ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Επιμενίδου 20 ‘Αγιος Νικόλαος (τ.κ. 721 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ.( ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΗΤΕΙΑΣ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2165.syzefxis.gov.gr
FAX
2841090130, 2841090133
Αυτοκίνητα
2841342426, 2841090125
Γραμματεία - Πρωτόκολλο
2841342436, 2841090136
Διαχείριση
2841090117
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2841090128, 2841090129, 2841342428
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2841342427, 2841090127
Εισόδημα
2841342440, 2841342441, 2841342442, 2841342443, 2841090140, 2841090141, 2841090142, 2841090143
Ελεγχος
2841342447, 2841342452, 2841342453, 2841090147, 2841090152, 2841090153, 2841090111, 2841090132, 2841090137
Ελεγχος Προϊστάμενος
2841342449, 2841090149
Επιστροφές
2841342418, 2841342422, 2841342423, 2841090118, 2841090119, 2841090121, 2841090122, 2841090123
Εσοδα Προϊστάμενος
2841342420, 2841090120
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2841342434, 2841342435, 2841090135
Κεφάλαιο
2841342414, 2841090114, 2841090115, 2841090116
Μητρώο
2841342439, 2841090138, 2841090139
Προϊστάμενος
2841090110
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2841090144
Τ. Π. και Δανείων
2841090117
Ταμείο
2841090117
Υποδιευθυντής
2841090146
Φ.Π.Α.
2841342445, 2841090144, 2841090145