ΧΙΟΥ

Μ. Λιβανού 66 Χίος (τ.κ. 821 00)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2553.syzefxis.gov.gr
FAX2271022737
Αυτοκίνητα2271044608
Γραμματεία - Πρωτόκολλο2271028682
Εισόδημα2271023289, 2271021906
Εσοδα2271044226
Κεφάλαιο2271023657
Μητρώο2271028682
Προϊστάμενος2271020675
Τ. Π. και Δανείων2271044609
Φ.Π.Α.2271023657