ΧΑΝΙΩΝ

Τζανακάκη 3 Χανιά (τ.κ. 731 34)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Α’ ΧΑΝΙΩΝ – Β’ ΧΑΝΙΩΝ – ΚΙΣΣΑΜΟΥ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2175.syzefxis.gov.gr
E-mail (Γραμματεία)
grammateia@2175.syzefxis.gov.gr
E-mail (Προϊστάμενος)
proistamenos@2175.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)
2821344704
Αυτοκίνητα
2821345116, 2821345117, 2821345118
Γραμματεία
2821344705, 2821344706
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2821345161, 2821345162, 2821345163, 2821345164, 2821345165, 2821345166, 2821345167, 2821345168, 2821345169, 2821345170, 2821345171, 2821345172
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2821345160
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2821345155
Εισόδημα
2821345130, 2821345131, 2821345132, 2821345133, 2821345134, 2821345135, 2821345136, 2821345137, 2821345138, 2821345139, 2821345141, 2821345142
Ελεγχος
2821344745, 2821344746, 2821344747, 2821344748, 2821344725, 2821344726, 2821344727, 2821344728, 2821344729, 2821344737, 2821344740, 2821344741, 2821344716, 2821344717, 2821344718, 2821344719, 2821344720, 2821344722, 2821344723, 2821344710, 2821344711, 2821344712, 2821344713, 2821344714, 2821344751
Επιμελητής
2821344768, 2821345121
Επόπτης Ελέγχου
2821344735, 2821344736
Εσοδα
2821344775, 2821344776, 2821344777, 2821344778, 2821344770, 2821344771, 2821344772, 2821344773, 2821344781, 2821344707, 2821344708, 2821344765, 2821344766, 2821344769
Εσοδα Προϊστάμενος
2821344730
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. )
2821345123, 2821345124, 2821345125
Κεφάλαιο
2821344760, 2821344761, 2821344762, 2821344763, 2821344764
Μητρώο
2821345156, 2821345157, 2821345158, 2821345159
Προϊστάμενος
2821344702, 2821344703
Πρωτόκολλο
2821344750
Σταθμός Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΣΤ.Ε.Π.)
2821344731, 2821344732, 2821344733, 2821344734, 2821344793, 2821344794, 2821344795, 2821344796
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2821345140, 2821027353
Τ. Π. και Δανείων
2821344785, 2821344786
Ταμείο
2821344783
Τεχνική Διαχείριση
2821058266, 2821344760, 2821344780
Υποδιευθυντής
2821344709
Φ.Π.Α.
2821345111, 2821345112, 2821345113