ΚΟΖΑΝΗΣ

Καμβουνίων 16Α Κοζάνη (τ.κ. 501 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΚΟΖΑΝΗΣ – ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ – ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΪΟΥ – ΣΕΡΒΙΩΝ )

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-maildoy.kozanis@2342.syzefxis.gov.gr, syzefxis@2342.syzefxis.gov.gr
FAX2461036049
Αυτοκίνητα2461050224, 2461354120
Βεβαίωση24610-50210
Γραμματεία2461050240
Διαγραφές2461050204, 2461050205, 2461050206, 2461354105
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2461050242, 2461050243, 2461050244, 2461050245, 2461050246, 2461050247, 2461354145
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2461050272
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2461050221
Διπλότυπα2461354115, 2461050211
Εισόδημα2461050257, 2461050258, 2461050259, 2461050260, 2461050261, 2461050262, 2461050263, 2461050264, 2461050265, 2461354160, 2461354161, 2461354162, 2461354156, 2461354165
Ελεγχος-1η Εποπτεία2461050283, 2461050287, 2461050288, 2461050289, 2461050291, 2461050293, 2461050295
Έλεγχος-1η Εποπτεία (Προϊστάμενος)2461050282
Ελεγχος-2η Εποπτεία2461050251, 2461050252, 2461050266, 2461050268, 2461050269, 2461050271, 2461050275, 2461050278, 2461354128, 2461354131, 2461354133, 2461354134, 2461354166
Έλεγχος-2η Εποπτεία (Προϊστάμενος)2461050279
Ενημερότητες2461050211, 2461354111
Επιστροφές2461050204, 2461050205, 2461050206, 2461354105
Εσοδα Προϊστάμενος2461050209
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2461050222, 2461050223
Κεφάλαιο2461050236, 2461050237, 2461050238
Λογιστικό2461050213, 2461050217
Μητρώο2461050225, 2461050270, 2461050277, 2461354125
Προϊστάμενος2461354100, 2461050200, 2461027224
Προσφυγές2461050248, 2461050249, 2461354149, 2461354108
Πρωτόκολλο2461050285
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2461050274
Τ. Π. και Δανείων2461050203
Ταμείο2461050218, 2461050219, 2461354119
Τεχνική Διαχείριση2461050232, 2461050244
Υποδιευθυντής2461050201, 2461354101
Φ.Π.Α.2461050229, 2461050231, 2461050234

 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Φιλίππου 4 Πτολεμαϊδα (τ.κ. 502 00)

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-maildoyptolemaidas@2341.syzefxis.gov.gr, syzefxis@2341.syzefxis.gov.gr
FAX2463022204
Αυτοκίνητα2463352125, 2463020044
Γραμματεία2463352130, 2463022219
Εισόδημα2463352120, 2463352121, 2463352134, 2463352149, 2463027604
Επιστροφές2463352142
Εσοδα2463352135, 2463352139, 2463352140, 2463352141, 2463022220
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2463352123
Κεφάλαιο2463352126, 2463352127, 2463020044
Λογιστικό2463352137
Μητρώο2463352131, 2463352132, 2463352133, 2463022219, 2463352128
Προϊστάμενος2463352110, 2463082247
Πρωτόκολλο2463352132
Τ. Π. και Δανείων2463352136
Ταμείο2463352142
Φ.Π.Α.2463352122