Α’ ΛΑΡΙΣΑΣ

Χατζημιχάλη 81 Φιλιππούπολη Λάρισας (τ.κ. 413 34)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Α’ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ – ΑΓΙΑΣ – ΤΥΡΝΑΒΟΥ )

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2396.syzefxis.gov.gr
FAX2413510151
Αυτοκίνητα2413510150
Αυτοψίες2413510134
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2413510156, 2413510157, 2413510158, 2413510159, 2413510170
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2413510145, 2413510111
Εισόδημα2413510181, 2413510182, 2413510187, 2413510188
Ελεγχος2413510161, 2413510162, 2413510165, 2413510166, 2413510167, 2413510179, 2413510185, 2413510186
Επόπτης Ελέγχου2413510149, 2413510178
Εσοδα2413510117, 2413510118, 2413510121, 2413510125, 2413510127, 2413510128, 2413510129, 2413510122, 2413510140, 2413510141, 2413510142
Εσοδα Προϊστάμενος2413510124
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2413510147
Κεφάλαιο2413510159, 2413510161, 2413510162, 2413510163, 2413510164, 2413510184
Μητρώο2413510133, 2413510136
Προϊστάμενος2413510137
Πρωτόκολλο2413510175, 2413510177
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2413510169
Τ. Π. και Δανείων2413510171, 2413510172
Τεχνική Διαχείριση2413510110
Υποδιευθυντής2413510152
Φ.Π.Α.2413510153

 

Β’ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ρούσβελτ και Πατρόκλου Λάρισα (τ.κ. 411 10)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Β’ ΛΑΡΙΣΑΣ – Γ’ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΦΑΡΣΑΛΩΝ )

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2397.syzefxis.gov.gr
FAX2410537087
Αυτοκίνητα2413510328, 2413510329
Αυτοψίες2413510382
ΑΦΕ2413510321
Διαγραφές2413510341, 2413510337, 2413510338, 2413510381
Διαχείριση Υλικού2413510327
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2413510363
Διπλότυπα2413510320
Εισόδημα2413510350, 2413510351, 2413510352, 2413510353, 2413510355, 2413510370
Εξοδα2413510326
Επιστροφές2413510341, 2413510337, 2413510338, 2413510381
Εσοδα - Βεβαίωση2413510322
Εσοδα Προϊστάμενος2413510325
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2413510344, 2413510345
Κεφάλαιο2413510318, 2413510319, 2413510333, 2413510335, 2413510395
Λογιστικό2413510323, 2413510339
Μητρώο2413510356, 2413510357
Προϊστάμενος2413510360, 2410537669
Πρωτόκολλο2413510361, 2413510362
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2413510359
Φ.Π.Α.2413510346, 2413510347, 2413510348

 

  •  
  •  
  •  
  •