ΒΕΡΟΙΑΣ

Λεωφ. Θεσσαλονίκης 131 Βέροια (τ.κ. 591 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ )

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2279.syzefxis.gov.gr, syzefxis@2280.syzefxis.gov.gr
FAX2331027357
Αυτοκίνητα2331353154
Διαχείριση2331353155
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2331353162, 2331353163, 2331353190, 2331353191
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Ελεγκτές)2331063741
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2331353164
Εισόδημα2331353141, 2331353142, 2331353143, 2331353144
Ελεγχος2331353131, 2331353132, 2331353136, 2331353137, 2331353138, 2331353139, 2331353153, 2331353188, 2331353189, 2331063745
Εξοδα2331353156
Εσοδα2331353157, 2331353158, 2331353159, 2331353160, 2331353161
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2331353145, 2331353146, 2331353147
Κεφάλαιο2331353165, 2331353166, 2331353167, 2331353168
Μητρώο2331353133, 2331353134, 2331353135, 2331026312
Προϊστάμενος2331353126, 2331071664
Πρωτόκολλο2331353124, 2331353125
Τ. Π. και Δανείων2331353155, 2331026882
Ταμείο2331353170
Τεχνική Διαχείριση2331353100, 2331353171, 2331353152
Υποδιευθυντής2331353127, 2331066797
Φ.Π.Α.2331353128, 2331353129, 2331353130