ΛΑΡΙΣΑΣ

Χατζημιχάλη 81 Φιλιππούπολη Λάρισας (τ.κ. 413 34)

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2396.syzefxis.gov.gr
FAX2413510151
Αυτοκίνητα2413510150
Αυτοψίες2413510134
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2413510156, 2413510157, 2413510158, 2413510159, 2413510170
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2413510145, 2413510111
Εισόδημα2413510181, 2413510182, 2413510187, 2413510188
Ελεγχος2413510161, 2413510162, 2413510165, 2413510166, 2413510167, 2413510179, 2413510185, 2413510186
Επόπτης Ελέγχου2413510149, 2413510178
Εσοδα2413510117, 2413510118, 2413510121, 2413510125, 2413510127, 2413510128, 2413510129, 2413510122, 2413510140, 2413510141, 2413510142
Εσοδα Προϊστάμενος2413510124
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2413510147
Κεφάλαιο2413510159, 2413510161, 2413510162, 2413510163, 2413510164, 2413510184
Μητρώο2413510133, 2413510136
Προϊστάμενος2413510137
Πρωτόκολλο2413510175, 2413510177
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2413510169
Τ. Π. και Δανείων2413510171, 2413510172
Τεχνική Διαχείριση2413510110
Υποδιευθυντής2413510152
Φ.Π.Α.2413510153