ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αγίου Δημητρίου 2 Αλεξανδρούπολη (τ.κ. 681 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΣΟΥΦΛΙΟΥ )

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2201.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)2551026283
FAX (Εισόδημα)2551027032
FAX (Έλεγχος)2551083274
Αυτοκίνητα2551089770, 2551089775
Βεβαίωση2551089759
Γραμματεία2551355149, 2551089621, 2551089622
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2551355145, 2551355146, 2551355147, 2551355148, 2551355156, 2551089633, 2551089634, 2551089635, 2551089638, 2551089688, 2551089776, 2551089745, 2551089746
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2551089639
Εισόδημα2551355151, 2551355152, 2551355153, 2551355154, 2551355155, 2551089790, 2551089769, 2551089791, 2551089794, 2551089795, 2551089796
Ελεγχος2551355158, 2551355159, 2551355160, 2551355161, 2551355162, 2551089740, 2551089777, 2551089636, 2551089631, 2551089632, 2551089747, 2551089748, 2551089749, 2551089756, 2551089768, 2551355150
Εξοδα2551355128, 2551355129, 2551089766
Επόπτης Ελέγχου2551089624
Εσοδα2551355138, 2551355139, 2551089625, 2551089626
Εσοδα Προϊστάμενος2551089627
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2551355134, 2551355135, 2551355136, 2551355137, 2551089780
Κεφάλαιο2551355114, 2551355115, 2551089761, 2551089763
Λογιστικό2551355117, 2551355122, 2551089757, 2551089759
Μητρώο2551355132, 2551355133, 2551089741, 2551089742
Παράβολα2551355123, 2551089623
Προϊστάμενος2551089620
Σταθμός Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΣΤ.Ε.Π.)2551355140, 2551355141, 2551355142, 2551355143, 2551355144, 2551089785
Τ. Π. και Δανείων2551023484
Ταμείο2551089755
Υποδιευθυντής2551355157, 2551089630
Φ.Π.Α.2551355124, 2551355125, 2551355126, 2551355127, 2551089772, 2551089773