ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Σαμαρά 13 Κέρκυρα (τ.κ. 491 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Α’ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Β’ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΠΑΞΩΝ )

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailadoykerkyras@2641.syzefxis.gov.gr
FAX2661034550
Αυτοκίνητα2661363209, 2661033871
Γραμματεία - Πρωτόκολλο2661363211, 2661363213, 2661039890
Διαχείριση2661363225, 2661021077
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2661363205, 2661363214, 2661032885, 2661032977
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2661363210, 2661032977
Διοικητικής & Μηχ/κής Υποστήριξης - Μητρώο2661041442
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2661363201, 2661041442
Εισόδημα2661363222, 2661363224, 2661030195
Ελεγχος2661363404, 2661363405, 2661363406, 2661363417, 2661363418, 2661363422, 2661363424, 2661363425, 2661363434, 2661363436, 2661363437, 2661363447, 2661363448, 2661363455, 2661363457, 2661363459, 2661049468, 2661049426, 2661049430, 2661048385, 2661048390
Ελεγχος Προϊστάμενος2661363458, 2661030532
Εξοδα2661363230, 2661028451
Επιστροφές-Διαγραφές2661363229, 2661039712
Εσοδα Προϊστάμενος2661363228, 2661030005
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2661363231, 2661363250, 2661363252, 2661033971
Κεφάλαιο2661363219, 2661363226, 2661028525, 2661032976
Λογιστικό2661363229, 2661039712
Μητρώο2661363202, 2661363203, 2661363204, 2661363206, 2661363207, 2661363212, 2661021036
Παρακρατούμενοι φόροι2661363217, 2661363220, 2661363221
Προϊστάμενος2661363218, 2661021209
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2661363223, 2661030195
Τ. Π. και Δανείων2661363256, 2661033875
Ταμείο2661363255
Τηλεφωνικό κέντρο2661363200
Υποδιευθυντής2661363227, 2661032975
Φ.Π.Α.2661363215, 2661363216, 2661028589