ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ευαγγελιστρίας 4 Καλαμάτα (τ.κ. 241 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΜΕΣΣΗΝΗΣ – ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ – ΜΕΛΙΓΑΛΑ – ΠΥΛΟΥ -ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ )

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2779.syzefxis.gov.gr, doykalamatas@2779.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)2721022638
FAX (Μητρώο)2721082265
Αυτοκίνητα2721365578, 2721365579, 2721063636, 2721063651
Γραμματεία2721365555, 2721063600, 2721063661
Διαχείριση2721063608
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2721365541, 2721365542, 2721365543, 2721081996, 2721063613, 2721063614, 2721063658
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2721365540, 2721063641
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2721365510
Εισόδημα2721365570, 2721365571, 2721365572, 2721365573, 2721365574, 2721365575, 2721365576, 2721084444, 2721063657, 2721063616, 2721063649, 2721063653, 2721063654, 2721063656
Ελεγκτές Εισοδήματος2721365556
Ελεγκτές Κεφαλαίου2721365558, 2721365558, 2721365559
Έλεγχος 2721365538, 2721365544, 2721365545, 2721365546, 2721365547, 2721365548, 2721365550, 2721365551, 2721365552, 2721063602, 2721097201, 2721097202, 2721063604, 2721063627, 2721063628, 2721063640, 2721063641, 2721063642, 2721063644, 2721063645, 2721063647, 2721063648, 2721365553, 2721365554, 2721365555
Έξοδα 2721365513, 2721096448, 2721063606, 2721063607
Επιμελητής2721063603
Επόπτης Ελέγχου2721365503, 2721025343
Έσοδα 2721365521, 2721365522, 2721365523, 2721365528, 2721063618, 2721022669, 2721063615, 2721063617, 2721063620
Έσοδα Προϊστάμενος 2721365520
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. )2721365514, 2721365516, 2721365517, 2721365518, 2721365519, 2721093923, 2721063621, 2721063622, 2721063623, 2721365515
Κεφάλαιο2721365530, 2721365531, 2721082222, 2721063630, 2721063631, 2721063632, 2721063633
Κεφάλαιο - ΦΜΑ2721365529, 2721063628
Μητρώο2721365505, 2721063626, 2721365506, 2721365507, 2721063624, 2721365508, 2721063634, 2721365509
Προϊστάμενος2721365501, 2721087619, 2721063601
Πρωτόκολλο2721365555
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους2721063643
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2721365534
Τ. Π. και Δανείων2721365511, 2721063610, 2721063611
Ταμείο2721365569, 2721063609
Τεχνική Διαχείριση2721365565, 2721365566
Υποδιευθυντής2721366502, 2721082266
Φ.Π.Α.2721029557, 2721063635, 2721063637
Φ.Π.Α. - Αυτοκίνητα2721365535, 2721365536, 2721365537
Φορολογικές Ενημερότητες2721063612