ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Μανδηλαρά 5-7 Αγρίνιο (τ.κ. 301 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΣΤΑΚΟΥ – ΘΕΡΜΟΥ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ )

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-maildoy.agrinioy@2690.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)2641363842
FAX (Δικαστικό)2641363834
Αυτοκίνητα2641363848
Βεβαίωση2641363819
Γραμματεία2641363845
Διαχείριση2641363832
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2641363817, 2641363820, 2641363827, 2641363828, 2641363831
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2641363818
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2641363824
Εισόδημα2641363841, 2641363847, 2641363857, 2641363858, 2641363862, 2641363869
Εκδοτήρια2641363830
Έλεγχος 2641363861, 2641363867, 2641363868, 2641363865, 2641363863
Έλεγχος Κεφαλαίου 2641363860, 2641363866
Ενημερότητες2641363835
Έξοδα 2641363851
Επιστροφές-Διαγραφές2641363816, 2641363826
Επόπτης Ελέγχου2641363856
Έσοδα Προϊστάμενος 2641363833
Κεφάλαιο2641363822, 2641363823, 2641363825
Μητρώο2641363849
Προϊστάμενος2641363850
Πρωτόκολλο2641363836, 2641363837
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2641363844
Ταμείο2641363829
Τεχνικός Διαχειριστής2641363821, 2641363843
Υποδιευθυντής2641363864
Φ.Π.Α.2641363846

 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Λιμάνι Μεσολογγίου Μεσολόγγι (τ.κ. 302 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ )

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2687.syzefxis.gov.gr
FAX2631363603
FAX (Έσοδα)2631363651
Αυτοκίνητα2631363637, 2631363652
Γραμματεία2631050214, 2631363617
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2631363624
Εισόδημα2631363627, 2631363631, 2631363632, 2631363634, 2631363635, 2631363662
Έλεγχος Εισοδήματος 2631363608, 2631363618, 2631363613, 2631363616, 2631363623
Έξοδα 2631363656
Έσοδα 2631363640, 2631363642, 2631363644, 2631363647, 2631363650, 2631363654, 2631363610
Έσοδα Προϊστάμενος 2631363645
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2631363609
Κεφάλαιο2631363628, 2631363629, 2631363630
Μητρώο2631363607, 2631363625
Προϊστάμενος2631363601
Πρωτόκολλο2631363605
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους2631363620
Τ. Π. και Δανείων2631363655
Τεχνική Διαχείριση2631363625
Φ.Π.Α.2631363622, 2631363633