 2104118117
Κεφάλαιο
2132103344, 2104122806
Μητρώο
2132103326, 2104135641
Προϊστάμενος
2132103320, 2104134119
Πρωτόκολλο
2132103330, 2132103331, 2104129085
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2132103325, 2104128348
Ταμείο
2132103334, 2104135896
Φ.Π.Α.
2104226024

 

Ε’ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σωκράτους 15-17 και Ψαρών Δραπετσώνα (τ.κ. 186 48)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Ε’ ΠΕΙΡΑΙΑ και ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@1946.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)
2132103486
FAX (Πρωτόκολλο)
2104313325
Γραμματεία
2132103485
Διαχείριση
2132103422, 2132103423
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2132103435, 2132103436, 2132103437, 2132103438, 2132103439, 2132103441, 2132103442, 2132103444, 2132103445, 2132103446, 2132103447, 2132103448, 2132103449, 2132103450, 2132103451, 2132103452, 2132103453, 2132103467, 2132103440, 2132103443
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2132103454
Διοικητικής & Μηχ/κής Υποστήριξης - Μητρώο
2132103460
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2132103459
Εισόδημα
2132103412, 2132103413, 2132103414, 2132103415, 2132103416
Ελεγκτές
2132103480, 2132103481, 2132103482, 2132103475, 2132103476, 2132103477, 2132103478, 2132103470, 2132103471, 2132103472, 2132103473, 2132103461, 2132103462, 2132103463, 2132103465, 2132103466, 2132103468, 2132103469, 2132103483
Έλεγχος - Επόπτης Α
2132103474
Έλεγχος - Επόπτης Β
2132103464
Έξοδα
2132103424
Έσοδα
2132103431, 2132103432, 2132103433, 2132103426, 2132103427, 2132103428
Έσοδα Προϊστάμενος
2132103430
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2132103457, 2132103456
Κεφάλαιο
2132103403, 2132103404, 2132103405
Λογιστικό
2132103425
Μητρώο
2132103459, 2132103460, 2132103455
Προϊστάμενος
2132103400
Πρωτόκολλο
2132103417, 2132103418, 2132103419
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2132103406
Ταμείο
2132103421
Υποδιευθυντής
2132103484
Φ.Π.Α. - Αυτοκίνητα
2132103407, 2132103408, 2132103409, 2132103410

 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Εθν. Αντίστασης & Δήμητρος Ελευσίνα (τ.κ. 192 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΜΕΓΑΡΩΝ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@1955.syzefxis.gov.gr
FAX
2105546801
Βεβαίωση
2132105305, 2105542364
Γραμματεία
2132105307, 2105541841
Διαχείριση
2132105316, 2105561441
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2132105320, 2105561350
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2132105317, 2105560271
Εισόδημα
2132105301, 2132105304, 2105560795
Έλεγχος
2132105306, 2132105308, 2132105309, 2105543560, 2105544041, 2105562439
Ενημερότητες
2132105323, 2105549139
Έξοδα
2132105305, 2105542364
Επόπτης Ελέγχου
2132105302, 2105561360
Έσοδα Προϊστάμενος
2132105319, 2135561440
Κ.Φ.Α.Σ. πρώην Κ.Β.Σ.)
2132105303, 2132105313, 2105547234
Κεφάλαιο
2132105314, 2132105315, 2105546245
Κλιμάκιο Αυτοκινήτων (στο Υπουργείο Μεταφορών)
2105542320
Λογιστικό
2132105305, 2105542364
Μητρώο Προϊστάμενος
2132105318, 2105540403
Προϊστάμενος
2132105312, 2105560794
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2132105324, 2105546577
Τ. Π. και Δανείων
2132105316, 2105561441
Ταμείο
2132105316, 2105561441
Υποδιευθυντής
2132105310, 2105561426
Φ.Π.Α.
2132105311, 2105543472, 2105547276

 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Λ. Βουλιαγμένης 387 Ηλιούπολη (τ.κ. 163 46)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα της τέως Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ( ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@1878.syzefxis.gov.gr
FAX
2109751833
Γραμματεία
2109751095
Διαχείριση
2109763137
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2109761686, 2109706800, 2109751215
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης
2109752066, 2109752213
Έλεγχος
2109712580, 2109751272, 2109751020, 2109763567, 2109706513
Έλεγχος Προϊστάμενος
2109760996
Έσοδα
2109730259, 2109752214
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2109752975
Λογιστικό
2109751253
Προϊστάμενος
2109760218
Πρωτόκολλο
2109752224
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους
2109752120, 2109714697
Υποδιευθυντής
2109735120

 

ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ

Πολυφήμου 1 Ζωγράφου (τ.κ. 157 10)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ – ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@1842.syzefxis.gov.gr
FAX
2131613638, 2107752119
Αυτοκίνητα
2107487070, 2107488556
Βεβαίωση
2131613649
Γραμματεία
2131613637, 2107713863, 2131613647
Εισόδημα
2131613652, 2107714158, 2107489903, 2107716378
Έξοδα
2131613625
Επιστροφές
2131613648
Έσοδα
2131613620, 2131613625, 2107489901, 2107714330, 2107714416, 2107714366
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2131613636, 2107712618
Κεφάλαιο
2107487071
Λογιστικό
2131613617
Μητρώο
2131613640, 2131613635, 2107789169
Προϊστάμενος
2131613643, 2107713877, 2107489904
Πρωτόκολλο
2131613634, 2107700275
Ταμείο
2107782509
Φ.Α.Π. - ΕΝΦΙΑ
2131613610
Φ.Π.Α.
2131613628, 2107487070, 2107488556

 

ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ

Λευκάδας 33 και Ευελπίδων 47α Αθήνα (τ.κ. 113 62)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΙΓ’, ΙΘ’, ΚΓ’ ) ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@1843.syzefxis.gov.gr
FAX
2108843670
Γραμματεία
2131607340
Διαχείριση
2108220510, 2131607303
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2108842372, 2131607360, 2131607361, 2131607362, 2131607363, 2131607364, 2131607365, 2131607366, 2131607371
Εισόδημα
2108825075, 2131607330, 2131607331, 2131607332, 2131607337, 2131607339, 2131607310
Έλεγχος
2131607322, 2131607323, 2131607319, 2131607328, 2131607358, 2131607359, 2131607369, 2131607344
ΕΝΦΙΑ
2131607334, 2131607311
Επόπτης Ελέγχου
2131607314, 2108842366
Έσοδα
2131607306, 2131607372, 2131607373, 2131607374, 2131607375, 2131607378, 2131607379, 2131607380, 2131607381
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2131607367, 2131607327
Κεφάλαιο
2131607354
Λογιστικό
2131607376, 2131607377
Μητρώο
2131607329, 2131607326, 2131607320
Προϊστάμενος
2131607346, 2108843009
Πρωτόκολλο
2131607368, 2131607356
Ταμείο
2108220510, 2131607303
Υποδιευθυντής
2131607377, 2108843184
Φ.Π.Α. - Αυτοκίνητα
2131607335, 2131607336, 2131607338

 

ΙΔ’ ΑΘΗΝΩΝ

Κουρτίδου 184 Αθήνα (τ.κ. 111 43)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@1844.syzefxis.gov.gr
FAX
2102582400
Αυτοκίνητα
2131605621, 2131605622, 2131605623
Γραμματεία - Πρωτόκολλο
2131605617
Διαχείριση
2102531814
Εισόδημα
2131605607, 2131605608, 2131605609, 2131605610
Έξοδα
2131605603
Έσοδα
2131605629, 2131605630, 2131605633, 2131605644
Έσοδα Προϊστάμενος
2131605646
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2131605602
Κεφάλαιο
2131605605, 2131605606
Λογιστικό
2131605639
Προϊστάμενος
2131605614
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους
2131605613
Φ.Π.Α.
2131605621, 2131605622, 2131605623

 

ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ

Δαμάρεως 175 Αθήνα (τ.κ. 116 32)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΙΖ’, ΙΗ’ ) ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@1847.syzefxis.gov.gr
FAX
2131606257
Αυτοκίνητα
2131606270
Γραμματεία - Πρωτόκολλο
2131606201, 2131606288
Γραμματεία Προϊσταμένου
2131606251
Διαχείριση
2131606235
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Αντικρούσεων)
2131606246, 2131606247
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Μέτρων)
2131606248, 2131606249, 2131606663, 2131606664
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προσφυγές)
2131606261
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Συναλλαγή)
2131606665
Εισόδημα
2131606237, 2131606238, 2131606239, 2131606266, 2131606267, 2131606269
Έλεγχος - Α1
2131606256, 2131606258, 2131606260, 2131606273, 2131606274
Έλεγχος - Α2
2131606233, 2131606234, 2131606285
Έλεγχος - Επόπτης Α1
2131606255
Έλεγχος - Επόπτης Α2
2131606228
ΕΝΦΙΑ - ΦΜΑΠ
2131606217, 2131606221, 2131606222
Έσοδα
2131606230, 2131606229, 2131606232, 2131606236, 2131606271, 2131606287, 2131606290, 2131606291
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2131606223, 2131606224, 2131606277, 2131606279
Κεφάλαιο
2131606240, 2131606241
Μητρώο
2131606225, 2131606226, 2131606227, 2131606278, 2131606272
Προϊστάμενος
2131606252
Υποδιευθυντής
2131606259
Φ.Π.Α.
2131606270

 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ελ. Βενιζέλου 195 Καλλιθέα (τ.κ. 176 73)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Α’ – Β’ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@1853.syzefxis.gov.gr, gramateia@1853.syzefxis.gov.gr
FAX
2109560272
Βεβαίωση
2131607703
Γραμματεία
2131607711, 2131607740, 2109574935
Διαχείριση
2131607716
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2109586022, 2131607730, 2131607741, 2109568053, 2109563115, 2131607728, 2131607729
Εισόδημα
2131607708, 2131607709, 2131607710, 2109562108
Έλεγχος
2131607713, 2131607714, 2131607723, 2131607724, 2131607725, 2131607736, 2131607737, 2109577927, 2109574662
Έξοδα
2109511848
Επιστροφές
2131607701, 2131607702
Επόπτης Ελέγχου
2109573508, 2131607738
Έσοδα
2131607717, 2131607718, 2131607719, 2131607720, 2109579526, 2131607731
Έσοδα Προϊστάμενος
2109569655
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2131607706, 2131607707, 2131607735, 2109510650
Κεφάλαιο
2109568117, 2131607715, 2131607726, 2131607727
Λογιστικό
2131607704, 2131607705
Μητρώο
2131607721, 2131607722, 2109517458
Προϊστάμενος
2131607712, 2109522260
Ταμείο
2131607716
Τεχνικός Διαχειριστής
2131607703
Υποδιευθυντής
2109574663, 2131607739
Φ.Π.Α.
2131607733, 2131607734, 2109562370

 

ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μετσόβου 4 Αθήνα (τ.κ. 106 82)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
doykatex@1850.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)
2108204653
FAX (Έσοδα)
2108204614
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2108204609, 2108204610, 2108204611, 2108204612
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2108204602
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης
2108204606, 2108204616, 2108204628, 2108204633, 2108204648, 2108204649
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2108204629
Έλεγχος
2108204619, 2108204625, 2108204626, 2108204639
Έλεγχος Προϊστάμενος
2108204608
Έσοδα
2108204613, 2108204615, 2108204617, 2108204620, 2108204622
Εσοδα Προϊστάμενος
2108204605
Προϊστάμενος
2108204604
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους
2108204627, 2108204631, 2108204635, 2108204638, 2108204641, 2108204646, 2108204603
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2108204637
Υποδιευθυντής
2108204607

 

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Αχαρνών 43 Κηφισιά (τ.κ. 145 61)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
doykifisias@1871.syzefxis.gov.gr
FAX
2108082503, 2131612103
Γραμματεία
2131612171, 2131612172, 2131612173, 2108014124
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2131612106, 2131612147, 2131612148, 2131612149, 2131612151, 2131612152, 2131612153, 2131612168
Εισόδημα
2131612191, 2131612192, 2131612193, 2131612195, 2131612196, 2131612197, 2131612112
Έλεγχος
2131612108, 2131612131, 2131612133, 2131612134, 2131612136, 2131612144, 2131612145, 2131612188, 2131612189, 2106233220
ΕΝΦΙΑ
2131612166
Έξοδα
2131612113, 2131612169
Επόπτης
2131612138, 2131612137, 2108015552
Έσοδα
2131612114, 2131612116, 2131612159, 2131612160, 2131612162
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2131612123
Κεφάλαιο
2131612154, 2131612155, 2131612156
Μητρώο
2131612104, 2131612177, 2131612181
Προϊστάμενος
2131612179, 2131612180, 2106236690
Πρωτόκολλο
2131612175, 2131612176
Ταμείο
2131612185
Τεχνική Διαχείριση
2131612182
Υποδιευθυντής
2131612141, 2106236190
Φ.Π.Α.
2131612164, 2131612165, 2131612167, 2131612170

 

ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Βασ. Κων/νου 156 Κορωπί (τ.κ. 194 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΛΑΥΡΙΟΥ – ΚΕΑΣ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
dntisdoy_1304@1956.syzefxis.gov.gr
FAX
2106624531
Αυτοκίνητα
2132105509, 2132105532
Αυτοψίες
2132105508
Βεβαίωση
2132105564, 2132105534
Γραμματεία
2132105515
Διαχείριση
2132105567, 2132105568
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2132105537
Διπλότυπα
2132105570
Εισόδημα
2132105517, 2132105518, 2132105539, 2132105540
Εισόδημα - ΕΕΤΑ
2132105516
Εισόδημα - Εκχώρηση Μισθωμάτων
2132105545
Εισόδημα - ΕΝΦΙΑ
2132105541, 2132105542
Επιστροφές-Διαγραφές
2132105563, 2132105566
Εσοδα
2132105569
Εσοδα Προϊστάμενος
2132105571
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2132105505, 2132105506, 2132105578
Κεφάλαιο
2132105507, 2132105531
Λογιστικό
2132105565
Μητρώο
2132105504, 2132105508
Προϊστάμενος
2132105535
Πρωτόκολλο
2132105533
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2132105514
Ταμείο
2132105567, 2132105568
Φ.Π.Α.
2132105543, 2132105544
Φορολογικές Ενημερότητες
2132105570

 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Κύπρου 2 – 4 Μοσχάτο (τ.κ. 183 46)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@1951.syzefxis.gov.gr
FAX
2132104413
Αυτοκίνητα
2132104409
Γραμματεία - Πρωτόκολλο
2132104421, 2132104430
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2132104436
Εισόδημα
2132104414, 2132104439
Εκδότες
2132104434, 2132104432
Επιστροφές
2132104420
Εσοδα Προϊστάμενος
2132104419
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2132104440
Κεφάλαιο
2132104411, 2132104412
Λογιστικό
2132104408
Μητρώο
2132104426, 2132104436
Προϊστάμενος
2132104429
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2132104415
Ταμείο
2132104418
Τεχνική Διαχείριση
2132104412
Φ.Π.Α.
2132104409, 2132104424

 

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηρακλείου 420 Ν. Ηράκλειο (τ.κ. 141 22)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@1868.syzefxis.gov.gr
FAX
2102827161
Εισόδημα
2131611424, 2131611426, 2131611427, 2131611420
Έσοδα
2131611410, 2131611418
Έσοδα Προϊστάμενος
2131611417
Κεφάλαιο
2131611407
Μητρώο
2131611405, 2131611406
Προϊστάμενος
2131611421
Πρωτόκολλο
2131611416
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2131611428
Ταμείο
2131611409
Φ.Π.Α. - Αυτοκίνητα
2131611402

 

Ν. ΙΩΝΙΑΣ

Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Ιωνία (τ.κ. 142 31)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Ν. ΙΩΝΙΑΣ – Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@1854.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)
2102799264
FAX (Δικαστικό)
2102714813
Αυτοψίες
2102791930, 2102719808, 2102719809, 2131608103
Γραμματεία - Πρωτόκολλο
2102753859, 2131608120
Διαχείριση
2102716452
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2102723744, 2102719803, 2131608126
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2102794460, 2131608111
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2102719802, 2131608115
Εισόδημα
2102753859, 2102723745, 2102719809, 2102719804, 2131608101
Έλεγχος
2102798433, 2102723774, 2102723775, 2102719806, 2102719811, 2131608105
Επιστροφές
2102796122, 2131608114
Επόπτης
2102723768, 2102719807, 2102719801
Έσοδα - Λογιστικό
2102716452, 2131608127
Έσοδα Προϊστάμενος
2102790061, 2131608122
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2102716458, 2131608104
Κεφάλαιο
2102794525
Μητρώο
2102716451, 2131608108
Προϊστάμενος
2131608116, 2102717826
Προσφυγές
2102716453, 2102714813, 2131608112, 2131608113
Ταμείο
2102716452
Υποδιευθυντής
2102777572
Φ.Π.Α.
2102758966, 2131608121

 

Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Λ. Συγγρού 251 Ν. Σμύρνη (τ.κ. 171 22)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@1855.syzefxis.gov.gr
FAX
2109408812
Αυτοκίνητα
2131608332, 2131608333, 2109408808, 2131608331
Γραμματεία - Πρωτόκολλο
2131608343, 2109409060
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης
2131608328, 2109409061
Εισόδημα
2131608302, 2131608307, 2131608305
Επιστροφές
2131608311, 2131608317, 2109408807
Έσοδα
2131608321, 2131608313, 2131608315, 2131608319, 2109408801, 2109409461
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2131608332, 2131608333, 2109408808, 2131608331
Κεφάλαιο
2131608337, 2109408802, 2131608338
Μητρώο
2131608328, 2131608330, 2131608343
Προϊστάμενος
2131608301, 2109484136
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2131608342, 2109424906
Φ.Π.Α.
2131608332, 2131608333, 2109408808, 2131608331

 

ΝΙΚΑΙΑΣ

Θεσπιέων 62 Κορυδαλλός (τ.κ. 181 22)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα της τέως Δ.Ο.Υ. ( ΝΙΚΑΙΑΣ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@1952.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)
2104945504
FAX (Εισόδημα)
2104958294
Γραμματεία
2104945584
Εισόδημα
2104959127, 2104945514
Έσοδα
2104972701, 2104944620
Έσοδα Προϊστάμενος
2104972894
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2104976527
Κεφάλαιο
2104959636
Μητρώο
2104962692
Προϊστάμενος
2104972894
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2104943995
Ταμείο
2104944645
Φ.Π.Α.
2104944238

 

ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

Αλκυόνης 19 Παλαιό Φάληρο (τ.κ. 175 10)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@1856.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)
2131608528
FAX (Εισόδημα)
2131608546
FAX (Έσοδα)
2131608542
FAX (Μητρώο)
2131608547
Γραμματεία - Πρωτόκολλο
2131608530
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2131608534
Εισόδημα
2131608529, 2131608531, 2131608533, 2131608519, 2131608545, 2131608522
Επιστροφές
2131608544
Έσοδα
2131608517, 2131608543, 2131608512
Έσοδα Προϊστάμενος
2131608541
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2131608506
Κεφάλαιο
2131608521
Μητρώο
2131608526
Προϊστάμενος
2131608524
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2131608527
Ταμείο
2131608516
Τεχνική Διαχείριση
2131608513
Φ.Π.Α. - Αυτοκίνητα
2131608518, 2131608523

 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Εθνικής Αντιστάσεως 43 Παλλήνη (τ.κ. 153 02)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΠΑΛΛΗΝΗΣ – ΑΝΔΡΟΥ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
doypallinis@1964.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)
2106667533
FAX (Δικαστικό)
2106032440, 2106034805
FAX (Φορολογικής Συμμόρφωσης)
2106031648
Αυτοκίνητα
2132106457
Βεβαίωση
2132106465, 2132106466
Γονικές Παροχές - Δωρεές
2132106490, 2132106475
Γραμματεία
2132106429, 2132106430
Δικαστικό - Διοικητική εκτέλεση
2132106485, 2132106486, 2132106415, 2132106418, 2132106493
Δικαστικό - Ενδικα μέσα
2132106454, 2132106414, 2132106452
Δικαστικό - Φορολογικό
2132106426, 2132106407
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2132106455
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2132106419
Εισόδημα
2132106482, 2132106483, 2132106484, 2132106428, 2132106460, 2132106461
Επιστροφές
2132106463, 2132106464, 2132106470
Εποπτεία Α1
2132106477, 2132106412, 2132106438, 2132106439, 2132106440, 2132106442, 2132106404, 2132106405, 2132106445, 2132106446
Εποπτεία Α1 (Προϊστάμενος)
2132106497
Εποπτεία Α2
2132106434, 2132106435, 2132106437, 2132106440, 2132106441, 2132106444, 2132106409
Εποπτεία Α2 (Προϊστάμενος)
2132106403
Έσοδα - Διπλότυπα
2132106468
Έσοδα - Ενημερότητες
2132106467
Έσοδα Προϊστάμενος
2132106408
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2132106494, 2132106495
Κεφάλαιο
2132106471
Κεφάλαιο - Κληρονομιές
2132106474
Λογιστικό
2132106476, 2132106413
Μητρώο
2132106432
Προϊστάμενος
2106666917, 2132106425
Πρωτόκολλο
2132106431, 2132106420
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2132106406
Ταμείο
2132106421
Υποδιευθυντής
2132106496
Φ.Π.Α.
2132106458

 

ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ακτή Μιαούλη 83 Πειραιάς (τ.κ. 185 38)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
grammateia@1948.syzefxis.gov.gr
FAX
2104118595, 2132103831
Γραμματεία
2132103830, 2104176392
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2132103849, 2104227161
Εισόδημα
2104226929, 2132103806
Έλεγχος
2132103841, 2104125837
Επόπτης Ελέγχου
2132103846, 2104130937
Έσοδα
2132103817, 2104132893
Μητρώο
2104125263, 2132103833
Πλοίων
2104176411, 2132103811
Προϊστάμενος
2132103832, 2104125525
Υποδιευθυντής
2132103847, 2104136190
Φ.Π.Α.
2104174752, 2132103802

 

ΣΤ’ ΑΘΗΝΩΝ

Aγ. Eλεούσης 10 Αθήνα (τ.κ. 105 54)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΣT’ (ΣT’, Z’, ΙΣΤ’, E’, Θ’) ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@1839.syzefxis.gov.gr
FAX
2131604726
Αυτοκίνητα
2131604714
Γραμματεία - Πρωτόκολλο
2131604719
Διαχείριση
2131604723
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2131604710
Διπλότυπα
2131604725
Εισόδημα
2131604703, 2131604704
Επιστροφές
2131604715
Εσοδα Προϊστάμενος
2131604721
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2131604711, 2131604712
Κεφάλαιο
2131604709, 2131604707, 2131604718
Λογιστικό
2131604713
Μητρώο
2131604720
Προϊστάμενος
2131604708
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2131604705
Ταμείο
2131604723
Τεχνικός Διαχειριστής
2131604716
Φ.Π.Α.
2131604714
Φορολογικές Ενημερότητες
2131604725

 

Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ (πρώην Φ.A.E.Ε.)

Θησέως 55-57 Καλλιθέα (τ.κ. 176 71)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@1876.syzefxis.gov.gr
E-mail (Διευθυντής)
dntisdoyfaeathinon@1876.syzefxis.gov.gr
E-mail (Υποδιευθυντής)
ypodntisfaeathinon@1876.syzefxis.gov.gr
FAX
2109592488, 2109592688, 2109563652, 2109594821
Αυτοκίνητα
2131613345, 2131613347
Γραμματεία
2131613370, 2131613371
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2131613463, 2131613464, 2131613465, 2131613466, 2131613467, 2131613468, 2131613471, 2131613472, 2131613473, 2131613474, 2131613488, 2131613489
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2131613473
Διοικητικής & Μηχ/κής Υποστήριξης - Μητρώο
2131613414, 2131613411, 2131613412, 2131613413, 2131613415
Εισόδημα
2131613383, 2131613384, 2131613385, 2131613386, 2131613387, 2131613388, 2131613389, 2131613390, 2131613391, 2131613392, 2131613393
Ελέγχου-Α1 Εποπτεία
2131613302, 2131613303, 2131613304, 2131613305, 2131613306, 2131613307, 2131613308, 2131613309, 2131613310, 2131613311, 2131613312, 2131613313, 2131613314, 2131613315, 2131613316, 2131613317, 2131613318
Ελέγχου-Α1 Εποπτεία (Προϊστάμενος)
2131613301
Ελέγχου-Α2 Εποπτεία
2131613331, 2131613332, 2131613333, 2131613334, 2131613335, 2131613336, 2131613337, 2131613338, 2131613339
Ελέγχου-Α2 Εποπτεία (Προϊστάμενος)
2131613326
Ελέγχου-Α3 Εποπτεία
2131613352, 2131613353, 2131613354, 2131613356, 2131613357, 2131613358
Ελέγχου-Α3 Εποπτεία (Προϊστάμενος)
2131613355
Ελέγχου-Α4 Εποπτεία
2131613322, 2131613323, 2131613324, 2131613325, 2131613326, 2131613327, 2131613328
Ελέγχου-Α4 Εποπτεία (Προϊστάμενος)
2131613320
Επιμελητής
2131613361
Έσοδα - Λογιστικό
2131613423, 2131613429, 2131613431, 2131613432, 2131613433, 2131613434, 2131613435, 2131613436, 2131613437, 2131613438, 2131613439, 2131613440, 2131613441, 2131613442, 2131613443, 2131613444, 2131613445, 2131613446, 2131613447, 2131613448
Έσοδα - Λογιστικό (Προϊστάμενος)
2131613446
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2131613398, 2131613401, 2131613404, 2131613406, 2131613407
Παρακρατούμενοι φόροι
2131613380, 2131613381, 2131613382, 2131613383
Προϊστάμενος
2131613350, 2109570962, 2109579579
Πρωτόκολλο
2131613363
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2131613387
Τηλεφωνικό κέντρο
2131613300
Υποδιευθυντής
2131613360, 2131613448
Φ.Π.Α.
2131613479, 2131613480, 2131613481, 2131613482, 2131613483

 

Φ.Α.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ

Νοταρά 38-40 Πειραιάς (τ.κ. 185 10)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@1947.syzefxis.gov.gr
FAX
2104128430
Αυτοκίνητα
2132103644
Βεβαίωση
2104112339, 2132103625
Γραμματεία
2104112200, 2132103690
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2132103646, 2132103648, 2132103649, 2132103651, 2132103652, 2132103656, 2132103659, 2132103660
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2132103647
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2104112354, 2132103655
Εισόδημα
2132103635, 2132103636, 2132103637, 2132103638, 2132103639
Έλεγχος - Τμήμα Α1
2132103665, 2132103666, 2132103667, 2132103668, 2132103669, 2132103682, 2132103684
Έλεγχος - Τμήμα Α2
2132103664, 2132103670, 2132103671, 2132103672, 2132103673, 2132103680, 2132103681
Έλεγχος - Τμήμα Α3
2132103674, 2132103675, 2132103676, 2132103677, 2132103678
Επιμελητής
2132103629, 2132103686
Επόπτης Ελέγχου Α1
2132103663
Επόπτης Ελέγχου Α2
2132103662
Επόπτης Ελέγχου Α3
2132103679
Έσοδα
2132103619, 2132103620, 2132103621, 2132103623
Έσοδα Προϊστάμενος
2104174390, 2132103624
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2132103626, 2132103627
Μητρώο
2132103650, 2132103654
Παρακρατούμενοι φόροι
2132103645
Προϊστάμενος
2132103685
Πρωτόκολλο
2132103688
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2104112357, 2132103634
Ταμείο
2132103622
Τεχνική Διαχείριση
2132103687
Υποδιευθυντής
2104112267, 2132103661
Φ.Π.Α.
2132103640, 2132103641, 2132103642

 

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Αισχύλου 27 Χαλάνδρι (τ.κ. 152 34)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@1857.syzefxis.gov.gr
FAX
2106826600
Αυτοψίες
2131608717
Βεβαίωση
2131608723
Γραμματεία
2131608736
Διαχείριση
2131608730
Εισόδημα
2131608720, 2131608734, 2131608735, 2131608737, 2131608738
Εκδοτήρια
2131608727, 2131608729, 2131608722
Ενημερότητες
2131608727, 2131608729, 2131608722
Επιστροφές
2131608721
Έσοδα Προϊστάμενος
2131608728
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2131608711, 2131608712
Κεφάλαιο
2131608707, 2131608708
Μητρώο
2131608713
Προϊστάμενος
2106852293, 2131608732
Πρωτόκολλο
2131608731
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2131608733
Φ.Π.Α.
2131608715

 

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Ελευθερίου Βενιζέλου 100 Xολαργός (τ.κ. 155 61)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@1881.syzefxis.gov.gr
FAX
2106540026
FAX (Αυτοκίνητα)
2106081233
Αυτοκίνητα
2106081233
Γραμματεία
2131614501
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2131614528, 2131614529, 2131614505, 2131614541, 2131614543
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2131614530
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης
2131614553, 2131614548
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2131614544
Έλεγχος
2131614504, 2131614511, 2131614512, 2131614513, 2131614516, 2131614518, 2131614519, 2131614521, 2131614522, 2131614523, 2131614524, 2131614537
Επόπτης Ελέγχου
2131614525, 2106561098
Έσοδα
2131614537, 2131614538, 2131614539, 2131614540, 2131614542, 2106540575
Έσοδα Προϊστάμενος
2131614536
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2131614545, 2131614547
Κεφάλαιο
2131614507, 2131614509
Προϊστάμενος
2131614503, 2106540167
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους
2131614526, 2131614527, 2131614532, 2131614533, 2131614534
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2131614532
Υποδιευθυντής
2131614515, 2106561094
Φ.Π.Α.
2131614535

 

ΨΥΧΙΚΟΥ

Κηφισίας 160 Ν. Ψυχικό (τ.κ. 154 10)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΨΥΧΙΚΟΥ – ΚΑ’ ΑΘΗΝΩΝ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@1880.syzefxis.gov.gr
FAX
2106712809
Αυτοκίνητα
2131614388, 2131614349
Βεβαίωση
2131614309, 2131614310
Γραμματεία
2131614352, 2106777555
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2131614391
Εισόδημα
2131614330, 2131614326, 2131614324, 2131614340, 2131614328
Εισόδημα - Παρακρατούμενοι
2131614338
Ενημερότητες
2131614360
Επιστροφές
2131614314, 2131614315
Έσοδα Προϊστάμενος
2131614313
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2131614327
Κεφάλαιο
2131614335, 2131614336
Λογιστικό
2131614307, 2131614311
Μητρώο
2131614334, 2131614359
Προϊστάμενος
2131614354, 2106713000
Πρωτόκολλο
2131614321
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2131614350
Ταμείο
2131614323
Φ.Α.Π. - ΕΝΦΙΑ
2131614344, 2131614342
Φ.Π.Α.
2131614388, 2131614349