ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ελ. Βενιζέλου 4 Φλώρινα (τ.κ. 531 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ )

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-maildoy.florinas@2346.syzefxis.gov.gr
FAX2385022724
Αυτοκίνητα2385352164, 2385026962
Γραμματεία2385352124, 2385022517, 2385352123
Διαχείριση2385352129, 2385022407
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2385352105, 2385026054
Εισόδημα2385352151, 2385352153, 2385352159, 2385352161, 2385352162, 2385046921
Εξοδα2385352131, 2385352132
Επιστροφές2385352137, 2385352138, 2385029141
Εσοδα2385352141, 2385352144, 2385029141, 2385352137, 2385352138
Εσοδα Προϊστάμενος2385352130
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2385352163, 2385026952
Κεφάλαιο2385352155, 2385352156
Λογιστικό2385352143, 2385029141
Μητρώο2385352127, 2385352128, 2385024626
Προϊστάμενος2385352150, 2385024590
Πρωτόκολλο2385352125, 2385022517
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2385352104, 2385046923
Ταμείο2385352133
Φ.Π.Α.2385352102, 2385352163