ΒΟΛΟΥ

Γ. Ξενοφώντος 1 Βόλος (τ.κ. 383 33)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Α’ ΒΟΛΟΥ – Β’ ΒΟΛΟΥ )

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail (Γραμματεία)syzefxis@2402.syzefxis.gov.gr
E-mail (Δικαστικό)doyvolou.dik@2402.syzefxis.gov.gr
E-mail (Εισόδημα)doyvolou.eis@2402.syzefxis.gov.gr
E-mail (Έλεγχος)doyvolou.ele@2402.syzefxis.gov.gr
FAX2421025426, 2421021082
Αυτοκίνητα2421354322, 2421354323, 2421354324, 2421354325, 2421039236, 2421039530
Βεβαίωση2421354310, 2421354311
Γραμματεία2421354111, 2421354120, 2421354121, 2421354313, 2421035345
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2421354125, 2421354126, 2421354136, 2421354153, 2421354158, 2421354159, 2421354160, 2421354161, 2421354141, 2421354142, 2421354143, 2421354139, 2421354104, 2421354105, 2421354106, 2421354108, 2421354163, 2421354102, 2421354122, 2421039196, 2421025852, 2421024612, 2421037492, 2421039192, 2421354127
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2421354140, 2421039189
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2421354338, 2421039238
Εισόδημα2421354327, 2421354328, 2421354329, 2421354330, 2421354331, 2421354332, 2421354333, 2421354334, 2421354335, 2421354336, 2421039253, 2421039224
Εισπράξεις2421354307, 2421354308, 2421354345, 2421354346
Ελεγχος - Α12421354144, 2421354145, 2421354146, 2421354115, 2421354116, 2421354117, 2421354119, 2421354148, 2421354165, 2421354132, 2421354134, 2421354150, 2421354151, 2421354156, 2421354157, 2421039213, 2421039206, 2421039683, 2421032139
Ελεγχος - Α22421354128, 2421354162, 2421354163, 2421354147, 2421354137, 2421354149, 2421354110, 2421354114, 2421354112, 2421354152, 2421354154, 2421354155, 2421354107, 2421354123, 2421354163
Ελεγχος - Επόπτης Α12421354131, 2421039209
Ελεγχος - Επόπτης Α22421354124, 2421034441
Ενημερότητες2421354309
Εξοδα2421039245, 2421039246, 2421039218, 2421354301, 2421354302, 2421354303, 2421354304, 2421354305, 2421354344
Επιστροφές-Διαγραφές2421354301, 2421354302, 2421354303, 2421354304, 2421354305, 2421354344, 2421039245, 2421039246, 2421039218
Εσοδα Προϊστάμενος2421354312, 2421039212
Κεφάλαιο2421354314, 2421354315, 2421354316, 2421354317, 2421354318, 2421354319, 2421039270
Μητρώο2421354339, 2421354340, 2421354341, 2421354342, 2421039242
Προϊστάμενος2421354129, 2421028580
Πρωτόκολλο2421354112, 2421354321, 2421035345, 2421039234
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2421354326, 2421039237
Τ. Π. και Δανείων2421354306, 2421039223
Τεχνική Διαχείριση2421354130, 2421354337
Υποδιευθυντής2421354113, 2421028680
Φ.Π.Α.2421354322, 2421354323, 2421354324, 2421354325, 2421039236, 2421039530

 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Τέρμα Αγίου Νεκταρίου Νέα Ιωνία Μαγνησίας (τ.κ. 384 46)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – ΑΛΜΥΡΟΥ – ΣΚΙΑΘΟΥ – ΣΚΟΠΕΛΟΥ )

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2404.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)2421354525
FAX (Έσοδα)2421354521
Αυτοκίνητα2421354507
Βεβαίωση2421354521
Γραμματεία - Τηλ. Κέντρο2421354523
Διαγραφές2421354501
Διαχείριση2421354576
Εισόδημα2421354557, 2421354559, 2421354578, 2421354580
Επιστροφές2421354501
Εσοδα2421354543
Εσοδα Προϊστάμενος2421354508
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2421354517, 2421354519
Κεφάλαιο2421354527, 2421354531, 2421354541, 2421354542, 2421354553
Λογιστικό2421354545
Μητρώο2421354505, 2421354503, 2421354537
Προϊστάμενος2421354565
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2421354567
Τ. Π. και Δανείων2421354576
Ταμείο2421354574
Τεχνική Διαχείριση2421354507
Φ.Π.Α.2421354572, 2421354549, 2421354551