ΣΑΜΟΥ

Πυθαγόρα 5 Σάμος (τ.κ. 831 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΣΑΜΟΥ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ )

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-maildoysamou@2552.syzefxis.gov.gr
FAX2273022134
Γραμματεία2273353219
Εισόδημα2273353220, 2273353221, 2273353222, 2273353223
Έσοδα 2273353235, 2273353236, 2273353237, 2273353238, 2273353239
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2273353240, 2273353241, 2273353242
Κεφάλαιο2273353228
Λογιστικό2273353233, 2273353234
Μητρώο2273353224, 2273353225
Προϊστάμενος2273353218, 2273027357
Ταμείο2273353231, 2273022881
Τηλεφωνικό κέντρο2273027431, 2273080166, 2273027436, 2273022775
Φ.Π.Α.2273353243, 2273353226