ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Διοικητήριο «Κ. Ταλιαδούρης» Γρεβενά (τ.κ. 511 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΔΕΣΚΑΤΗΣ )

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2336.syzefxis.gov.gr
FAX2462352152
Αυτοκίνητα2462352141
Γραμματεία - Πρωτόκολλο2462352100
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2462352147
Εισόδημα2462352142, 2462352155
Εσοδα2462352119, 2462352124, 2462352165
Εσοδα Προϊστάμενος2462352125
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2462352151, 2462352130
Κεφάλαιο2462352122, 2462352126
Λογιστικό2462352164
Μητρώο2462352145, 2462352176
Προϊστάμενος2462352127, 2462022217
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2462352129
Τ. Π. και Δανείων2462352118
Ταμείο2462352123
Τεχνική Διαχείριση2462352149
Τηλεφωνικό κέντρο2462352100
Φ.Π.Α.2462352148, 2462352171