Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στρ. Mπραντούνα 3 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 546 26)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – Β’ ( Β’ – Γ’ ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis.2084@n3.syzefxis.gov.gr
FAX
2313331846
FAX (Έσοδα)
2313331853
Αυτοκίνητα
2313331839
Βεβαίωση
2313331852
Γραμματεία
2313331847
Γραφείο Εκπρόθεσμων Διακοπών
2313331823, 2313331824
Διαχείριση - Ταμείο
2313331845
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2313331826
Εισόδημα
2313331829, 2313331833, 2313331834, 2313331830, 2313331831, 2313331832
Εκδότες
2313331842
Εκκαθαρίσεις
2313331830, 2313331831
Επιστροφές-Διαγραφές
2313331851
Εσοδα Προϊστάμενος
2313331844
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2313331838, 2313331850
Κεφάλαιο
2313331836, 2313331837
Λογιστικό
2313331843
Μητρώο
2313331821, 2313331822
Προϊστάμενος
2313331825
Πρωτόκολλο
2313331827
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2313331828
Φ.Μ.Α.Π.
2313331832
Φ.Π.Α.
2313331840, 2313331841

 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Καραολή Δημητρίου 13-15 & Επτανήσου Εύοσμος Θεσ/νίκη (τ.κ. 562 24)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis.4233@n3.syzefxis.gov.gr
FAX
2313333866
Αυτοκίνητα
2313333844
Γραμματεία
2313333852
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2313333861, 2313333862, 2313333863, 2313333865, 2313333855, 2313333856, 2313333858, 2313333859
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2313333860
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2313333833
Εισόδημα
2313333846
Εισόδημα - ΕΕΤΑ
2313333849
Εισόδημα - Εκκαθαρίσεις
2313333837, 2313333848
Εισόδημα - ΕΝΦΙΑ
2313333838, 2313333850
Εισόδημα-Βεβαίωση
2313333847
Εκδότες
2313333823
Ελεγχος
2313333889, 2313333876, 2313333877, 2313333878, 2313333879, 2313333880, 2313333883, 2313333884, 2313333885, 2313333886, 2313333887, 2313333834, 2313333835, 2313333830, 2313333890, 2313333891, 2313333892, 2313333894, 2313333895, 2313333896, 2313333897
Ελεγχος - Επόπτης Α1
2313333881
Ελεγχος - Επόπτης Α2
2313333882
Ενημερότητες
2313333823
Επιστροφές
2313333824, 2313333825
Εσοδα
2313333821
Εσοδα Προϊστάμενος
2313333820
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2313333828, 2313333829
Κεφάλαιο
2313333840
Λογιστικό
2313333822
Μητρώο
2313333831, 2313333832, 2313333854
Προϊστάμενος
2313333899
Πρωτόκολλο
2313333853
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2313333839
Ταμείο
2313333826
Τεχνική Διαχείριση
2313333888
Υποδιευθυντής
2313333898
Φ.Π.Α.
2313333844

 

Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΙΡΙΟ 1

Βασ. Ηρακλείου 38 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 546 23)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Δ’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ( Δ’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – Θ’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – Ι’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis.2086@n3.syzefxis.gov.gr
FAX
2313332050
Γραμματεία - Πρωτόκολλο
2313332030, 2313332049, 2313332076, 2310285187
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2313332063, 2313332064, 2313332065, 2313332066, 2313332067, 2313332076
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2313332081
Εισόδημα
2313332077, 2313332040, 2313332060, 2313332091
Εισόδημα - Εκκαθαρίσεις
2313332051
Εισόδημα - ΕΝΦΙΑ
2313332041
Εσοδα
2313332082, 2313332083, 2313332033, 2313332034, 2313332062, 2310267291
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2313332078, 2313332035, 2313332036
Κεφάλαιο
2313332079, 2313332061
Λογιστικό - Βεβαίωση
2313332084, 2313332032
Μητρώο
2313332059, 2313332054, 2313332039, 2313332090
Προϊστάμενος
2313332024, 2310274724
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2313332058, 2310242798
Ταμείο
2313332057
Τεχνική Διαχείριση
2313332056
Υποδιευθυντής
2313332025, 2313332057, 2310285208
Φ.Μ.Α.Π.
2313332046

 

Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΙΡΙΟ 2

Βαλαωρίτου 18 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 546 25)

της τέως Δ.Ο.Υ. Θ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
FAX
2313333532
Ελεγχος
2313333526, 2313333528, 2313333529, 2313333530, 2313333531, 2313333536, 2313333537, 2313333538, 2313333539, 2313333545, 2313333548, 2313333549, 2313333550, 2313333551, 2313333552, 2313333553, 2313333554, 2313333555, 2313333556
Επόπτης
2313333539, 2313333554

 

Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΙΡΙΟ 3

Εγνατίας 45 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 546 30)

της τέως Δ.Ο.Υ. Ι’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
FAX
2310532003
Αυτοκίνητα
2313333247, 2313333248, 2310529812, 2310529812
Φ.Π.Α.
2310529812, 2310529812, 2313333247, 2313333248

 

Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κ. Κρυστάλλη 4 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 540 02)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Ε’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis.2087@n3.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)
2313331902
FAX (Εισόδημα)
2313331903
FAX (Έλεγχος)
2313331904
Αυτοκίνητα
2313331986
Γραμματεία
2313331916
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2313331957, 2313331958, 2313331959, 2313331960, 2313331961, 2313331962, 2313331963, 2313331964, 2313331965, 2313331966, 2313331967
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2313331968
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2313331915
ΕΕΤΑ
2313331981
Εισόδημα - Εκκαθαρίσεις
2313331979
Εισόδημα - ΕΝΦΙΑ
2313331978
Εισόδημα - Παρακρατούμενοι
2313331977
Εισόδημα - Συναλλαγή
2313331976
Εισόδημα-Βεβαίωση
2313331980
Εκδότες
2313331925
Ελεγκτές
2313331936, 2313331937, 2313331938, 2313331939, 2313331940, 2313331941, 2313331942, 2313331943, 2313331944, 2313331945, 2313331946, 2313331947, 2313331948
Ελεγχος
2313331935
Εξοδα
2313331922
Επιστροφές
2313331924
Εσοδα Προϊστάμενος
2313331921
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. )
2313331928, 2313331929
Κεφάλαιο
2313331988, 2313331989, 2313331990
Λογιστικό - Βεβαίωση
2313331923
Μητρώο
2313331918, 2313331919
Προϊστάμενος
2313331910
Πρωτόκολλο
2313331917
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2313331975
Ταμείο
2313331926
Τεχνική Διαχείριση
2313331933
Τμήμα Ελέγχου Α1
2313331912
Τμήμα Ελέγχου Α2
2313331913
Υποδιευθυντής
2313331911
Φ.Π.Α.
2313331983, 2313331984
Φορολογικές Ενημερότητες
2313331925

 

Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ν. Πλαστήρα 57 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 555 35)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
zdoy.thessalonikis@n3.syzefxis.gov.gr
FAX
2313332455
Βεβαίωση
2313332422
Γραμματεία
2313332456
Γραφείο Ενημέρωσης Φορολογουμένων
2313332427
Διαχείριση
2313332430
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2313332421, 2313332423, 2313332424, 2313332425, 2313332426, 2313332428, 2313332429, 2313332431, 2313332432, 2313332433, 2313332468, 2313332476
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2313332478
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προσφυγές)
2313332474, 2313332475
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2313332459
Διπλότυπα
2313332480
Εισόδημα
2313332461, 2313332462, 2313332498, 2313332464, 2313332499
Ελεγχος
2313332435, 2313332436, 2313332438, 2313332439, 2313332442, 2313332448, 2313332450, 2313332451, 2313332481, 2313332482, 2313332483, 2313332492, 2313332493, 2313332494, 2313332495, 2313332496
Ελεγχος-1η Εποπτεία (Προϊστάμενος)
2313332446
Ελεγχος-2η Εποπτεία (Προϊστάμενος)
2313332449
Ελεγχος-3η Εποπτεία (Προϊστάμενος)
2313332447
Ενημερότητες
2313332480
Επιστροφές-Διαγραφές
2313332467
Εσοδα
2313332473, 2313332469
Εσοδα Προϊστάμενος
2313332472
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2313332470
Κεφάλαιο
2313332454, 2313332497
Λογιστικό
2313332477
Μητρώο
2313332458
Προϊστάμενος
2313332460
Πρωτόκολλο
2313332457
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους
2313332463, 2313332499
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2313332466
Ταμείο
2313332430
Τεχνική Διαχείριση
2313332444, 2313332445
Υποδιευθυντής
2313332441
Φ.Π.Α.
2313332452, 2313332453
ΦΜΑΠ-ΕΤΑΚ-ΦΑΠ
2313332465

 

Η’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Λεωφόρος Βασ. ‘Ολγας 188 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 540 08)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis.2097@n3.syzefxis.gov.gr
FAX
2313333333, 2313333357
Αυτοκίνητα
2313333353
Βεβαίωση
2313333342
Γραμματεία
2313333352
Διαχείριση
2313333347
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2313333349
Εισόδημα
2313333337, 2313333338, 2313333332, 2313333339
Εισόδημα - ΕΝΦΙΑ
2313333330
Εκδότες
2313333345
Επιστροφές-Διαγραφές
2313333346
Εσοδα Προϊστάμενος
2313333348
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2313333355
Κεφάλαιο
2313333325, 2313333326, 2313333356
Λογιστικό
2313333343
Μητρώο
2313333350, 2313333351
Προϊστάμενος
2313333303
Πρωτόκολλο
2313333334, 2313333335
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2313333331
Ταμείο
2313333347
Φ.Π.Α.
2313333354, 2313333354
Φορολογικής Διαδικασίας
2313333328

 

ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Β. Γεωργίου 10 Νέα Μαγνησία Θεσ/νίκη (τ.κ. 570 08)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis.2101@n3.syzefxis.gov.gr
FAX
2313334047
FAX (Έξοδα)
2313334057
Αυτοκίνητα
2313334053
Γραμματεία
2313334041
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης
2313334040
Εισόδημα
2313334028, 2313334042, 2313334043, 2313334036
Ενημερότητες
2313334059
Εξοδα
2313334057
Εσοδα
2313334038
Εσοδα - Επιστροφές
2313334050
Εσοδα - Λογιστικό
2313334058
Εσοδα Προϊστάμενος
2313334056
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2313334032
Κεφάλαιο - Γονικές Παροχές - Δωρεές
2313334031
Κεφάλαιο - Κληρονομιές
2313334024
Κεφάλαιο - Μεταβιβάσεις
2313334029
Μητρώο
2313334035, 2313334048
Προϊστάμενος
2313334025
Πρωτόκολλο
2313334046, 2313334052
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2313334026
Ταμείο
2313334044
Φ.Π.Α.
2313334033, 2313334034

 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Εθν. Αντίστασης 110 Φοίνικας Θεσ/νίκης (τ.κ. 551 34)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
doy.kalamarias@n3.syzefxis.gov.gr
E-mail (Έσοδα)
kalamaria.esoda@n3.syzefxis.gov.gr
E-mail (Μητρώο)
kalamaria.mitrwo@n3.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)
2313333646
FAX (Έσοδα)
2313333628
FAX (Κεφάλαιο)
2313333687
FAX (Φορολογικής Συμμόρφωσης)
2313333676
Αυτοκίνητα
2313333668
Αυτοψίες
2313333656
Βεβαίωση
2313333631
Γραμματεία
2313333639
Διαχείριση - Ταμείο
2313333633
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2313333657
ΕΕΤΑ - ΕΤΗΔΕ
2313333645
Εισόδημα – Εκκαθάριση Φ.Π.
2313333649, 2313333661, 2313333662, 2313333665, 2313333679, 2313333664
Εισόδημα Ν.Π.
2313333678
Εκδότες
2313333624
Εκπρόθεσμες Διακοπές
2313333652, 2313333653
Έμμεσοι Φόροι - Χαρτόσημο
2313333666, 2313333667
Ενημερότητες
2313333625
Εξοδα
2313333632
Επιμελητής
2313333673
Επιστροφές-Διαγραφές
2313333643
Εσοδα Προϊστάμενος
2313333629
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2313333642, 2313333644, 2313333648
Κεφάλαιο
2313333635
Κεφάλαιο - ΦΜΑ
2313333637
Κληρονομιές - Γονικές Παροχές - Δωρεές
2313333635
Λογιστικό
2313333630
Μητρώο
2313333658, 2313333659
Προϊστάμενος
2313333675
Πρωτόκολλο
2313333647
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2313333663
Τεχνικός Διαχειριστής
2313333641
Φ.Π.Α.
2313333666, 2313333667
Φόροι Ακινήτων Ν.Π.
2313333677
Φόροι Ακινήτων Φ.Π.
2313333680, 2313333674

 

ΛΑΓΚΑΔΑ

Λουτρών 14 και Λαγκαδά 5 Λαγκάδα (τ.κ. 572 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΛΑΓΚΑΔΑ – ΣΟΧΟΥ – ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis.2091@n3.syzefxis.gov.gr
E-mail (Γραμματεία)
grammateia.lagkada@n3.syzefxis.gov.gr
FAX
2394331179
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2394331161
Εισόδημα
2394331124, 2394331125, 2394331126, 2394331127, 2394331141, 2394331142
Επιστροφές
2394331135, 2394331136
Εσοδα
2394331137, 2394331138
Εσοδα Προϊστάμενος
2394331134
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2394331130
Κεφάλαιο
2394331129
Λογιστικό
2394331145
Μητρώο
2394331146, 2394331147, 2394331169
Προϊστάμενος
2394331139
Πρωτόκολλο
2394331150
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2394331128
Ταμείο
2394331149
Φ.Π.Α. - Αυτοκίνητα
2394331131, 2394331132, 2394331133, 2394331144

 

ΣΤ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τακαντζά 8-10 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 546 39)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΣΤ’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis.2088@n3.syzefxis.gov.gr
FAX (Κεφάλαιο)
2313332251
FAX (Μητρώο)
2313332244
FAX (Πρωτόκολλο)
2313332222
Αυτοψίες
2313332269
Γραμματεία
2313332266, 2313332264
Διαχείριση
2313332249
Εισόδημα
2313332245, 2313332246, 2313332247, 2313332252, 2313332253, 2313332254
Εισόδημα - Εκκαθαρίσεις
2313332242
Εισόδημα - ΕΤΗΔΕ
2313332261
Εσοδα
2313332239, 2313332240, 2313332248
Εσοδα - Βεβαίωση
2313332262
Εσοδα - Επιστροφές
2313332238
Εσοδα Προϊστάμενος
2313332241
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2313332226, 2313332227, 2313332228
Κεφάλαιο
2313332233, 2313332234, 2313332236, 2313332237
Μητρώο
2313332225, 2313332269
Μητρώο Προϊστάμενος
2313332224
Προϊστάμενος
2313332250
Πρωτόκολλο
2313332257
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2313332255
Τεχνική Διαχείριση
2313332265
Φ.Π.Α.
2313332229, 2313332230, 2313332231

 

ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

26ης Οκτωβρίου 35 Σφαγεία Θεσ/νίκη (τ.κ. 540 12)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis.2093@n3.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)
2313332700
FAX (Δικαστικό)
2313332661
FAX (Μητρώο)
2313332735
FAX (Φ.Π.Α.)
2313332730
Αυτοκίνητα
2313332658, 2313332659
Γραμματεία
2313332622
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2313332662, 2313332663, 2313332664, 2313332665, 2313332667, 2313332668, 2313332670, 2313332671, 2313332672, 2313332675, 2313332678, 2313332655
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2313332660
Εισόδημα
2313332636, 2313332641, 2313332644
Ελεγκτές
2313332631, 2313332632, 2313332633, 2313332634, 2313332635, 2313332683, 2313332684, 2313332685, 2313332626
Ελεγχος Προϊστάμενος
2313332708, 2313332706, 2313332707
Επιστροφές
2313332720, 2313332722
Εσοδα
2313332714, 2313332716
Εσοδα Προϊστάμενος
2313332724
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2313332649, 2313332652, 2313332653
Λογιστικό
2313332712
Μητρώο
2313332709
Παρακρατούμενοι φόροι
2313332639, 2313332640
Προϊστάμενος
2313332620, 2313332645
Προϊστάμενος (Μητρώου - Γραμματείας)
2313332710
Πρωτόκολλο
2313332623, 2313332624
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2313332731
Ταμείο
2313332711
Τεχνική Διαχείριση
2313332737, 2313332738
Υποδιευθυντής
2313332621
Φ.Π.Α.
2313332725, 2313332727, 2313332728, 2313332729