ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Πατρών 83 Κόρινθος (τ.κ. 201 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ – ΚΙΑΤΟΥ – ΝΕΜΕΑΣ )

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2763.syzefxis.gov.gr
FAX2741022144
Αυτοκίνητα2741040466, 2741040494
Γραμματεία - Πρωτόκολλο2741040482, 2741040483, 2741040484, 2741040439, 2741040497
Διαχείριση2741040454
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2741040481, 2741040461, 2741040488, 2741040444, 2741040445, 2741040442
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2741040480
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2741040450
Εισόδημα2741040417, 2741040431, 2741040432, 2741040433, 2741040434, 2741040435, 2741040436, 2741040437, 2741040438
Έλεγχος 2741040402, 2741040404, 2741040405, 2741040406, 2741040407, 2741040408, 2741040410, 2741040411, 2741040416, 2741040418, 2741040420, 2741040486, 2741040498
Ελεγχος Προϊστάμενος2741040401
Έξοδα 2741040447, 2741040449
Έσοδα 2741040456, 2741040457, 2741040458, 2741040460, 2741040462, 2741040463, 2741040464
Εσοδα Προϊστάμενος2741040465
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2741040472, 2741040485
Κεφάλαιο2741040426, 2741040428, 2741040429, 2741040490
Μητρώο2741040441, 2741040492
Προϊστάμενος2741040400
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2741040413
Τ. Π. και Δανείων2741040452
Ταμείο2741040478
Υποδιευθυντής2741040495
Φ.Π.Α.2741040469, 2741040470, 2741040493