Πολυτεχνείου 15 Πρέβεζα (τ.κ. 481 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΠΑΡΓΑΣ – ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ – ΦΑΝΑΡΙΟΥ )

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-maildoyprevezas6411@2681.syzefxis.gov.gr
FAX2682025364, 2682362365
Αυτοκίνητα2682362355, 2682061104, 2682362355
Βεβαίωση2682362334
Γραμματεία2682362345, 2682362360, 2682021351
Διαχείριση2682362337, 2682029831
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2682362341, 2682362328, 2682362363, 2682362324, 2682362366, 2682362367, 2682061102, 2682022483
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2682362348
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2682362339
Εισόδημα2682362325, 2682362326, 2682362327, 2682362362, 2682022863
Εκδοτήρια2682362331, 2682362371
Ελεγχος2682362322, 2682362323, 2682362354, 2682362369, 2682362320, 2682362352, 2682362357, 2682362332, 2682362333, 2682362347, 2682362361, 2682362364, 2682027888, 2682022301, 2682029895
Εμμέσων και Ειδικών Φόρων2682029830
Επόπτης Ελέγχου2682362329, 2682022745
Εσοδα2682029832
Εσοδα Προϊστάμενος2682362338
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2682362349, 2682022247
Κεφάλαιο2682362342, 2682362340, 2682362346, 2682362344, 2682362351, 2682029835
Μητρώο2682362358, 2682362335, 2682029285
Προϊστάμενος2682362300, 2682022243
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2682362353
Τ. Π. και Δανείων2682029831
Ταμείο2682362330, 2682061103
Τεχνική Διαχείριση2682362336, 2682061092
Υποδιευθυντής2682362321, 2682061105
Φ.Π.Α.2682362350