ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Επιμενίδου 20 ‘Αγιος Νικόλαος (τ.κ. 721 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ.( ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΗΤΕΙΑΣ )

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2165.syzefxis.gov.gr
FAX2841090130, 2841090133
Αυτοκίνητα2841342426, 2841090125
Γραμματεία - Πρωτόκολλο2841342436, 2841090136
Διαχείριση2841090117
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2841090128, 2841090129, 2841342428
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2841342427, 2841090127
Εισόδημα2841342440, 2841342441, 2841342442, 2841342443, 2841090140, 2841090141, 2841090142, 2841090143
Ελεγχος2841342447, 2841342452, 2841342453, 2841090147, 2841090152, 2841090153, 2841090111, 2841090132, 2841090137
Ελεγχος Προϊστάμενος2841342449, 2841090149
Επιστροφές2841342418, 2841342422, 2841342423, 2841090118, 2841090119, 2841090121, 2841090122, 2841090123
Εσοδα Προϊστάμενος2841342420, 2841090120
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2841342434, 2841342435, 2841090135
Κεφάλαιο2841342414, 2841090114, 2841090115, 2841090116
Μητρώο2841342439, 2841090138, 2841090139
Προϊστάμενος2841090110
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2841090144
Τ. Π. και Δανείων2841090117
Ταμείο2841090117
Υποδιευθυντής2841090146
Φ.Π.Α.2841342445, 2841090144, 2841090145