ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Λεωφόρος Κύκνων 2 Καστοριά (τ.κ. 521 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ )

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2337.syzefxis.gov.gr
FAX2467087155
Αυτοκίνητα2467353219, 2467087161
Γραμματεία - Πρωτόκολλο2467353202, 2467087159
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2467353221, 2467353232, 2467353233, 2467353234, 2467087162
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης2467086819
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2467353215, 2467087177
Εισόδημα2467353212, 2467353213, 2467353214, 2467087166
Ελεγχος2467353207, 2467353208, 2467353205, 2467086687, 2467087158, 2467087171, 2467080696, 2467081435
Ελεγχος Προϊστάμενος2467353203, 2467080976
Εσοδα2467353220, 2467353223, 2467353224, 2467353225, 2467353226, 2467353227, 2467087160
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2467353209, 2467353210, 2467087165
Κεφάλαιο2467353216, 2467087164
Μητρώο2467353209, 2467353210, 2467087165
Προϊστάμενος2467353201, 2467087170
Ταμείο2467353218, 2467084867
Υποδιευθυντής2467353204, 2467087168
Φ.Π.Α.2467353229, 2467087163