Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στρ. Mπραντούνα 3 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 546 26)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – Β’ ( Β’ – Γ’ ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis.2084@n3.syzefxis.gov.gr
FAX2313331846
FAX (Έσοδα)2313331853
Αυτοκίνητα2313331839
Βεβαίωση2313331852
Γραμματεία2313331847
Γραφείο Εκπρόθεσμων Διακοπών2313331823, 2313331824
Διαχείριση - Ταμείο2313331845
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2313331826
Εισόδημα2313331829, 2313331833, 2313331834, 2313331830, 2313331831, 2313331832
Εκδότες2313331842
Εκκαθαρίσεις2313331830, 2313331831
Επιστροφές-Διαγραφές2313331851
Εσοδα Προϊστάμενος2313331844
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2313331838, 2313331850
Κεφάλαιο2313331836, 2313331837
Λογιστικό2313331843
Μητρώο2313331821, 2313331822
Προϊστάμενος2313331825
Πρωτόκολλο2313331827
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2313331828
Φ.Μ.Α.Π.2313331832
Φ.Π.Α.2313331840, 2313331841

 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Καραολή Δημητρίου 13-15 & Επτανήσου Εύοσμος Θεσ/νίκη (τ.κ. 562 24)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis.4233@n3.syzefxis.gov.gr
FAX2313333866
Αυτοκίνητα2313333844
Γραμματεία2313333852
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2313333861, 2313333862, 2313333863, 2313333865, 2313333855, 2313333856, 2313333858, 2313333859
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2313333860
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2313333833
Εισόδημα2313333846
Εισόδημα - ΕΕΤΑ2313333849
Εισόδημα - Εκκαθαρίσεις2313333837, 2313333848
Εισόδημα - ΕΝΦΙΑ2313333838, 2313333850
Εισόδημα-Βεβαίωση2313333847
Εκδότες2313333823
Ελεγχος2313333889, 2313333876, 2313333877, 2313333878, 2313333879, 2313333880, 2313333883, 2313333884, 2313333885, 2313333886, 2313333887, 2313333834, 2313333835, 2313333830, 2313333890, 2313333891, 2313333892, 2313333894, 2313333895, 2313333896, 2313333897
Ελεγχος - Επόπτης Α12313333881
Ελεγχος - Επόπτης Α22313333882
Ενημερότητες2313333823
Επιστροφές2313333824, 2313333825
Εσοδα2313333821
Εσοδα Προϊστάμενος2313333820
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2313333828, 2313333829
Κεφάλαιο2313333840
Λογιστικό2313333822
Μητρώο2313333831, 2313333832, 2313333854
Προϊστάμενος2313333899
Πρωτόκολλο2313333853
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2313333839
Ταμείο2313333826
Τεχνική Διαχείριση2313333888
Υποδιευθυντής2313333898
Φ.Π.Α.2313333844

 

Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΙΡΙΟ 1

Βασ. Ηρακλείου 38 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 546 23)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Δ’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ( Δ’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – Θ’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – Ι’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ )

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis.2086@n3.syzefxis.gov.gr
FAX2313332050
Γραμματεία - Πρωτόκολλο2313332030, 2313332049, 2313332076, 2310285187
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2313332063, 2313332064, 2313332065, 2313332066, 2313332067, 2313332076
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2313332081
Εισόδημα2313332077, 2313332040, 2313332060, 2313332091
Εισόδημα - Εκκαθαρίσεις2313332051
Εισόδημα - ΕΝΦΙΑ2313332041
Εσοδα2313332082, 2313332083, 2313332033, 2313332034, 2313332062, 2310267291
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2313332078, 2313332035, 2313332036
Κεφάλαιο2313332079, 2313332061
Λογιστικό - Βεβαίωση2313332084, 2313332032
Μητρώο2313332059, 2313332054, 2313332039, 2313332090
Προϊστάμενος2313332024, 2310274724
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2313332058, 2310242798
Ταμείο2313332057
Τεχνική Διαχείριση2313332056
Υποδιευθυντής2313332025, 2313332057, 2310285208
Φ.Μ.Α.Π.2313332046

 

Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΙΡΙΟ 2

Βαλαωρίτου 18 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 546 25)

της τέως Δ.Ο.Υ. Θ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
FAX2313333532
Ελεγχος2313333526, 2313333528, 2313333529, 2313333530, 2313333531, 2313333536, 2313333537, 2313333538, 2313333539, 2313333545, 2313333548, 2313333549, 2313333550, 2313333551, 2313333552, 2313333553, 2313333554, 2313333555, 2313333556
Επόπτης2313333539, 2313333554

 

Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΙΡΙΟ 3

Εγνατίας 45 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 546 30)

της τέως Δ.Ο.Υ. Ι’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
FAX2310532003
Αυτοκίνητα2313333247, 2313333248, 2310529812, 2310529812
Φ.Π.Α.2310529812, 2310529812, 2313333247, 2313333248

 

Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κ. Κρυστάλλη 4 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 540 02)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Ε’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ )

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis.2087@n3.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)2313331902
FAX (Εισόδημα)2313331903
FAX (Έλεγχος)2313331904
Αυτοκίνητα2313331986
Γραμματεία2313331916
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2313331957, 2313331958, 2313331959, 2313331960, 2313331961, 2313331962, 2313331963, 2313331964, 2313331965, 2313331966, 2313331967
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2313331968
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2313331915
ΕΕΤΑ2313331981
Εισόδημα - Εκκαθαρίσεις2313331979
Εισόδημα - ΕΝΦΙΑ2313331978
Εισόδημα - Παρακρατούμενοι2313331977
Εισόδημα - Συναλλαγή2313331976
Εισόδημα-Βεβαίωση2313331980
Εκδότες2313331925
Ελεγκτές2313331936, 2313331937, 2313331938, 2313331939, 2313331940, 2313331941, 2313331942, 2313331943, 2313331944, 2313331945, 2313331946, 2313331947, 2313331948
Ελεγχος2313331935
Εξοδα2313331922
Επιστροφές2313331924
Εσοδα Προϊστάμενος2313331921
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. )2313331928, 2313331929
Κεφάλαιο2313331988, 2313331989, 2313331990
Λογιστικό - Βεβαίωση2313331923
Μητρώο2313331918, 2313331919
Προϊστάμενος2313331910
Πρωτόκολλο2313331917
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2313331975
Ταμείο2313331926
Τεχνική Διαχείριση2313331933
Τμήμα Ελέγχου Α12313331912
Τμήμα Ελέγχου Α22313331913
Υποδιευθυντής2313331911
Φ.Π.Α.2313331983, 2313331984
Φορολογικές Ενημερότητες2313331925

 

Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ν. Πλαστήρα 57 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 555 35)

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailzdoy.thessalonikis@n3.syzefxis.gov.gr
FAX2313332455
Βεβαίωση2313332422
Γραμματεία2313332456
Γραφείο Ενημέρωσης Φορολογουμένων2313332427
Διαχείριση2313332430
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2313332421, 2313332423, 2313332424, 2313332425, 2313332426, 2313332428, 2313332429, 2313332431, 2313332432, 2313332433, 2313332468, 2313332476
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2313332478
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προσφυγές)2313332474, 2313332475
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2313332459
Διπλότυπα2313332480
Εισόδημα2313332461, 2313332462, 2313332498, 2313332464, 2313332499
Ελεγχος2313332435, 2313332436, 2313332438, 2313332439, 2313332442, 2313332448, 2313332450, 2313332451, 2313332481, 2313332482, 2313332483, 2313332492, 2313332493, 2313332494, 2313332495, 2313332496
Ελεγχος-1η Εποπτεία (Προϊστάμενος)2313332446
Ελεγχος-2η Εποπτεία (Προϊστάμενος)2313332449
Ελεγχος-3η Εποπτεία (Προϊστάμενος)2313332447
Ενημερότητες2313332480
Επιστροφές-Διαγραφές2313332467
Εσοδα2313332473, 2313332469
Εσοδα Προϊστάμενος2313332472
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2313332470
Κεφάλαιο2313332454, 2313332497
Λογιστικό2313332477
Μητρώο2313332458
Προϊστάμενος2313332460
Πρωτόκολλο2313332457
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους2313332463, 2313332499
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2313332466
Ταμείο2313332430
Τεχνική Διαχείριση2313332444, 2313332445
Υποδιευθυντής2313332441
Φ.Π.Α.2313332452, 2313332453
ΦΜΑΠ-ΕΤΑΚ-ΦΑΠ2313332465

 

Η’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Λεωφόρος Βασ. ‘Ολγας 188 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 540 08)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis.2097@n3.syzefxis.gov.gr
FAX2313333333, 2313333357
Αυτοκίνητα2313333353
Βεβαίωση2313333342
Γραμματεία2313333352
Διαχείριση2313333347
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2313333349
Εισόδημα2313333337, 2313333338, 2313333332, 2313333339
Εισόδημα - ΕΝΦΙΑ2313333330
Εκδότες2313333345
Επιστροφές-Διαγραφές2313333346
Εσοδα Προϊστάμενος2313333348
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2313333355
Κεφάλαιο2313333325, 2313333326, 2313333356
Λογιστικό2313333343
Μητρώο2313333350, 2313333351
Προϊστάμενος2313333303
Πρωτόκολλο2313333334, 2313333335
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2313333331
Ταμείο2313333347
Φ.Π.Α.2313333354, 2313333354
Φορολογικής Διαδικασίας2313333328

 

ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Β. Γεωργίου 10 Νέα Μαγνησία Θεσ/νίκη (τ.κ. 570 08)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ )

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis.2101@n3.syzefxis.gov.gr
FAX2313334047
FAX (Έξοδα)2313334057
Αυτοκίνητα2313334053
Γραμματεία2313334041
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης2313334040
Εισόδημα2313334028, 2313334042, 2313334043, 2313334036
Ενημερότητες2313334059
Εξοδα2313334057
Εσοδα2313334038
Εσοδα - Επιστροφές2313334050
Εσοδα - Λογιστικό2313334058
Εσοδα Προϊστάμενος2313334056
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2313334032
Κεφάλαιο - Γονικές Παροχές - Δωρεές2313334031
Κεφάλαιο - Κληρονομιές2313334024
Κεφάλαιο - Μεταβιβάσεις2313334029
Μητρώο2313334035, 2313334048
Προϊστάμενος2313334025
Πρωτόκολλο2313334046, 2313334052
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2313334026
Ταμείο2313334044
Φ.Π.Α.2313334033, 2313334034

 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Εθν. Αντίστασης 110 Φοίνικας Θεσ/νίκης (τ.κ. 551 34)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-maildoy.kalamarias@n3.syzefxis.gov.gr
E-mail (Έσοδα)kalamaria.esoda@n3.syzefxis.gov.gr
E-mail (Μητρώο)kalamaria.mitrwo@n3.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)2313333646
FAX (Έσοδα)2313333628
FAX (Κεφάλαιο)2313333687
FAX (Φορολογικής Συμμόρφωσης)2313333676
Αυτοκίνητα2313333668
Αυτοψίες2313333656
Βεβαίωση2313333631
Γραμματεία2313333639
Διαχείριση - Ταμείο2313333633
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2313333657
ΕΕΤΑ - ΕΤΗΔΕ2313333645
Εισόδημα – Εκκαθάριση Φ.Π.2313333649, 2313333661, 2313333662, 2313333665, 2313333679, 2313333664
Εισόδημα Ν.Π.2313333678
Εκδότες2313333624
Εκπρόθεσμες Διακοπές2313333652, 2313333653
Έμμεσοι Φόροι - Χαρτόσημο2313333666, 2313333667
Ενημερότητες2313333625
Εξοδα2313333632
Επιμελητής2313333673
Επιστροφές-Διαγραφές2313333643
Εσοδα Προϊστάμενος2313333629
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2313333642, 2313333644, 2313333648
Κεφάλαιο2313333635
Κεφάλαιο - ΦΜΑ2313333637
Κληρονομιές - Γονικές Παροχές - Δωρεές2313333635
Λογιστικό2313333630
Μητρώο2313333658, 2313333659
Προϊστάμενος2313333675
Πρωτόκολλο2313333647
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2313333663
Τεχνικός Διαχειριστής2313333641
Φ.Π.Α.2313333666, 2313333667
Φόροι Ακινήτων Ν.Π.2313333677
Φόροι Ακινήτων Φ.Π.2313333680, 2313333674

 

ΛΑΓΚΑΔΑ

Λουτρών 14 και Λαγκαδά 5 Λαγκάδα (τ.κ. 572 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΛΑΓΚΑΔΑ – ΣΟΧΟΥ – ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ )

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis.2091@n3.syzefxis.gov.gr
E-mail (Γραμματεία)grammateia.lagkada@n3.syzefxis.gov.gr
FAX2394331179
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2394331161
Εισόδημα2394331124, 2394331125, 2394331126, 2394331127, 2394331141, 2394331142
Επιστροφές2394331135, 2394331136
Εσοδα2394331137, 2394331138
Εσοδα Προϊστάμενος2394331134
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2394331130
Κεφάλαιο2394331129
Λογιστικό2394331145
Μητρώο2394331146, 2394331147, 2394331169
Προϊστάμενος2394331139
Πρωτόκολλο2394331150
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2394331128
Ταμείο2394331149
Φ.Π.Α. - Αυτοκίνητα2394331131, 2394331132, 2394331133, 2394331144

 

ΣΤ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τακαντζά 8-10 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 546 39)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΣΤ’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ )

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis.2088@n3.syzefxis.gov.gr
FAX (Κεφάλαιο)2313332251
FAX (Μητρώο)2313332244
FAX (Πρωτόκολλο)2313332222
Αυτοψίες2313332269
Γραμματεία2313332266, 2313332264
Διαχείριση2313332249
Εισόδημα2313332245, 2313332246, 2313332247, 2313332252, 2313332253, 2313332254
Εισόδημα - Εκκαθαρίσεις2313332242
Εισόδημα - ΕΤΗΔΕ2313332261
Εσοδα2313332239, 2313332240, 2313332248
Εσοδα - Βεβαίωση2313332262
Εσοδα - Επιστροφές2313332238
Εσοδα Προϊστάμενος2313332241
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2313332226, 2313332227, 2313332228
Κεφάλαιο2313332233, 2313332234, 2313332236, 2313332237
Μητρώο2313332225, 2313332269
Μητρώο Προϊστάμενος2313332224
Προϊστάμενος2313332250
Πρωτόκολλο2313332257
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2313332255
Τεχνική Διαχείριση2313332265
Φ.Π.Α.2313332229, 2313332230, 2313332231

 

ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

26ης Οκτωβρίου 35 Σφαγεία Θεσ/νίκη (τ.κ. 540 12)

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis.2093@n3.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)2313332700
FAX (Δικαστικό)2313332661
FAX (Μητρώο)2313332735
FAX (Φ.Π.Α.)2313332730
Αυτοκίνητα2313332658, 2313332659
Γραμματεία2313332622
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2313332662, 2313332663, 2313332664, 2313332665, 2313332667, 2313332668, 2313332670, 2313332671, 2313332672, 2313332675, 2313332678, 2313332655
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2313332660
Εισόδημα2313332636, 2313332641, 2313332644
Ελεγκτές2313332631, 2313332632, 2313332633, 2313332634, 2313332635, 2313332683, 2313332684, 2313332685, 2313332626
Ελεγχος Προϊστάμενος2313332708, 2313332706, 2313332707
Επιστροφές2313332720, 2313332722
Εσοδα2313332714, 2313332716
Εσοδα Προϊστάμενος2313332724
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2313332649, 2313332652, 2313332653
Λογιστικό2313332712
Μητρώο2313332709
Παρακρατούμενοι φόροι2313332639, 2313332640
Προϊστάμενος2313332620, 2313332645
Προϊστάμενος (Μητρώου - Γραμματείας)2313332710
Πρωτόκολλο2313332623, 2313332624
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2313332731
Ταμείο2313332711
Τεχνική Διαχείριση2313332737, 2313332738
Υποδιευθυντής2313332621
Φ.Π.Α.2313332725, 2313332727, 2313332728, 2313332729