ΞΑΝΘΗΣ

Μεσολογγίου 13 Ξάνθη (τ.κ. 671 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Α’ ΞΑΝΘΗΣ – Β’ ΞΑΝΘΗΣ )

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2211.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)2541353211
FAX (Δικαστικό)2541353228
Αυτοκίνητα2541353130, 2541353131, 2541353132
Γραμματεία2541353227
Διαχείριση2541353134
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2541353245, 2541353247, 2541353232, 2541353234, 2541353235, 2541353229
Εισόδημα2541353236, 2541353239, 2541353240, 2541353242
Ελεγχος2541353212, 2541353214, 2541353215, 2541353216, 2541353217, 2541353144, 2541353146, 2541353147, 2541353148, 2541353149
Εξοδα2541353128, 2541353129
Εσοδα2541353124, 2541353125, 2541353138, 2541353140, 2541353141
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2541353230, 2541353231
Κεφάλαιο2541353246, 2541353248, 2541353249
Μητρώο2541353223, 2541353226
Προϊστάμενος2541353210, 2541078547
Τ. Π. και Δανείων2541353135
Ταμείο2541353137
Τεχνική Διαχείριση2541353213, 2541353218
Υποδιευθυντής2541353103, 2541076678
Φ.Π.Α.2541353220, 2541353221, 2541353222