ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Δημοκρατίας 1 Κομοτηνή (τ.κ. 691 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΣΑΠΠΩΝ )

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2212.syzefxis.gov.gr, doykomotinis@2212.syzefxis.gov.gr
FAX2531353160
Αυτοκίνητα2531353119
Βεβαίωση2531353145, 2531353148, 2531353149
Γραμματεία - Πρωτόκολλο2531353100
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2531353141, 2531353143
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2531353142
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2531353124
Διπλότυπα2531353146
Εισόδημα2531353131, 2531353133, 2531353134
Ελεγχος2531353126, 2531353127, 2531353128, 2531353129, 2531353137, 2531353138, 2531353139
Ενημερότητες2531353147
ΕΝΦΙΑ2531353106
Εξοδα2531353149
Επόπτης Ελέγχου2531353140
Εσοδα2531353148
Εσοδα Προϊστάμενος2531353144
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.) Προϊστάμενος2531353106
Κεφάλαιο - Γονικές Παροχές - Δωρεές2531353135, 2531353136
Κεφάλαιο - Μεταβιβάσεις2531353118
Λογιστικό2531353147
Μητρώο2531353124
Παράβολα2531353151
Προϊστάμενος2531353130
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2531353132
Τ. Π. και Δανείων2531353151
Ταμείο2531353146
Υποδιευθυντής2531353104
Φ.Π.Α.2531353116, 2531353117