ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Λεωφόρος Κνωσσού 255 Ηράκλειο (τ.κ. 714 09)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Α’ & Β’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΜΟΙΡΩΝ – ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ – ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ – ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΑΣ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2153.syzefxis.gov.gr
FAX
2810321559
FAX (Δικαστικό)
2813411258
FAX (Έλεγχος)
2813411206
Αυτοκίνητα
2813411251, 2813411295
Γραμματεία
2813411268
Γραμματεία ELENXIS
2813411109
Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολίτη για Θέματα Δικαστικού
2813411288
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2813411127
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2813411266
Εισόδημα
2813411116, 2813411118, 2813411134, 2813411136, 2813411236, 2813411260, 2813411263, 2813411264, 2813411265, 2813411290
Ελεγκτές Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων-Δικαστικού
2813411279, 2813411280, 2813411252, 2813411262, 2813411274, 2813411107, 2813411272, 2813411273, 2813411274, 2813411275, 2813411276, 2813411277, 2813411204, 2813411248, 2813411293, 2813411283
Ελεγχος
2813411102, 2813411103, 2813411104, 2813411106, 2813411207, 2813411208, 2813411210, 2813411211, 2813411213, 2813411215, 2813411216, 2813411217, 2813411220, 2813411221, 2813411222, 2813411226, 2813411229, 2813411230, 2813411231, 2813411242, 2813411254, 2813411292
Επόπτης Ελέγχου
2813411209, 2813411212
Εσοδα
2813411117, 2813411214, 2813411237, 2813411239, 2813411244, 2813411245, 2813411257
Εσοδα - Εξοδα
2813411253
Εσοδα - Επιστροφές
2813411257, 2813411296
Εσοδα Προϊστάμενος
2813411250
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2813411282, 2813411285, 2813411241
Κεφάλαιο
2813411227, 2813411228, 2813411140, 2813411284
Λογιστικό
2813411125, 2813411130, 2813411255
Μεταβιβάσεις
2813411219, 2813411220, 2813411224, 2813411105
Μητρώο
2813411238, 2813411220, 2813411240, 2813411271
Προϊστάμενος
2813411201
Πρωτόκολλο
2813411111, 2813411112, 2813411114, 2813411121, 2813411235
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2813411261
Τ. Π. και Δανείων
2813411234
Ταμείο
2813411247
Τεχνική Διαχείριση
2813411259
Υποδιευθυντής
2813411203
Φ.Π.Α.
2813411145, 2813411205, 2813411286, 2813411287, 2813411289