ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Δημάρχου Κ. Στάμκου 20 Γιαννιτσά (τ.κ. 581 00)

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-maildoy.giannitson@2284.syzefxis.gov.gr
E-mail (Γραμματεία)grammateia@2284.syzefxis.gov.gr
E-mail (Διευθυντής)diefthintis@2284.syzefxis.gov.gr
FAX2382352192
FAX (Έσοδα)2382352198
Αυτοκίνητα2382352110
Γραμματεία - Πρωτόκολλο2382352102
Εισόδημα2382352114
Εσοδα2382352118
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2382352111
Κεφάλαιο2382352107
Μητρώο2382352112
Προϊστάμενος2382352101
Τ. Π. και Δανείων2382352119
Τεχνικός Διαχειριστής2382352105
Τηλεφωνικό κέντρο2382352100
Φ.Π.Α.2382352109

 

ΕΔΕΣΣΑΣ

Διοικητήριο ( 18ης Οκτωβρίου ) ‘Εδεσσα (τ.κ. 582 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΕΔΕΣΣΑΣ – ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΣΚΥΔΡΑΣ )

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-maildoy4631@2285.syzefxis.gov.gr
FAX2381028555, 2381028524, 2381027191
Αυτοκίνητα2381352160, 2381352161
Γραμματεία - Πρωτόκολλο2381352156, 2381352157
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2381352176, 2381352177, 2381352178, 2381352172, 2381352173, 2381352191, 2381352192
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2381352171
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2381352116
Εισόδημα2381352130
Ελεγχος2381352143, 2381352144, 2381352148, 2381352149, 2381352158, 2381352159, 2381352168, 2381352169, 2381352194, 2381352195, 2381352151, 2381352152
Ελεγχος Προϊστάμενος2381352105, 2381352106
Εξοδα2381352183
Εσοδα2381352186, 2381352187, 2381352188, 2381352181, 2381352182, 2381352184
Εσοδα Προϊστάμενος2381352103
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2381352166
Κεφάλαιο2381352128, 2381352129, 2381352139
Μητρώο2381352110
Προϊστάμενος2381352101, 2381028511
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2381352146
Τ. Π. και Δανείων2381352189
Τεχνική Διαχείριση2381352112
Υποδιευθυντής2381023051
Φ.Π.Α.2381352141, 2381352142, 2381352147