ΑΡΓΟΥΣ

Γούναρη 172 Άργος (τ.κ. 212 00)

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2744.syzefxis.gov.gr
FAX2751024335
Αυτοκίνητα2751362158, 2751022342
Γραμματεία2751362164, 2751022342
Εισόδημα2751362169, 2751362171, 2751362172, 2751362153, 2751067407
Έσοδα 2751362179, 2751362180, 2751362183, 2751362189, 2751362163, 2751362140, 2751362138, 2751362187, 2751067269, 2751024906
Κεφάλαιο2751362149, 2751362151, 2751024641
Μητρώο2751362141, 2751362143, 2751026179
Προϊστάμενος2751362157, 2751025830
Φ.Π.Α.2751362177, 2751362178, 2751022341

 

ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ηρακλέους 4 Ναύπλιο (τ.κ. 211 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ )

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2747.syzefxis.gov.gr
FAX2752027389
Γραμματεία - Πρωτόκολλο2752362669, 2752028553
Διαγραφές2752362656
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2752362631, 2752362632, 2752362633, 2752362634, 2752021358
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2752362630, 2752028243
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης2752362667, 2752362668
Εισόδημα2752362650, 2752362651, 2752362652, 2752024670
Έλεγχος 2752362645, 2752362683, 2752362686, 2752362648, 2752362689, 2752362690, 2752362618, 2752362659, 2752021357, 2752024384, 2752027368
Επιστροφές2752362656
Επόπτης Ελέγχου2752362691, 2752021289
Εσοδα - Βεβαίωση2752362655
Έσοδα - Έξοδα 2752362621, 2752022435
Έσοδα Προϊστάμενος 2752362620
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2752362643, 2752362635, 2752024108
Κεφάλαιο2752362662, 2752362664, 2752362665, 2752362670, 2752027272
Προϊστάμενος2752362671, 2752021940
Τ. Π. και Δανείων2752362661, 2752029837
Ταμείο2752362619
Υποδιευθυντής2752362672, 2752021189
Φ.Π.Α.2752362677, 2752362675, 2752362679, 2752029836
Φορολογικές Ενημερότητες2752362628