ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Χαντζόγλου 48 Κατερίνη (τ.κ. 601 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Α’ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – Β’ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΑΙΓΙΝΙΟΥ )

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-maildoy.katerinis@2288.syzefxis.gov.gr
FAX2351353399, 2351353299
Γραμματεία2351353300, 2351353301, 2351353302, 2351353200
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2351353391, 2351353392, 2351353393, 2351353394, 2351353395, 2351353396, 2351353397, 2351353398, 2351353260, 2351353261, 2351353262, 2351353263, 2351353264
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2351353390
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2351353330
Εισόδημα2351353360, 2351353361, 2351353362, 2351353363, 2351353364, 2351353365, 2351353366, 2351353367, 2351353368, 2351353369, 2351353370, 2351353371
Ελεγχος2351353316, 2351353317, 2351353318, 2351353319, 2351353320, 2351353321, 2351353322, 2351353323, 2351353324, 2351353325, 2351353326, 2351353327, 2351353220, 2351353221, 2351353222, 2351353223, 2351353224
Επιμελητής2351353295, 2351353296
Επόπτης Ελέγχου2351353315
Εσοδα2351353341, 2351353342, 2351353343, 2351353344, 2351353345, 2351353346, 2351353347, 2351353348, 2351353349, 2351353350, 2351353351
Εσοδα Προϊστάμενος2351353340
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2351353380, 2351353381, 2351353382, 2351353383, 2351353384, 2351353385, 2351353386, 2351353387
Κεφάλαιο2351353250, 2351353251, 2351353252, 2351353253, 2351353254, 2351353255, 2351353256, 2351353257, 2351353258
Μητρώο2351353331, 2351353332, 2351353333, 2351353334, 2351353335, 2351353336, 2351353337
Προϊστάμενος2351353310
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2351353314
Τ. Π. και Δανείων2351353356
Ταμείο2351353352, 2351353353
Τεχνικός Διαχειριστής2351353304
Υποδιευθυντής2351353311
Φ.Π.Α. - Αυτοκίνητα2351353270, 2351353271, 2351353272, 2351353273, 2351353274, 2351353275, 2351353276, 2351353277, 2351353278, 2351353279, 2351353280, 2351353281