ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Μανδηλαρά 5-7 Αγρίνιο (τ.κ. 301 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΣΤΑΚΟΥ – ΘΕΡΜΟΥ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
doy.agrinioy@2690.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)
2641363842
FAX (Δικαστικό)
2641363834
Αυτοκίνητα
2641363848
Βεβαίωση
2641363819
Γραμματεία
2641363845
Διαχείριση
2641363832
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2641363817, 2641363820, 2641363827, 2641363828, 2641363831
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2641363818
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2641363824
Εισόδημα
2641363841, 2641363847, 2641363857, 2641363858, 2641363862, 2641363869
Εκδοτήρια
2641363830
Έλεγχος
2641363861, 2641363867, 2641363868, 2641363865, 2641363863
Έλεγχος Κεφαλαίου
2641363860, 2641363866
Ενημερότητες
2641363835
Έξοδα
2641363851
Επιστροφές-Διαγραφές
2641363816, 2641363826
Επόπτης Ελέγχου
2641363856
Έσοδα Προϊστάμενος
2641363833
Κεφάλαιο
2641363822, 2641363823, 2641363825
Μητρώο
2641363849
Προϊστάμενος
2641363850
Πρωτόκολλο
2641363836, 2641363837
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2641363844
Ταμείο
2641363829
Τεχνικός Διαχειριστής
2641363821, 2641363843
Υποδιευθυντής
2641363864
Φ.Π.Α.
2641363846

 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Λιμάνι Μεσολογγίου Μεσολόγγι (τ.κ. 302 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2687.syzefxis.gov.gr
FAX
2631363603
FAX (Έσοδα)
2631363651
Αυτοκίνητα
2631363637, 2631363652
Γραμματεία
2631050214, 2631363617
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2631363624
Εισόδημα
2631363627, 2631363631, 2631363632, 2631363634, 2631363635, 2631363662
Έλεγχος Εισοδήματος
2631363608, 2631363618, 2631363613, 2631363616, 2631363623
Έξοδα
2631363656
Έσοδα
2631363640, 2631363642, 2631363644, 2631363647, 2631363650, 2631363654, 2631363610
Έσοδα Προϊστάμενος
2631363645
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2631363609
Κεφάλαιο
2631363628, 2631363629, 2631363630
Μητρώο
2631363607, 2631363625
Προϊστάμενος
2631363601
Πρωτόκολλο
2631363605
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους
2631363620
Τ. Π. και Δανείων
2631363655
Τεχνική Διαχείριση
2631363625
Φ.Π.Α.
2631363622, 2631363633