ΞΑΝΘΗΣ

Μεσολογγίου 13 Ξάνθη (τ.κ. 671 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Α’ ΞΑΝΘΗΣ – Β’ ΞΑΝΘΗΣ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2211.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)
2541353211
FAX (Δικαστικό)
2541353228
Αυτοκίνητα
2541353130, 2541353131, 2541353132
Γραμματεία
2541353227
Διαχείριση
2541353134
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2541353245, 2541353247, 2541353232, 2541353234, 2541353235, 2541353229
Εισόδημα
2541353236, 2541353239, 2541353240, 2541353242
Ελεγχος
2541353212, 2541353214, 2541353215, 2541353216, 2541353217, 2541353144, 2541353146, 2541353147, 2541353148, 2541353149
Εξοδα
2541353128, 2541353129
Εσοδα
2541353124, 2541353125, 2541353138, 2541353140, 2541353141
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2541353230, 2541353231
Κεφάλαιο
2541353246, 2541353248, 2541353249
Μητρώο
2541353223, 2541353226
Προϊστάμενος
2541353210, 2541078547
Τ. Π. και Δανείων
2541353135
Ταμείο
2541353137
Τεχνική Διαχείριση
2541353213, 2541353218
Υποδιευθυντής
2541353103, 2541076678
Φ.Π.Α.
2541353220, 2541353221, 2541353222