ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Κουντουριώτου 87 Μυτιλήνη (τ.κ. 811 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ – ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΜΗΘΥΜΝΗΣ – ΛΗΜΝΟΥ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
doy_mitilinis@2548.syzefxis.gov.gr, syzefxis@2548.syzefxis.gov.gr
FAX (Έσοδα)
2251353117
FAX (Μητρώο)
2251353105
FAX (Προϊστάμενος)
2251040215
FAX (Πρωτόκολλο)
2251353175
Αυτοκίνητα
2251353111
Γραμματεία
2251353138
Διαχείριση
2251353171
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2251353112, 2251353113, 2251353172
Εισόδημα
2251353126, 2251353127, 2251353128, 2251353129, 2251353130, 2251353131
Έλεγχος
2251353140, 2251353141, 2251353142, 2251353143, 2251353165, 2251353147, 2251353148, 2251353149, 2251353173, 2251353174
Έλεγχος Κεφαλαίου
2251353167, 2251353168, 2251353169
Έλεγχος Προϊστάμενος
2251353139
Έξοδα
2251353123, 2251353124, 2251353170
Επιστροφές
2251353114
Έσοδα
2251353115, 2251353116, 2251353118, 2251353119
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2251353105, 2251353106
Κεφάλαιο
2251353132, 2251353133, 2251353134
Λογιστικό
2251353120
Μητρώο
2251353101, 2251353102, 2251353103
Προϊστάμενος
2251353137
Πρωτόκολλο
2251353100, 2251353135, 2251353136
Τ. Π. και Δανείων
2251353171
Ταμείο
2251353171
Τεχνική Διαχείριση
2251353125
Υποδιευθυντής
2251353144
Φ.Π.Α.
2251353108, 2251353109, 2251353110, 2251353146