ΘΗΡΑΣ

Φηρά Σαντορίνη (τ.κ. 847 00)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
eleutherios.mainas@2732.syzefxis.gov.gr
FAX
2286022219
Προϊστάμενος
2286024619
Τηλεφωνικό κέντρο
2286023003

 

ΜΥΚΟΝΟΥ

Δραφάκι Μύκονος (τ.κ. 846 00)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2738.syzefxis.gov.gr
FAX
2289028833
Διαχείριση
2289361130, 2289028669
Εισόδημα
2289361137, 2289361122, 2289028544
Έσοδα
2289361132, 2289361133, 2289361134, 2289023750
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2289361126, 2289027500
Κεφάλαιο
2289361127, 2289361128, 2289361129, 2289024444
Λογιστικό
2289361125, 2289027501
Μητρώο
2289361123, 2289361124, 2289027500
Προϊστάμενος
2289361100, 2289023733

 

ΝΑΞΟΥ

Α. Παπανδρέου Νάξος (τ.κ. 843 00)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2735.syzefxis.gov.gr
FAX
2285024930
Τηλεφωνικό κέντρο
2285022359, 2285022208, 2285026208

 

ΠΑΡΟΥ

Παροικιά Πάρος (τ.κ. 844 00)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
doyparou7161@2736.syzefxis.gov.gr
FAX
2284024505
Γραμματεία - Τηλ. Κέντρο
2284361100
Διαχείριση
2284361122
Εισόδημα
2284361134, 2284361137, 2284361136
Έσοδα
2284361123
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2284361131
Κεφάλαιο
2284361132
Λογιστικό
2284361118
Μητρώο
2284361126, 2284361127
Προϊστάμενος
2284361120, 2284021288
Πρωτόκολλο
2284361128
Τεχνική Διαχείριση
2284361118

 

ΣΥΡΟΥ

Ν. Μανδηλαρά 31 Ερμούπολη (τ.κ. 841 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΣΥΡΟΥ – ΤΗΝΟΥ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2737.syzefxis.gov.gr
FAX
2281087085
Γραμματεία - Πρωτόκολλο
2281362100, 2281079700
Διαχείριση
2281079732, 2281079733
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2281079712, 2281079735, 2281079736, 2281079738, 2281079739
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2281079737
Ελεγχος
2281362118, 2281362119, 2281362120, 2281362121, 2281362122, 2281362123, 2281079714, 2281079715, 2281079716, 2281079717, 2281079718, 2281079719
Ελεγχος Προϊστάμενος
2281079713
Επιμελητής
2281079711
Έσοδα
2281362132, 2281362133, 2281079728, 2281079730, 2281079731
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2281362129, 2281362130, 2281079702, 2281079703, 2281079705
Μητρώο
2281362127, 2281362128, 2281079706, 2281079707
Προϊστάμενος
2281362126, 2281082411, 2281079701
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους
2281362131, 2281362134, 2281362135, 2281362124, 2281362125, 2281079720, 2281079721, 2281079722, 2281079723, 2281079724
Υποδιευθυντής
2281079734, 2281362117