ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Λεωφόρος Κνωσσού 255 Ηράκλειο (τ.κ. 714 09)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Α’ & Β’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΜΟΙΡΩΝ – ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ – ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ – ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΑΣ )

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2153.syzefxis.gov.gr
FAX2810321559
FAX (Δικαστικό)2813411258
FAX (Έλεγχος)2813411206
Αυτοκίνητα2813411251, 2813411295
Γραμματεία2813411268
Γραμματεία ELENXIS2813411109
Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολίτη για Θέματα Δικαστικού2813411288
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2813411127
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2813411266
Εισόδημα2813411116, 2813411118, 2813411134, 2813411136, 2813411236, 2813411260, 2813411263, 2813411264, 2813411265, 2813411290
Ελεγκτές Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων-Δικαστικού2813411279, 2813411280, 2813411252, 2813411262, 2813411274, 2813411107, 2813411272, 2813411273, 2813411274, 2813411275, 2813411276, 2813411277, 2813411204, 2813411248, 2813411293, 2813411283
Ελεγχος2813411102, 2813411103, 2813411104, 2813411106, 2813411207, 2813411208, 2813411210, 2813411211, 2813411213, 2813411215, 2813411216, 2813411217, 2813411220, 2813411221, 2813411222, 2813411226, 2813411229, 2813411230, 2813411231, 2813411242, 2813411254, 2813411292
Επόπτης Ελέγχου2813411209, 2813411212
Εσοδα2813411117, 2813411214, 2813411237, 2813411239, 2813411244, 2813411245, 2813411257
Εσοδα - Εξοδα2813411253
Εσοδα - Επιστροφές2813411257, 2813411296
Εσοδα Προϊστάμενος2813411250
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2813411282, 2813411285, 2813411241
Κεφάλαιο2813411227, 2813411228, 2813411140, 2813411284
Λογιστικό2813411125, 2813411130, 2813411255
Μεταβιβάσεις2813411219, 2813411220, 2813411224, 2813411105
Μητρώο2813411238, 2813411220, 2813411240, 2813411271
Προϊστάμενος2813411201
Πρωτόκολλο2813411111, 2813411112, 2813411114, 2813411121, 2813411235
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2813411261
Τ. Π. και Δανείων2813411234
Ταμείο2813411247
Τεχνική Διαχείριση2813411259
Υποδιευθυντής2813411203
Φ.Π.Α.2813411145, 2813411205, 2813411286, 2813411287, 2813411289