ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αγγέλου Σικελιάνου 1 Λευκάδα (τ.κ. 311 00)

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2655.syzefxis.gov.gr
FAX2645362618
Αυτοκίνητα2645362635
Βεβαίωση2645362624
Γραμματεία2645362612
Διαγραφές2645362623, 2645362627
Διαχείριση2645362617
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2645362642
Εισόδημα2645362628, 2645362615, 2645362622, 2645362636
Εκδοτήρια2645362624
Ενημερότητες2645362624
Επιστροφές2645362623, 2645362627
Εσοδα Προϊστάμενος2645362648
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2645362628
Κεφάλαιο2645362638, 2645362640
Λογιστικό2645362619
Μητρώο2645362633
Προϊστάμενος2645023594, 2645362611
Πρωτόκολλο2645362600
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2645362630
Τ. Π. και Δανείων2645362643
Ταμείο2645362617
Τεχνική Διαχείριση2645362619
Φ.Π.Α.2645362644