ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Δημάρχου Κ. Στάμκου 20 Γιαννιτσά (τ.κ. 581 00)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
doy.giannitson@2284.syzefxis.gov.gr
E-mail (Γραμματεία)
grammateia@2284.syzefxis.gov.gr
E-mail (Διευθυντής)
diefthintis@2284.syzefxis.gov.gr
FAX
2382352192
FAX (Έσοδα)
2382352198
Αυτοκίνητα
2382352110
Γραμματεία - Πρωτόκολλο
2382352102
Εισόδημα
2382352114
Εσοδα
2382352118
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2382352111
Κεφάλαιο
2382352107
Μητρώο
2382352112
Προϊστάμενος
2382352101
Τ. Π. και Δανείων
2382352119
Τεχνικός Διαχειριστής
2382352105
Τηλεφωνικό κέντρο
2382352100
Φ.Π.Α.
2382352109

 

ΕΔΕΣΣΑΣ

Διοικητήριο ( 18ης Οκτωβρίου ) ‘Εδεσσα (τ.κ. 582 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΕΔΕΣΣΑΣ – ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΣΚΥΔΡΑΣ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
doy4631@2285.syzefxis.gov.gr
FAX
2381028555, 2381028524, 2381027191
Αυτοκίνητα
2381352160, 2381352161
Γραμματεία - Πρωτόκολλο
2381352156, 2381352157
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2381352176, 2381352177, 2381352178, 2381352172, 2381352173, 2381352191, 2381352192
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2381352171
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2381352116
Εισόδημα
2381352130
Ελεγχος
2381352143, 2381352144, 2381352148, 2381352149, 2381352158, 2381352159, 2381352168, 2381352169, 2381352194, 2381352195, 2381352151, 2381352152
Ελεγχος Προϊστάμενος
2381352105, 2381352106
Εξοδα
2381352183
Εσοδα
2381352186, 2381352187, 2381352188, 2381352181, 2381352182, 2381352184
Εσοδα Προϊστάμενος
2381352103
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2381352166
Κεφάλαιο
2381352128, 2381352129, 2381352139
Μητρώο
2381352110
Προϊστάμενος
2381352101, 2381028511
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2381352146
Τ. Π. και Δανείων
2381352189
Τεχνική Διαχείριση
2381352112
Υποδιευθυντής
2381023051
Φ.Π.Α.
2381352141, 2381352142, 2381352147