ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Σωτήρος 10 Αργοστόλι (τ.κ. 281 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ( ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ – ΙΘΑΚΗΣ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2650.syzefxis.gov.gr
FAX
2671024348
Γραμματεία
2671362150, 2671027202, 2671027203
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2671362154, 2671026875
Εισόδημα
2671362104, 2671362105, 2671362106, 2671028960
Εισόδημα - Εκκαθαρίσεις
2671362149, 2671027205
Εσοδα
2671362124, 2671362125, 2671362126, 2671026205, 2671024609
Εσοδα Προϊστάμενος
2671362132, 2671362134, 2671026206
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2671362109, 2671022549
Κεφάλαιο
2671362141, 2671362144, 2671362146, 2671024942, 2671027207
Προϊστάμενος
2671362100, 2671024851
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2671362148, 2671027204
Ταμείο
2671025003
Φ.Π.Α.
2671362128, 2671362129, 2671362130, 2671362131, 2671027201