ΧΑΝΙΩΝ

Τζανακάκη 3 Χανιά (τ.κ. 731 34)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Α’ ΧΑΝΙΩΝ – Β’ ΧΑΝΙΩΝ – ΚΙΣΣΑΜΟΥ )

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2175.syzefxis.gov.gr
E-mail (Γραμματεία)grammateia@2175.syzefxis.gov.gr
E-mail (Προϊστάμενος)proistamenos@2175.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)2821344704
Αυτοκίνητα2821345116, 2821345117, 2821345118
Γραμματεία2821344705, 2821344706
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2821345161, 2821345162, 2821345163, 2821345164, 2821345165, 2821345166, 2821345167, 2821345168, 2821345169, 2821345170, 2821345171, 2821345172
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2821345160
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2821345155
Εισόδημα2821345130, 2821345131, 2821345132, 2821345133, 2821345134, 2821345135, 2821345136, 2821345137, 2821345138, 2821345139, 2821345141, 2821345142
Ελεγχος2821344745, 2821344746, 2821344747, 2821344748, 2821344725, 2821344726, 2821344727, 2821344728, 2821344729, 2821344737, 2821344740, 2821344741, 2821344716, 2821344717, 2821344718, 2821344719, 2821344720, 2821344722, 2821344723, 2821344710, 2821344711, 2821344712, 2821344713, 2821344714, 2821344751
Επιμελητής2821344768, 2821345121
Επόπτης Ελέγχου2821344735, 2821344736
Εσοδα2821344775, 2821344776, 2821344777, 2821344778, 2821344770, 2821344771, 2821344772, 2821344773, 2821344781, 2821344707, 2821344708, 2821344765, 2821344766, 2821344769
Εσοδα Προϊστάμενος2821344730
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. )2821345123, 2821345124, 2821345125
Κεφάλαιο2821344760, 2821344761, 2821344762, 2821344763, 2821344764
Μητρώο2821345156, 2821345157, 2821345158, 2821345159
Προϊστάμενος2821344702, 2821344703
Πρωτόκολλο2821344750
Σταθμός Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΣΤ.Ε.Π.)2821344731, 2821344732, 2821344733, 2821344734, 2821344793, 2821344794, 2821344795, 2821344796
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2821345140, 2821027353
Τ. Π. και Δανείων2821344785, 2821344786
Ταμείο2821344783
Τεχνική Διαχείριση2821058266, 2821344760, 2821344780
Υποδιευθυντής2821344709
Φ.Π.Α.2821345111, 2821345112, 2821345113