Ελευθερίας 6 Ηγουμενίτσα (τ.κ. 461 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ – ΦΙΛΙΑΤΩΝ )

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-maildoy.igoumenitsas@2662.syzefxis.gov.gr
FAX (Έσοδα)2665362368
FAX (Πρωτόκολλο)2665362324
Αυτοκίνητα2665362309, 2665362310
Γραμματεία2665362350, 2665362351
Διαγραφές2665362369
Διαχείριση2665362363, 2665362364
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2665362312
Εισόδημα2665362335, 2665362336, 2665362337, 2665362340, 2665362341, 2665362342
Εκδοτήρια2665362365, 2665362366, 2665362367
Ενημερότητες2665362365, 2665362366, 2665362367
Εξοδα2665362372, 2665362373
Επιμελητής2665362314
Επιστροφές - Βεβαίωση2665362369
Εσοδα2665362357, 2665362358
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2665362301, 2665362302
Κεφάλαιο2665362332, 2665362333
Λογιστικό2665362370
Μητρώο2665362304, 2665362305
Προϊστάμενος2665362320
Πρωτόκολλο2665362322, 2665362323
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2665362326, 2665362327
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με φορολογούμενους - Ελεγχος2665362329, 2665362330
Τ. Π. και Δανείων2665362360, 2665362361
Τεχνική Διαχείριση2665362353, 2665362354
Φ.Π.Α.2665362307, 2665362308