ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Κουντουριώτου 87 Μυτιλήνη (τ.κ. 811 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ – ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΜΗΘΥΜΝΗΣ – ΛΗΜΝΟΥ )

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-maildoy_mitilinis@2548.syzefxis.gov.gr, syzefxis@2548.syzefxis.gov.gr
FAX (Έσοδα)2251353117
FAX (Μητρώο)2251353105
FAX (Προϊστάμενος)2251040215
FAX (Πρωτόκολλο)2251353175
Αυτοκίνητα2251353111
Γραμματεία2251353138
Διαχείριση2251353171
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2251353112, 2251353113, 2251353172
Εισόδημα2251353126, 2251353127, 2251353128, 2251353129, 2251353130, 2251353131
Έλεγχος 2251353140, 2251353141, 2251353142, 2251353143, 2251353165, 2251353147, 2251353148, 2251353149, 2251353173, 2251353174
Έλεγχος Κεφαλαίου 2251353167, 2251353168, 2251353169
Έλεγχος Προϊστάμενος 2251353139
Έξοδα 2251353123, 2251353124, 2251353170
Επιστροφές2251353114
Έσοδα 2251353115, 2251353116, 2251353118, 2251353119
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2251353105, 2251353106
Κεφάλαιο2251353132, 2251353133, 2251353134
Λογιστικό2251353120
Μητρώο2251353101, 2251353102, 2251353103
Προϊστάμενος2251353137
Πρωτόκολλο2251353100, 2251353135, 2251353136
Τ. Π. και Δανείων2251353171
Ταμείο2251353171
Τεχνική Διαχείριση2251353125
Υποδιευθυντής2251353144
Φ.Π.Α.2251353108, 2251353109, 2251353110, 2251353146