Δόμπολη 30 Ιωάννινα (τ.κ. 453 32)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Α’ – Β’ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΚΟΝΙΤΣΑΣ – ΜΕΤΣΟΒΟΥ – ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
adoyioa@2669.syzefxis.gov.gr
FAX
2651368312, 2651050312
FAX (Προϊστάμενος)
2651368311, 2651050311
Αυτοκίνητα
2651368345, 2651368445, 2651050345, 2651050445
Γραμματεία - Πρωτόκολλο
2651368380, 2651050380
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2651368392, 2651368492, 2651050392, 2651050492
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2651368449, 2651050449
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2651368472, 2651050472
Εισόδημα
2651368383, 2651368483, 2651050383, 2651050483
Ελεγχος
2651368381, 2651368382, 2651368481, 2651368482, 2651368488, 2651368495, 2651050381, 2651050382, 2651050481, 2651050482, 2651050495, 2651050488
Ελεγχος - Επόπτης Α1
2651368304, 2651050304
Ελεγχος - Επόπτης Α2
2651368303, 2651050303
Εξοδα
2651368388, 2651050388
Εσοδα
2651368389, 2651368489, 2651050389, 2651050489
Εσοδα Προϊστάμενος
2651368353, 2651050353
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2651368387, 2651050387
Κεφάλαιο
2651368384, 2651368385, 2651050384, 2651050385
Ληξιπρόθεσμες Οφειλές
2651368487, 2651050487
Μητρώο
2651368393, 2651368493, 2651050393, 2651050493
Προϊστάμενος
2651368301, 2651050301
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2651368425, 2651050425
Τ. Π. και Δανείων
2651368391, 2651050391
Ταμείο
2651368373, 2651050373
Τεχνική Διαχείριση
2651368394, 2651368494, 2651050394, 2651050494
Τηλεφωνικό κέντρο
2651368308, 2651050308
Υποδιευθυντής
2651368302, 2651050302
Φ.Π.Α.
2651368386, 2651050386