ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Κ. Λομβάρδου 18 Ζάκυνθος (τ.κ. 291 00)

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2657.syzefxis.gov.gr
FAX2695362351
Γραμματεία - Πρωτόκολλο2695362352
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2695362355
Εισόδημα2695362341, 2695362342
Έξοδα 2695362317
Επιστροφές2695362322, 2695362316
Εσοδα - Διπλότυπα2695362321
Έσοδα - Ενημερότητας 2695362319
Έσοδα Προϊστάμενος 2695362318
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2695362346
Κεφάλαιο2695362344, 2695362345
Λογιστικό - Βεβαίωση2695362308
Μητρώο2695362352
Προϊστάμενος2695362350
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2695362340
Τ. Π. και Δανείων2695362305
Ταμείο2695362310
Τεχνική Διαχείριση2695362352
Τηλεφωνικό κέντρο2695362300
Φ.Π.Α. - Αυτοκίνητα2695362347, 2695362348, 2695362349