ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Χαντζόγλου 48 Κατερίνη (τ.κ. 601 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Α’ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – Β’ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΑΙΓΙΝΙΟΥ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
doy.katerinis@2288.syzefxis.gov.gr
FAX
2351353399, 2351353299
Γραμματεία
2351353300, 2351353301, 2351353302, 2351353200
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2351353391, 2351353392, 2351353393, 2351353394, 2351353395, 2351353396, 2351353397, 2351353398, 2351353260, 2351353261, 2351353262, 2351353263, 2351353264
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2351353390
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2351353330
Εισόδημα
2351353360, 2351353361, 2351353362, 2351353363, 2351353364, 2351353365, 2351353366, 2351353367, 2351353368, 2351353369, 2351353370, 2351353371
Ελεγχος
2351353316, 2351353317, 2351353318, 2351353319, 2351353320, 2351353321, 2351353322, 2351353323, 2351353324, 2351353325, 2351353326, 2351353327, 2351353220, 2351353221, 2351353222, 2351353223, 2351353224
Επιμελητής
2351353295, 2351353296
Επόπτης Ελέγχου
2351353315
Εσοδα
2351353341, 2351353342, 2351353343, 2351353344, 2351353345, 2351353346, 2351353347, 2351353348, 2351353349, 2351353350, 2351353351
Εσοδα Προϊστάμενος
2351353340
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2351353380, 2351353381, 2351353382, 2351353383, 2351353384, 2351353385, 2351353386, 2351353387
Κεφάλαιο
2351353250, 2351353251, 2351353252, 2351353253, 2351353254, 2351353255, 2351353256, 2351353257, 2351353258
Μητρώο
2351353331, 2351353332, 2351353333, 2351353334, 2351353335, 2351353336, 2351353337
Προϊστάμενος
2351353310
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2351353314
Τ. Π. και Δανείων
2351353356
Ταμείο
2351353352, 2351353353
Τεχνικός Διαχειριστής
2351353304
Υποδιευθυντής
2351353311
Φ.Π.Α. - Αυτοκίνητα
2351353270, 2351353271, 2351353272, 2351353273, 2351353274, 2351353275, 2351353276, 2351353277, 2351353278, 2351353279, 2351353280, 2351353281