ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ευαγγελιστρίας 4 Καλαμάτα (τ.κ. 241 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΜΕΣΣΗΝΗΣ – ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ – ΜΕΛΙΓΑΛΑ – ΠΥΛΟΥ -ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2779.syzefxis.gov.gr, doykalamatas@2779.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)
2721022638
FAX (Μητρώο)
2721082265
Αυτοκίνητα
2721365578, 2721365579, 2721063636, 2721063651
Γραμματεία
2721365555, 2721063600, 2721063661
Διαχείριση
2721063608
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2721365541, 2721365542, 2721365543, 2721081996, 2721063613, 2721063614, 2721063658
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2721365540, 2721063641
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2721365510
Εισόδημα
2721365570, 2721365571, 2721365572, 2721365573, 2721365574, 2721365575, 2721365576, 2721084444, 2721063657, 2721063616, 2721063649, 2721063653, 2721063654, 2721063656
Ελεγκτές Εισοδήματος
2721365556
Ελεγκτές Κεφαλαίου
2721365558, 2721365558, 2721365559
Έλεγχος
2721365538, 2721365544, 2721365545, 2721365546, 2721365547, 2721365548, 2721365550, 2721365551, 2721365552, 2721063602, 2721097201, 2721097202, 2721063604, 2721063627, 2721063628, 2721063640, 2721063641, 2721063642, 2721063644, 2721063645, 2721063647, 2721063648, 2721365553, 2721365554, 2721365555
Έξοδα
2721365513, 2721096448, 2721063606, 2721063607
Επιμελητής
2721063603
Επόπτης Ελέγχου
2721365503, 2721025343
Έσοδα
2721365521, 2721365522, 2721365523, 2721365528, 2721063618, 2721022669, 2721063615, 2721063617, 2721063620
Έσοδα Προϊστάμενος
2721365520
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. )
2721365514, 2721365516, 2721365517, 2721365518, 2721365519, 2721093923, 2721063621, 2721063622, 2721063623, 2721365515
Κεφάλαιο
2721365530, 2721365531, 2721082222, 2721063630, 2721063631, 2721063632, 2721063633
Κεφάλαιο - ΦΜΑ
2721365529, 2721063628
Μητρώο
2721365505, 2721063626, 2721365506, 2721365507, 2721063624, 2721365508, 2721063634, 2721365509
Προϊστάμενος
2721365501, 2721087619, 2721063601
Πρωτόκολλο
2721365555
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους
2721063643
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2721365534
Τ. Π. και Δανείων
2721365511, 2721063610, 2721063611
Ταμείο
2721365569, 2721063609
Τεχνική Διαχείριση
2721365565, 2721365566
Υποδιευθυντής
2721366502, 2721082266
Φ.Π.Α.
2721029557, 2721063635, 2721063637
Φ.Π.Α. - Αυτοκίνητα
2721365535, 2721365536, 2721365537
Φορολογικές Ενημερότητες
2721063612