ΚΩ

Αλεξάνδρου Διάκου 11 Κως (τ.κ. 853 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΚΩ – ΚΑΛΥΜΝΟΥ – ΛΕΡΟΥ )

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-maildoyko@2722.syzefxis.gov.gr
FAX2242020212
Αυτοκίνητα2242047405
Γραμματεία - Πρωτόκολλο2242047405
Διαχείριση2242047389
Εισόδημα2242047388, 2242047402, 2242047203
Εξοδα2242047410
Επιστροφές2242047385
Εσοδα2242047386, 2242047401
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2242047406
Κεφάλαιο2242047403, 2242047404
Κληρονομιές - Γονικές Παροχές2242047403, 2242047404
Λογιστικό2242047385
Μητρώο2242047388
Παρακρατούμενοι φόροι2242047388, 2242047402, 2242047203
Προϊστάμενος2242020212
Τ. Π. και Δανείων2242047382
Φ.Π.Α.2242047388
Φορολογικής Διαδικασίας2242047384, 2242047381, 2242047407, 2242047408

 

ΡΟΔΟΥ

Γεωργίου Μαύρου 2 Ζέφυρος- Ρόδος (τ.κ. 851 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΡΟΔΟΥ – ΚΑΡΠΑΘΟΥ )

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2723.syzefxis.gov.gr
FAX2241025156, 2241028238, 2241021711
Αυτοκίνητα2241076786
Βεβαίωση2241363338
Γραμματεία - Πρωτόκολλο2241026307, 2241363436, 2241363437
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2241023852, 2241363315, 2241363316, 2241363317, 2241363318, 2241363319, 2241363320
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης2241363430, 2241363431, 2241363432
Εκδότες2241363338
Έλεγχος 2241363402
Έλεγχος - Επόπτης Α12241025620
Έλεγχος - Επόπτης Α22241363331
Ενημερότητες2241022231, 2241363363
Έξοδα 2241022231
Επιστροφές2241034580, 2241363361
Έσοδα 2241022231, 2241363363
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2241032203, 2241363416
Κεφάλαιο - Κληρονομιές2241032129
Προϊστάμενος2241020855, 2241363401
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους2241025441, 2241363450, 2241363451, 2241363452, 2241363453, 2241363454, 2241363455, 2241363456, 2241363457, 2241363458
Τ. Π. και Δανείων2241033873, 2241363340
Ταμείο2241033873, 2241363340
Υποδιευθυντής2241037545, 2241363305
Φ.Π.Α.2241076786