Α’ ΑΘΗΝΩΝ

Αναξαγόρα 6-8 Αθήνα (τ.κ. 105 52)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Α’ (Α’ Β’ Γ’), ΙΕ’ και ΚΒ’ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-maildoyaathinon@1836.syzefxis.gov.gr
FAX2131604111, 2105221641, 2105221306
Γραμματεία2131604161
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2131604101, 2131604102, 2131604103, 2131604104, 2131604107, 2131604108
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2131604105
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2131604115
Εισόδημα2131604119, 2131604142, 2131604143, 2131604144, 2131604145
Έλεγχος 2131604122, 2131604123, 2131604125, 2131604127, 2131604163, 2131604164, 2131604165, 2131604166, 2131604167, 2131604168, 2131604146, 2131604147, 2131604154, 2131604155, 2131604157, 2131604158
Επόπτης Ελέγχου2131604124
Έσοδα - Έξοδα 2131604110, 2131604130, 2131604131, 2131604132, 2131604133, 2131604136, 2131604137, 2131604138, 2131604140, 2131604150
Έσοδα - Έξοδα (Προϊστάμενος)2131604134
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2131604106
Κεφάλαιο2131604149
Μητρώο2131604113, 2131604114
Προϊστάμενος2105272810, 2105272770, 2131606162
Πρωτόκολλο2131604160
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2131604120
Ταμείο2131604152
Υποδιευθυντής2131604121, 2105272785
Φ.Π.Α.2131604116, 2131604117

 

Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κέκροπος 3 & Αλιπέδου Πειραιάς (τ.κ. 185 31)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Α’ – Β ΠΕΙΡΑΙΑ – ΚΥΘΗΡΩΝ – ΑΙΓΙΝΑΣ – ΠΟΡΟΥ – ΥΔΡΑΣ – ΣΠΕΤΣΩΝ )

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@1943.syzefxis.gov.gr
FAX2104285857, 2104286074
Αυτοκίνητα2132102735
Βεβαίωση2132102721
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης - Διοικητική εκτέλεση2132102733, 2132102773, 2132102774, 2132102775, 2132102776, 2132102777, 2132102778, 2132102779
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης - Ενδικα μέσα2132102729, 2132102731, 2132102732
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2132102730, 2132102739
Διπλότυπα2132102725, 2132102726
Εισόδημα2132102742, 2132102744, 2132102745, 2132102746, 2132102771, 2132102772
Ελέγχου-Α1 Εποπτεία - Ελεγκτές2132102750, 2132102751, 2132102752, 2132102753, 2132102754, 2132102755, 2132102756, 2132102757
Ελέγχου-Α1 Εποπτεία - Κ.Φ.Α.Σ2132102709, 2132102710
Ελέγχου-Α1 Εποπτεία (Προϊστάμενος)2132102748
Ελέγχου-Α2 Εποπτεία - Ελεγκτές2132102769, 2132102783, 2132102784, 2132102785, 2132102786, 2132102787, 2132102788, 2132102789, 2132102790, 2132102791
Ελέγχου-Α2 Εποπτεία (Προϊστάμενος)2132102749
Ενημερότητες2132102720
Επιμελητής2132102761
Επιστροφές2132102719
Έσοδα Προϊστάμενος 2132102717
Κεφάλαιο2132102736, 2132102737, 2132102738
Λογιστικό2132102718
Μητρώο2132102740
Προϊστάμενος2132102758
Πρωτόκολλο2132102761
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2132102743
Ταμείο2132102722
Υποδιευθυντής2132102759
Φ.Π.Α.2132102764

 

Α’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Τζων Κένεντυ 146 και Αιγαίου 31 Περιστέρι (τ.κ. 121 36)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-maildoy.a-peristerioy@1861.syzefxis.gov.gr
FAX2105756444
Γραμματεία - Πρωτόκολλο2105711251
Διαχείριση2131609719, 2105775892
Εισόδημα2131609730, 2131609731, 2131609732, 2131609733, 2131609734, 2105739353
Επιμελητής2105736595
Εσοδα2131609722, 2131609723, 2131609724, 2131609725, 2131609726, 2105775081
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2131609714, 2105711259
Κεφάλαιο2131609717, 2105763100
Μητρώο2131609714, 2105711259
Προϊστάμενος2105720541
Ταμείο2131609719, 2105775892
Φ.Π.Α.2131609716, 2131609728, 2105776500

 

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αργοστολίου 39 Αγιος Δημήτριος (τ.κ. 173 42)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΔΑΦΝΗΣ )

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@1852.syzefxis.gov.gr
FAX2131607517, 2131607521
Βεβαίωση2131607510
Γραμματεία2131607524
Διοικητικής & Μηχ/κής Υποστήριξης - Μητρώο2131607520
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2131607520
Διπλότυπα2131607502
Ενημερότητες2131607507, 2131607504
Έξοδα 2131607505
Επιστροφές2131607508, 2131607509
Έσοδα Προϊστάμενος 2131607506
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2131607522, 2131607523
Κεφάλαιο2131607519
Λογιστικό2131607516, 2131607505
Προϊστάμενος2131607527
Πρωτόκολλο2131607531, 2131607533
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους2131607511, 2131607513, 2131607525, 2131607532
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2131607512
Ταμείο2131607501
Φ.Π.Α.2131607503, 2131607518

 

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Πριγκιπίσσης Όλγας 3 και Λ. Δημοκρατίας Αγιοι Ανάργυροι (τ.κ. 135 10)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΙΛΙΟΥ – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ )

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@1859.syzefxis.gov.gr
FAX2102690104
Γραμματεία2102648600
Διαχείριση2102648624
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2102648611, 2102648612, 2102648613, 2102648648, 2102648649, 2102648650, 2102648670, 2102648696, 2102648697, 2102648698
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2102648615
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2102648679
Εισόδημα2102648661, 2102648618, 2102648659
Έλεγχος 2102648603, 2102648604, 2102648605, 2102648606, 2102648636, 2102648639, 2102648640, 2102648691
Έλεγχος Προϊστάμενος 2102648602
Επιμελητής2102648700
Έσοδα 2102648666, 2102648680, 2102648689, 2102648690, 2102648699, 2102648701
Έσοδα Προϊστάμενος 2102648622
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2102648662
Κεφάλαιο2102648620, 2102648676, 2102648681
Μητρώο2102648669, 2102648797
Προϊστάμενος2102648610
Πρωτόκολλο2102648651, 2102648652, 2102648653
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2102648677
Ταμείο2102648624
Υποδιευθυντής2102648619
Φ.Π.Α. - Αυτοκίνητα2102648656, 2102648657, 2102648658

 

ΑΙΓΑΛΕΩ

Κηφισού 44 και Αλατσάτων 93 Αιγάλεω (τ.κ. 122 41)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΑΙΓΑΛΕΩ – ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ )

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@1860.syzefxis.gov.gr
FAX2105616800
Γραμματεία2131609520, 2105616140
Διαχείριση2105616126
Διοικητικής & Μηχ/κής Υποστήριξης - Μητρώο2105616177
Εισόδημα2131609514, 2131609516, 2131609518, 2105616864, 2105616866, 2105616867
Έσοδα 2131609504, 2131609507, 2131609508, 2105616364, 2105616365, 2105616616
Έσοδα Προϊστάμενος 2131609506, 2105616603
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2105616046, 2131609519
Κεφάλαιο2131609502, 2105616653, 2105616654
Μητρώο2131609513
Προϊστάμενος2105616601
Πρωτόκολλο2131609520, 2105616356
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2105616863, 2131609515
Φ.Π.Α.2131609503, 2105616713, 2105616715

 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Πλαταιών 57 και Αγ. Κων/νου Αμαρουσίου (τ.κ. 151 24)

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@1858.syzefxis.gov.gr, dnthsdoyamarousiou@1858.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)2106121998
FAX (Έσοδα)2106122307
FAX (Κεφάλαιο)2106122278
Αυτοκίνητα2131609103, 2106120347
Βεβαίωση2108023000
Γραμματεία2131609101, 2106122389
Διαχείριση2108023000
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2108028150
Εισόδημα2131609113, 2131609127, 2106122274, 2106122335, 2106128077, 2106122544
ΕΝΦΙΑ2131609119
Έσοδα 2131609142, 2131609139, 2108023944, 2108056043
Έσοδα - Ενημερότητες 2106141488
Έσοδα - Επιστροφές 2108267603
Έσοδα Προϊστάμενος 2106122183
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2108029678
Κεφάλαιο2131609116, 2131609117
Λογιστικό2106122809
Μητρώο2131609112
Προϊστάμενος2131609114, 2108068811
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2131609133, 2108061227
Τεχνική Διαχείριση2131609102, 2106120346
Φ.Π.Α.2131609103, 2106120347

 

ΑΧΑΡΝΩΝ

Πουραίμη 10 Αχαρναί (τ.κ. 136 71)

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-maildoy.axarnon@1954.syzefxis.gov.gr
FAX2102444484
FAX (Μητρώο)2102462670
Γραμματεία - Πρωτόκολλο2132105136, 2102407444
Διαχείριση2132105132, 2102469154
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2132105106, 2102463508
Εισόδημα2132105125, 2132105123, 2102444483, 2102404919
Επιστροφές2132105134, 2102401720
Έσοδα 2102403338
Έσοδα Προϊστάμενος 2132105131, 2102469154
Κεφάλαιο2132105109, 2132105122, 2102465755
Λογιστικό2132105135, 2102469129
Μητρώο2132105107, 2102463508
Προϊστάμενος2132105140, 2102444485
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2132105127, 2102462988
Φ.Π.Α.2132105114, 2102466667

 

Β’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Λαδά 48 Περιστέρι (τ.κ. 121 32)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Β’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ )

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@1875.syzefxis.gov.gr
FAX2131613122
FAX (Αυτοκίνητα)2131616802
Αυτοκίνητα2131616803, 2131616804, 2131616805, 2131613166, 2131613167
Γραμματεία - Πρωτόκολλο2131613121
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2131613124
Εισόδημα2131613134, 2131613135, 2131613141, 2131613155, 2131613136
Έσοδα 2131613127, 2131613128, 2131613129, 2131613131, 2131613132, 2131613133
Εσοδα Προϊστάμενος2131613130
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2131613145
Κεφάλαιο2131613144, 2131613169
Μητρώο2131613125, 2131613126, 2131613164, 2131613165
Προϊστάμενος2131613137
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2131613143
Τεχνική Διαχείριση2131613128
Φ.Π.Α.2131613166, 2131613167

 

ΒΥΡΩΝΑ

Αδριανουπόλεως 45 Καισαριανή (τ.κ. 161 21)

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@1870.syzefxis.gov.gr
FAX2107645551
Ακίνητη Περιουσία2131611836, 2131611837
Αυτοκίνητα2131611834
Βεβαίωση2131611818
Γραμματεία - Πρωτόκολλο2131611843, 2131611844, 2131611845
Διαχείριση2131611817
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2131611828
Εισόδημα2131611839, 2131611840, 2131611847
Εκδοτήρια2131611822, 2131611823
Επιμελητής2131611843, 2131611844, 2131611845
Επιστροφές2131611819, 2131611820, 2131611850
Έσοδα Προϊστάμενος 2131611849
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2131611825
Κεφάλαιο2131611824, 2131611851
Μητρώο2131611830
Προϊστάμενος2131611802
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2131611838
Ταμείο2131611826
Φ.Π.Α.2131611833

 

Γ’ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κολοκοτρώνη 140 Πειραιάς (τ.κ. 185 36)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Γ’ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΜΗΛΟΥ )

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@1944.syzefxis.gov
FAX2104516601
Γραμματεία2104183351
Διαχείριση - Ταμείο2104282323
Εισόδημα2104521008, 2104524687
Έσοδα 2104286476, 2104524057, 2104521054, 2104285755
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2104186478
Κεφάλαιο2104186477, 2104537915
Μητρώο2104183395
Προϊστάμενος2104512007
Πρωτόκολλο2104521020
Φ.Π.Α. - Αυτοκίνητα2104181323

 

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Χριστιανουπόλεως 103 Γαλάτσι (τ.κ. 111 46)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – Κ’ ΑΘΗΝΩΝ )

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@1884.syzefxis.gov.gr
FAX2102927868
Αυτοκίνητα2102924069
Γραμματεία2102138058
Διαχείριση2102925637
Εισόδημα2102925845
Έσοδα 2102925847
Έσοδα Προϊστάμενος 2102138043
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2102929209
Κεφάλαιο2102138041
Λογιστικό2102135410
Μητρώο2102138042
Προϊστάμενος2102921336
Πρωτόκολλο2102925844
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2102913348
Τεχνική Διαχείριση2102926895
Φ.Π.Α.2102925846

 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Δ. Γούναρη 227 Γλυφάδα (τ.κ. 166 74)

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@1862.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)2131610134
FAX (Δικαστικό)2131610135
Αυτοκίνητα2131610136
Βεβαίωση2131610167, 2131610168
Γραμματεία2131610190
Διαχείριση - Ταμείο2131610162, 2131610177
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2131610108, 2131610153, 2131610156, 2131610157, 2131610158
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2131610153
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2131610109
ΕΕΤΑ - ΕΤΗΔΕ2131610116, 2131610142
Εισόδημα2131610117, 2131610118, 2131610143, 2131610146
Εισόδημα – Εκκαθάριση Φ.Π.2131610119
Έλεγχος 2131610112, 2131610113, 2131610105, 2131610129, 2131610130, 2131610132, 2131610181, 2131610182, 2131610183, 2131610184, 2131610185, 2131610188, 2131610189, 2131610178, 2131610179
Έλεγχος Προϊστάμενος 2131610133
Έμμεσοι Φόροι - Χαρτόσημο2131610120
Έξοδα 2131610164, 2131610166
Επιμελητής2131610190
Επιστροφές-Διαγραφές2131610165, 2131610175, 2131610176
Έσοδα - Εκδότες 2131610171, 2131610172
Έσοδα - Ενημερότητες 2131610173
Έσοδα Προϊστάμενος 2131610174
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2131610163
Κεφάλαιο - Γονικές Παροχές - Δωρεές - Κληρονομιές2131610152
Κεφάλαιο - ΦΜΑ2131610117
Λογιστικό2131610169, 2131610170
Μητρώο2131610154, 2131610155
Προϊστάμενος2131610192
Προσφυγές2131610107, 2131610159, 2131610160, 2131610161, 2131610156
Πρωτόκολλο2131610150, 2131610110
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2131610144
Τεχνικός Διαχειριστής2131610193
Υποδιευθυντής2131610191
Φ.Π.Α.2131610120
Φόροι Ακινήτων2131610139, 2131610140, 2131610141

 

Δ’ ΑΘΗΝΩΝ

Κωλέτη 14A Αθήνα (τ.κ. 100 10)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Δ’ (Δ’ Η’), Ι’ και ΙΑ’ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@1837.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)2103805484
FAX (Έσοδα)2103805153
Γραμματεία2131604301
Διαχείριση2131604342
Δικαστικό - Ενδικα μέσα2131604323, 2131604324, 2131604325, 2131604326, 2131604327, 2131604328, 2131604329
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2131604322
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2131604321
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2131604311
Εισόδημα2131604352, 2131604353, 2131604354, 2131604355, 2131604356, 2131604357, 2131604358, 2131604359
Έλεγχος 2131604372, 2131604373, 2131604374, 2131604375, 2131604376, 2131604377, 2131604378, 2131604379, 2131604380, 2131604381, 2131604382, 2131604383, 2131604384, 2131604385, 2131604386
Έλεγχος Προϊστάμενος 2131604371
Έξοδα 2131604344, 2131604345, 2131604346, 2131604347
Έσοδα 2131604332, 2131604333, 2131604334, 2131604335, 2131604336, 2131604337, 2131604338, 2131604339, 2131604340, 2131604341, 2131604342, 2131604343
Έσοδα Προϊστάμενος 2131604331
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2131604318, 2131604319
Κεφάλαιο2131604361, 2131604362, 2131604363
Μητρώο2131604312, 2131604313
Προϊστάμενος2131604315
Πρωτόκολλο2131604309
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2131604351
Ταμείο2131604343
Υποδιευθυντής Φορολογίας2131604316
Φ.Π.Α.2131604364, 2131604365

 

Δ’ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κ. Μαυρομιχάλη 3 Πειραιάς (τ.κ. 185 45)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Δ’ και ΣΤ’ ΠΕΙΡΑΙΑ )

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@1945.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)2104122803
FAX (Εισόδημα)2104175782
FAX (Έσοδα)2104135716
Αυτοκίνητα2104134100, 2104120984
Γραμματεία2132103301, 2104227575
Διαχείριση2132103334, 2104135896
Εισόδημα2132103345, 2132103346, 2104227576
Έσοδα 2132103338, 2132103339, 2104123156, 2104129075
Έσοδα Προϊστάμενος 2104112971, 2132103333
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2132103332, 2104118117
Κεφάλαιο2132103344, 2104122806
Μητρώο2132103326, 2104135641
Προϊστάμενος2132103320, 2104134119
Πρωτόκολλο2132103330, 2132103331, 2104129085
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2132103325, 2104128348
Ταμείο2132103334, 2104135896
Φ.Π.Α.2104226024

 

Ε’ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σωκράτους 15-17 και Ψαρών Δραπετσώνα (τ.κ. 186 48)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Ε’ ΠΕΙΡΑΙΑ και ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ )

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@1946.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)2132103486
FAX (Πρωτόκολλο)2104313325
Γραμματεία2132103485
Διαχείριση2132103422, 2132103423
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2132103435, 2132103436, 2132103437, 2132103438, 2132103439, 2132103441, 2132103442, 2132103444, 2132103445, 2132103446, 2132103447, 2132103448, 2132103449, 2132103450, 2132103451, 2132103452, 2132103453, 2132103467, 2132103440, 2132103443
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2132103454
Διοικητικής & Μηχ/κής Υποστήριξης - Μητρώο2132103460
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2132103459
Εισόδημα2132103412, 2132103413, 2132103414, 2132103415, 2132103416
Ελεγκτές2132103480, 2132103481, 2132103482, 2132103475, 2132103476, 2132103477, 2132103478, 2132103470, 2132103471, 2132103472, 2132103473, 2132103461, 2132103462, 2132103463, 2132103465, 2132103466, 2132103468, 2132103469, 2132103483
Έλεγχος - Επόπτης Α 2132103474
Έλεγχος - Επόπτης Β 2132103464
Έξοδα 2132103424
Έσοδα 2132103431, 2132103432, 2132103433, 2132103426, 2132103427, 2132103428
Έσοδα Προϊστάμενος 2132103430
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2132103457, 2132103456
Κεφάλαιο2132103403, 2132103404, 2132103405
Λογιστικό2132103425
Μητρώο2132103459, 2132103460, 2132103455
Προϊστάμενος2132103400
Πρωτόκολλο2132103417, 2132103418, 2132103419
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2132103406
Ταμείο2132103421
Υποδιευθυντής2132103484
Φ.Π.Α. - Αυτοκίνητα2132103407, 2132103408, 2132103409, 2132103410

 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Εθν. Αντίστασης & Δήμητρος Ελευσίνα (τ.κ. 192 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΜΕΓΑΡΩΝ )

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@1955.syzefxis.gov.gr
FAX2105546801
Βεβαίωση2132105305, 2105542364
Γραμματεία2132105307, 2105541841
Διαχείριση2132105316, 2105561441
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2132105320, 2105561350
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2132105317, 2105560271
Εισόδημα2132105301, 2132105304, 2105560795
Έλεγχος 2132105306, 2132105308, 2132105309, 2105543560, 2105544041, 2105562439
Ενημερότητες2132105323, 2105549139
Έξοδα 2132105305, 2105542364
Επόπτης Ελέγχου2132105302, 2105561360
Έσοδα Προϊστάμενος 2132105319, 2135561440
Κ.Φ.Α.Σ. πρώην Κ.Β.Σ.)2132105303, 2132105313, 2105547234
Κεφάλαιο2132105314, 2132105315, 2105546245
Κλιμάκιο Αυτοκινήτων (στο Υπουργείο Μεταφορών)2105542320
Λογιστικό2132105305, 2105542364
Μητρώο Προϊστάμενος2132105318, 2105540403
Προϊστάμενος2132105312, 2105560794
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2132105324, 2105546577
Τ. Π. και Δανείων2132105316, 2105561441
Ταμείο2132105316, 2105561441
Υποδιευθυντής2132105310, 2105561426
Φ.Π.Α.2132105311, 2105543472, 2105547276

 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Λ. Βουλιαγμένης 387 Ηλιούπολη (τ.κ. 163 46)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα της τέως Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ( ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ )

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@1878.syzefxis.gov.gr
FAX2109751833
Γραμματεία2109751095
Διαχείριση2109763137
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2109761686, 2109706800, 2109751215
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης2109752066, 2109752213
Έλεγχος 2109712580, 2109751272, 2109751020, 2109763567, 2109706513
Έλεγχος Προϊστάμενος 2109760996
Έσοδα 2109730259, 2109752214
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2109752975
Λογιστικό2109751253
Προϊστάμενος2109760218
Πρωτόκολλο2109752224
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους2109752120, 2109714697
Υποδιευθυντής2109735120

 

ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ

Πολυφήμου 1 Ζωγράφου (τ.κ. 157 10)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ – ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@1842.syzefxis.gov.gr
FAX2131613638, 2107752119
Αυτοκίνητα2107487070, 2107488556
Βεβαίωση2131613649
Γραμματεία2131613637, 2107713863, 2131613647
Εισόδημα2131613652, 2107714158, 2107489903, 2107716378
Έξοδα 2131613625
Επιστροφές2131613648
Έσοδα 2131613620, 2131613625, 2107489901, 2107714330, 2107714416, 2107714366
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2131613636, 2107712618
Κεφάλαιο2107487071
Λογιστικό2131613617
Μητρώο2131613640, 2131613635, 2107789169
Προϊστάμενος2131613643, 2107713877, 2107489904
Πρωτόκολλο2131613634, 2107700275
Ταμείο2107782509
Φ.Α.Π. - ΕΝΦΙΑ2131613610
Φ.Π.Α.2131613628, 2107487070, 2107488556

 

ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ

Λευκάδας 33 και Ευελπίδων 47α Αθήνα (τ.κ. 113 62)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΙΓ’, ΙΘ’, ΚΓ’ ) ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@1843.syzefxis.gov.gr
FAX2108843670
Γραμματεία2131607340
Διαχείριση2108220510, 2131607303
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2108842372, 2131607360, 2131607361, 2131607362, 2131607363, 2131607364, 2131607365, 2131607366, 2131607371
Εισόδημα2108825075, 2131607330, 2131607331, 2131607332, 2131607337, 2131607339, 2131607310
Έλεγχος 2131607322, 2131607323, 2131607319, 2131607328, 2131607358, 2131607359, 2131607369, 2131607344
ΕΝΦΙΑ2131607334, 2131607311
Επόπτης Ελέγχου2131607314, 2108842366
Έσοδα 2131607306, 2131607372, 2131607373, 2131607374, 2131607375, 2131607378, 2131607379, 2131607380, 2131607381
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2131607367, 2131607327
Κεφάλαιο2131607354
Λογιστικό2131607376, 2131607377
Μητρώο2131607329, 2131607326, 2131607320
Προϊστάμενος2131607346, 2108843009
Πρωτόκολλο2131607368, 2131607356
Ταμείο2108220510, 2131607303
Υποδιευθυντής2131607377, 2108843184
Φ.Π.Α. - Αυτοκίνητα2131607335, 2131607336, 2131607338

 

ΙΔ’ ΑΘΗΝΩΝ

Κουρτίδου 184 Αθήνα (τ.κ. 111 43)

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@1844.syzefxis.gov.gr
FAX2102582400
Αυτοκίνητα2131605621, 2131605622, 2131605623
Γραμματεία - Πρωτόκολλο2131605617
Διαχείριση2102531814
Εισόδημα2131605607, 2131605608, 2131605609, 2131605610
Έξοδα 2131605603
Έσοδα 2131605629, 2131605630, 2131605633, 2131605644
Έσοδα Προϊστάμενος 2131605646
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2131605602
Κεφάλαιο2131605605, 2131605606
Λογιστικό2131605639
Προϊστάμενος2131605614
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους2131605613
Φ.Π.Α.2131605621, 2131605622, 2131605623

 

ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ

Δαμάρεως 175 Αθήνα (τ.κ. 116 32)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΙΖ’, ΙΗ’ ) ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@1847.syzefxis.gov.gr
FAX2131606257
Αυτοκίνητα2131606270
Γραμματεία - Πρωτόκολλο2131606201, 2131606288
Γραμματεία Προϊσταμένου2131606251
Διαχείριση2131606235
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Αντικρούσεων)2131606246, 2131606247
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Μέτρων)2131606248, 2131606249, 2131606663, 2131606664
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προσφυγές)2131606261
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Συναλλαγή)2131606665
Εισόδημα2131606237, 2131606238, 2131606239, 2131606266, 2131606267, 2131606269
Έλεγχος - Α12131606256, 2131606258, 2131606260, 2131606273, 2131606274
Έλεγχος - Α2 2131606233, 2131606234, 2131606285
Έλεγχος - Επόπτης Α1 2131606255
Έλεγχος - Επόπτης Α2 2131606228
ΕΝΦΙΑ - ΦΜΑΠ2131606217, 2131606221, 2131606222
Έσοδα 2131606230, 2131606229, 2131606232, 2131606236, 2131606271, 2131606287, 2131606290, 2131606291
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2131606223, 2131606224, 2131606277, 2131606279
Κεφάλαιο2131606240, 2131606241
Μητρώο2131606225, 2131606226, 2131606227, 2131606278, 2131606272
Προϊστάμενος2131606252
Υποδιευθυντής2131606259
Φ.Π.Α.2131606270

 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ελ. Βενιζέλου 195 Καλλιθέα (τ.κ. 176 73)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Α’ – Β’ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ )

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@1853.syzefxis.gov.gr, gramateia@1853.syzefxis.gov.gr
FAX2109560272
Βεβαίωση2131607703
Γραμματεία2131607711, 2131607740, 2109574935
Διαχείριση2131607716
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2109586022, 2131607730, 2131607741, 2109568053, 2109563115, 2131607728, 2131607729
Εισόδημα2131607708, 2131607709, 2131607710, 2109562108
Έλεγχος 2131607713, 2131607714, 2131607723, 2131607724, 2131607725, 2131607736, 2131607737, 2109577927, 2109574662
Έξοδα 2109511848
Επιστροφές2131607701, 2131607702
Επόπτης Ελέγχου2109573508, 2131607738
Έσοδα 2131607717, 2131607718, 2131607719, 2131607720, 2109579526, 2131607731
Έσοδα Προϊστάμενος 2109569655
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2131607706, 2131607707, 2131607735, 2109510650
Κεφάλαιο2109568117, 2131607715, 2131607726, 2131607727
Λογιστικό2131607704, 2131607705
Μητρώο2131607721, 2131607722, 2109517458
Προϊστάμενος2131607712, 2109522260
Ταμείο2131607716
Τεχνικός Διαχειριστής2131607703
Υποδιευθυντής2109574663, 2131607739
Φ.Π.Α.2131607733, 2131607734, 2109562370

 

ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μετσόβου 4 Αθήνα (τ.κ. 106 82)

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-maildoykatex@1850.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)2108204653
FAX (Έσοδα)2108204614
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2108204609, 2108204610, 2108204611, 2108204612
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2108204602
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης2108204606, 2108204616, 2108204628, 2108204633, 2108204648, 2108204649
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2108204629
Έλεγχος 2108204619, 2108204625, 2108204626, 2108204639
Έλεγχος Προϊστάμενος 2108204608
Έσοδα 2108204613, 2108204615, 2108204617, 2108204620, 2108204622
Εσοδα Προϊστάμενος2108204605
Προϊστάμενος2108204604
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους2108204627, 2108204631, 2108204635, 2108204638, 2108204641, 2108204646, 2108204603
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2108204637
Υποδιευθυντής2108204607

 

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Αχαρνών 43 Κηφισιά (τ.κ. 145 61)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ )

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-maildoykifisias@1871.syzefxis.gov.gr
FAX2108082503, 2131612103
Γραμματεία2131612171, 2131612172, 2131612173, 2108014124
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2131612106, 2131612147, 2131612148, 2131612149, 2131612151, 2131612152, 2131612153, 2131612168
Εισόδημα2131612191, 2131612192, 2131612193, 2131612195, 2131612196, 2131612197, 2131612112
Έλεγχος 2131612108, 2131612131, 2131612133, 2131612134, 2131612136, 2131612144, 2131612145, 2131612188, 2131612189, 2106233220
ΕΝΦΙΑ2131612166
Έξοδα 2131612113, 2131612169
Επόπτης2131612138, 2131612137, 2108015552
Έσοδα 2131612114, 2131612116, 2131612159, 2131612160, 2131612162
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2131612123
Κεφάλαιο2131612154, 2131612155, 2131612156
Μητρώο2131612104, 2131612177, 2131612181
Προϊστάμενος2131612179, 2131612180, 2106236690
Πρωτόκολλο2131612175, 2131612176
Ταμείο2131612185
Τεχνική Διαχείριση2131612182
Υποδιευθυντής2131612141, 2106236190
Φ.Π.Α.2131612164, 2131612165, 2131612167, 2131612170

 

ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Βασ. Κων/νου 156 Κορωπί (τ.κ. 194 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΛΑΥΡΙΟΥ – ΚΕΑΣ )

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-maildntisdoy_1304@1956.syzefxis.gov.gr
FAX2106624531
Αυτοκίνητα2132105509, 2132105532
Αυτοψίες2132105508
Βεβαίωση2132105564, 2132105534
Γραμματεία2132105515
Διαχείριση2132105567, 2132105568
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2132105537
Διπλότυπα2132105570
Εισόδημα2132105517, 2132105518, 2132105539, 2132105540
Εισόδημα - ΕΕΤΑ2132105516
Εισόδημα - Εκχώρηση Μισθωμάτων2132105545
Εισόδημα - ΕΝΦΙΑ2132105541, 2132105542
Επιστροφές-Διαγραφές2132105563, 2132105566
Εσοδα2132105569
Εσοδα Προϊστάμενος2132105571
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2132105505, 2132105506, 2132105578
Κεφάλαιο2132105507, 2132105531
Λογιστικό2132105565
Μητρώο2132105504, 2132105508
Προϊστάμενος2132105535
Πρωτόκολλο2132105533
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2132105514
Ταμείο2132105567, 2132105568
Φ.Π.Α.2132105543, 2132105544
Φορολογικές Ενημερότητες2132105570

 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Κύπρου 2 – 4 Μοσχάτο (τ.κ. 183 46)

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@1951.syzefxis.gov.gr
FAX2132104413
Αυτοκίνητα2132104409
Γραμματεία - Πρωτόκολλο2132104421, 2132104430
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2132104436
Εισόδημα2132104414, 2132104439
Εκδότες2132104434, 2132104432
Επιστροφές2132104420
Εσοδα Προϊστάμενος2132104419
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2132104440
Κεφάλαιο2132104411, 2132104412
Λογιστικό2132104408
Μητρώο2132104426, 2132104436
Προϊστάμενος2132104429
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2132104415
Ταμείο2132104418
Τεχνική Διαχείριση2132104412
Φ.Π.Α.2132104409, 2132104424

 

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηρακλείου 420 Ν. Ηράκλειο (τ.κ. 141 22)

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@1868.syzefxis.gov.gr
FAX2102827161
Εισόδημα2131611424, 2131611426, 2131611427, 2131611420
Έσοδα 2131611410, 2131611418
Έσοδα Προϊστάμενος 2131611417
Κεφάλαιο2131611407
Μητρώο2131611405, 2131611406
Προϊστάμενος2131611421
Πρωτόκολλο2131611416
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2131611428
Ταμείο2131611409
Φ.Π.Α. - Αυτοκίνητα2131611402

 

Ν. ΙΩΝΙΑΣ

Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Ιωνία (τ.κ. 142 31)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Ν. ΙΩΝΙΑΣ – Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ )

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@1854.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)2102799264
FAX (Δικαστικό)2102714813
Αυτοψίες2102791930, 2102719808, 2102719809, 2131608103
Γραμματεία - Πρωτόκολλο2102753859, 2131608120
Διαχείριση2102716452
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2102723744, 2102719803, 2131608126
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2102794460, 2131608111
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2102719802, 2131608115
Εισόδημα2102753859, 2102723745, 2102719809, 2102719804, 2131608101
Έλεγχος 2102798433, 2102723774, 2102723775, 2102719806, 2102719811, 2131608105
Επιστροφές2102796122, 2131608114
Επόπτης2102723768, 2102719807, 2102719801
Έσοδα - Λογιστικό 2102716452, 2131608127
Έσοδα Προϊστάμενος 2102790061, 2131608122
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2102716458, 2131608104
Κεφάλαιο2102794525
Μητρώο2102716451, 2131608108
Προϊστάμενος2131608116, 2102717826
Προσφυγές2102716453, 2102714813, 2131608112, 2131608113
Ταμείο2102716452
Υποδιευθυντής2102777572
Φ.Π.Α.2102758966, 2131608121

 

Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Λ. Συγγρού 251 Ν. Σμύρνη (τ.κ. 171 22)

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@1855.syzefxis.gov.gr
FAX2109408812
Αυτοκίνητα2131608332, 2131608333, 2109408808, 2131608331
Γραμματεία - Πρωτόκολλο2131608343, 2109409060
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης2131608328, 2109409061
Εισόδημα2131608302, 2131608307, 2131608305
Επιστροφές2131608311, 2131608317, 2109408807
Έσοδα 2131608321, 2131608313, 2131608315, 2131608319, 2109408801, 2109409461
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2131608332, 2131608333, 2109408808, 2131608331
Κεφάλαιο2131608337, 2109408802, 2131608338
Μητρώο2131608328, 2131608330, 2131608343
Προϊστάμενος2131608301, 2109484136
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2131608342, 2109424906
Φ.Π.Α.2131608332, 2131608333, 2109408808, 2131608331

 

ΝΙΚΑΙΑΣ

Θεσπιέων 62 Κορυδαλλός (τ.κ. 181 22)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα της τέως Δ.Ο.Υ. ( ΝΙΚΑΙΑΣ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ )

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@1952.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)2104945504
FAX (Εισόδημα)2104958294
Γραμματεία2104945584
Εισόδημα2104959127, 2104945514
Έσοδα 2104972701, 2104944620
Έσοδα Προϊστάμενος 2104972894
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2104976527
Κεφάλαιο2104959636
Μητρώο2104962692
Προϊστάμενος2104972894
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2104943995
Ταμείο2104944645
Φ.Π.Α.2104944238

 

ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

Αλκυόνης 19 Παλαιό Φάληρο (τ.κ. 175 10)

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@1856.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)2131608528
FAX (Εισόδημα)2131608546
FAX (Έσοδα)2131608542
FAX (Μητρώο)2131608547
Γραμματεία - Πρωτόκολλο2131608530
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2131608534
Εισόδημα2131608529, 2131608531, 2131608533, 2131608519, 2131608545, 2131608522
Επιστροφές2131608544
Έσοδα 2131608517, 2131608543, 2131608512
Έσοδα Προϊστάμενος 2131608541
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2131608506
Κεφάλαιο2131608521
Μητρώο2131608526
Προϊστάμενος2131608524
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2131608527
Ταμείο2131608516
Τεχνική Διαχείριση2131608513
Φ.Π.Α. - Αυτοκίνητα2131608518, 2131608523

 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Εθνικής Αντιστάσεως 43 Παλλήνη (τ.κ. 153 02)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΠΑΛΛΗΝΗΣ – ΑΝΔΡΟΥ )

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-maildoypallinis@1964.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)2106667533
FAX (Δικαστικό)2106032440, 2106034805
FAX (Φορολογικής Συμμόρφωσης)2106031648
Αυτοκίνητα2132106457
Βεβαίωση2132106465, 2132106466
Γονικές Παροχές - Δωρεές2132106490, 2132106475
Γραμματεία2132106429, 2132106430
Δικαστικό - Διοικητική εκτέλεση2132106485, 2132106486, 2132106415, 2132106418, 2132106493
Δικαστικό - Ενδικα μέσα2132106454, 2132106414, 2132106452
Δικαστικό - Φορολογικό2132106426, 2132106407
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2132106455
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2132106419
Εισόδημα2132106482, 2132106483, 2132106484, 2132106428, 2132106460, 2132106461
Επιστροφές2132106463, 2132106464, 2132106470
Εποπτεία Α12132106477, 2132106412, 2132106438, 2132106439, 2132106440, 2132106442, 2132106404, 2132106405, 2132106445, 2132106446
Εποπτεία Α1 (Προϊστάμενος)2132106497
Εποπτεία Α22132106434, 2132106435, 2132106437, 2132106440, 2132106441, 2132106444, 2132106409
Εποπτεία Α2 (Προϊστάμενος)2132106403
Έσοδα - Διπλότυπα 2132106468
Έσοδα - Ενημερότητες 2132106467
Έσοδα Προϊστάμενος 2132106408
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2132106494, 2132106495
Κεφάλαιο2132106471
Κεφάλαιο - Κληρονομιές2132106474
Λογιστικό2132106476, 2132106413
Μητρώο2132106432
Προϊστάμενος2106666917, 2132106425
Πρωτόκολλο2132106431, 2132106420
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2132106406
Ταμείο2132106421
Υποδιευθυντής2132106496
Φ.Π.Α.2132106458

 

ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ακτή Μιαούλη 83 Πειραιάς (τ.κ. 185 38)

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailgrammateia@1948.syzefxis.gov.gr
FAX2104118595, 2132103831
Γραμματεία2132103830, 2104176392
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2132103849, 2104227161
Εισόδημα2104226929, 2132103806
Έλεγχος 2132103841, 2104125837
Επόπτης Ελέγχου2132103846, 2104130937
Έσοδα 2132103817, 2104132893
Μητρώο2104125263, 2132103833
Πλοίων2104176411, 2132103811
Προϊστάμενος2132103832, 2104125525
Υποδιευθυντής2132103847, 2104136190
Φ.Π.Α.2104174752, 2132103802

 

ΣΤ’ ΑΘΗΝΩΝ

Aγ. Eλεούσης 10 Αθήνα (τ.κ. 105 54)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΣT’ (ΣT’, Z’, ΙΣΤ’, E’, Θ’) ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@1839.syzefxis.gov.gr
FAX2131604726
Αυτοκίνητα2131604714
Γραμματεία - Πρωτόκολλο2131604719
Διαχείριση2131604723
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2131604710
Διπλότυπα2131604725
Εισόδημα2131604703, 2131604704
Επιστροφές2131604715
Εσοδα Προϊστάμενος2131604721
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2131604711, 2131604712
Κεφάλαιο2131604709, 2131604707, 2131604718
Λογιστικό2131604713
Μητρώο2131604720
Προϊστάμενος2131604708
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2131604705
Ταμείο2131604723
Τεχνικός Διαχειριστής2131604716
Φ.Π.Α.2131604714
Φορολογικές Ενημερότητες2131604725

 

Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ (πρώην Φ.A.E.Ε.)

Θησέως 55-57 Καλλιθέα (τ.κ. 176 71)

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@1876.syzefxis.gov.gr
E-mail (Διευθυντής)dntisdoyfaeathinon@1876.syzefxis.gov.gr
E-mail (Υποδιευθυντής)ypodntisfaeathinon@1876.syzefxis.gov.gr
FAX2109592488, 2109592688, 2109563652, 2109594821
Αυτοκίνητα2131613345, 2131613347
Γραμματεία2131613370, 2131613371
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2131613463, 2131613464, 2131613465, 2131613466, 2131613467, 2131613468, 2131613471, 2131613472, 2131613473, 2131613474, 2131613488, 2131613489
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2131613473
Διοικητικής & Μηχ/κής Υποστήριξης - Μητρώο2131613414, 2131613411, 2131613412, 2131613413, 2131613415
Εισόδημα2131613383, 2131613384, 2131613385, 2131613386, 2131613387, 2131613388, 2131613389, 2131613390, 2131613391, 2131613392, 2131613393
Ελέγχου-Α1 Εποπτεία2131613302, 2131613303, 2131613304, 2131613305, 2131613306, 2131613307, 2131613308, 2131613309, 2131613310, 2131613311, 2131613312, 2131613313, 2131613314, 2131613315, 2131613316, 2131613317, 2131613318
Ελέγχου-Α1 Εποπτεία (Προϊστάμενος)2131613301
Ελέγχου-Α2 Εποπτεία2131613331, 2131613332, 2131613333, 2131613334, 2131613335, 2131613336, 2131613337, 2131613338, 2131613339
Ελέγχου-Α2 Εποπτεία (Προϊστάμενος)2131613326
Ελέγχου-Α3 Εποπτεία2131613352, 2131613353, 2131613354, 2131613356, 2131613357, 2131613358
Ελέγχου-Α3 Εποπτεία (Προϊστάμενος)2131613355
Ελέγχου-Α4 Εποπτεία2131613322, 2131613323, 2131613324, 2131613325, 2131613326, 2131613327, 2131613328
Ελέγχου-Α4 Εποπτεία (Προϊστάμενος)2131613320
Επιμελητής2131613361
Έσοδα - Λογιστικό 2131613423, 2131613429, 2131613431, 2131613432, 2131613433, 2131613434, 2131613435, 2131613436, 2131613437, 2131613438, 2131613439, 2131613440, 2131613441, 2131613442, 2131613443, 2131613444, 2131613445, 2131613446, 2131613447, 2131613448
Έσοδα - Λογιστικό (Προϊστάμενος)2131613446
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2131613398, 2131613401, 2131613404, 2131613406, 2131613407
Παρακρατούμενοι φόροι2131613380, 2131613381, 2131613382, 2131613383
Προϊστάμενος2131613350, 2109570962, 2109579579
Πρωτόκολλο2131613363
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2131613387
Τηλεφωνικό κέντρο2131613300
Υποδιευθυντής2131613360, 2131613448
Φ.Π.Α.2131613479, 2131613480, 2131613481, 2131613482, 2131613483

 

Φ.Α.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ

Νοταρά 38-40 Πειραιάς (τ.κ. 185 10)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@1947.syzefxis.gov.gr
FAX2104128430
Αυτοκίνητα2132103644
Βεβαίωση2104112339, 2132103625
Γραμματεία2104112200, 2132103690
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2132103646, 2132103648, 2132103649, 2132103651, 2132103652, 2132103656, 2132103659, 2132103660
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2132103647
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2104112354, 2132103655
Εισόδημα2132103635, 2132103636, 2132103637, 2132103638, 2132103639
Έλεγχος - Τμήμα Α12132103665, 2132103666, 2132103667, 2132103668, 2132103669, 2132103682, 2132103684
Έλεγχος - Τμήμα Α22132103664, 2132103670, 2132103671, 2132103672, 2132103673, 2132103680, 2132103681
Έλεγχος - Τμήμα Α32132103674, 2132103675, 2132103676, 2132103677, 2132103678
Επιμελητής2132103629, 2132103686
Επόπτης Ελέγχου Α12132103663
Επόπτης Ελέγχου Α22132103662
Επόπτης Ελέγχου Α32132103679
Έσοδα 2132103619, 2132103620, 2132103621, 2132103623
Έσοδα Προϊστάμενος 2104174390, 2132103624
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2132103626, 2132103627
Μητρώο2132103650, 2132103654
Παρακρατούμενοι φόροι2132103645
Προϊστάμενος2132103685
Πρωτόκολλο2132103688
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2104112357, 2132103634
Ταμείο2132103622
Τεχνική Διαχείριση2132103687
Υποδιευθυντής2104112267, 2132103661
Φ.Π.Α.2132103640, 2132103641, 2132103642

 

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Αισχύλου 27 Χαλάνδρι (τ.κ. 152 34)

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@1857.syzefxis.gov.gr
FAX2106826600
Αυτοψίες2131608717
Βεβαίωση2131608723
Γραμματεία2131608736
Διαχείριση2131608730
Εισόδημα2131608720, 2131608734, 2131608735, 2131608737, 2131608738
Εκδοτήρια2131608727, 2131608729, 2131608722
Ενημερότητες2131608727, 2131608729, 2131608722
Επιστροφές2131608721
Έσοδα Προϊστάμενος 2131608728
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2131608711, 2131608712
Κεφάλαιο2131608707, 2131608708
Μητρώο2131608713
Προϊστάμενος2106852293, 2131608732
Πρωτόκολλο2131608731
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2131608733
Φ.Π.Α.2131608715

 

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Ελευθερίου Βενιζέλου 100 Xολαργός (τ.κ. 155 61)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ )

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@1881.syzefxis.gov.gr
FAX2106540026
FAX (Αυτοκίνητα)2106081233
Αυτοκίνητα2106081233
Γραμματεία2131614501
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2131614528, 2131614529, 2131614505, 2131614541, 2131614543
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2131614530
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης2131614553, 2131614548
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2131614544
Έλεγχος 2131614504, 2131614511, 2131614512, 2131614513, 2131614516, 2131614518, 2131614519, 2131614521, 2131614522, 2131614523, 2131614524, 2131614537
Επόπτης Ελέγχου2131614525, 2106561098
Έσοδα 2131614537, 2131614538, 2131614539, 2131614540, 2131614542, 2106540575
Έσοδα Προϊστάμενος 2131614536
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2131614545, 2131614547
Κεφάλαιο2131614507, 2131614509
Προϊστάμενος2131614503, 2106540167
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους2131614526, 2131614527, 2131614532, 2131614533, 2131614534
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2131614532
Υποδιευθυντής2131614515, 2106561094
Φ.Π.Α.2131614535

 

ΨΥΧΙΚΟΥ

Κηφισίας 160 Ν. Ψυχικό (τ.κ. 154 10)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΨΥΧΙΚΟΥ – ΚΑ’ ΑΘΗΝΩΝ )

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@1880.syzefxis.gov.gr
FAX2106712809
Αυτοκίνητα2131614388, 2131614349
Βεβαίωση2131614309, 2131614310
Γραμματεία2131614352, 2106777555
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2131614391
Εισόδημα2131614330, 2131614326, 2131614324, 2131614340, 2131614328
Εισόδημα - Παρακρατούμενοι2131614338
Ενημερότητες2131614360
Επιστροφές2131614314, 2131614315
Έσοδα Προϊστάμενος 2131614313
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2131614327
Κεφάλαιο2131614335, 2131614336
Λογιστικό2131614307, 2131614311
Μητρώο2131614334, 2131614359
Προϊστάμενος2131614354, 2106713000
Πρωτόκολλο2131614321
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2131614350
Ταμείο2131614323
Φ.Α.Π. - ΕΝΦΙΑ2131614344, 2131614342
Φ.Π.Α.2131614388, 2131614349