Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

αναρτήθηκε σε: Προγράμματα ΕΣΠΑ | 0

ΕΣΠΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ:ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ

Η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.
Ύψος επιδότησης
25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.
Χρηματοδοτείται έως το 50% των επιλέξιμων δαπανών.
Επιδοτούμενες δαπάνες
• Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
• Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
• Μεταφορικά μέσα
• Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
• Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
• Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου
• Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
• Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.
Επισήμανση
Δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μέτοχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος/σήματος λειτουργίας.
Ηλεκτρονική υποβολή
Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας. Ο φάκελος αυτός θα περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).
Περίοδος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων: από 18/12/2017 έως 28/03/2018
Δικαιούχοι της Δράσης
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
• Κατηγορία Δικαιούχων Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
• Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.
Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
• Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας
• Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών
• Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων
• Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.ά.
• Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Κωδικός Δραστηριότητας – Περιγραφή Δραστηριότητας
49.39.2 : Μεταφορές επιβατών με τελεφερίκ και ανελκυστήρες χιονοδρομικών κέντρων
49.39.20 : Μεταφορές επιβατών με τελεφερίκ και ανελκυστήρες χιονοδρομικών κέντρων
49.39.31 : Υπηρεσίες ενοικίασης λεωφορείων και αμαξών με οδηγό
49.39.31.01 : Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων (πούλμαν), με οδηγό ιδιοκτήτη
49.39.31.02 : Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων (πούλμαν), με οδηγό μη ιδιοκτήτη
49.39.32 : Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς επιβατών για περιήγηση σε αξιοθέατα
49.39.34 : Υπηρεσίες μη τακτικών υπεραστικών λεωφορείων και μισθωμένων λεωφορείων
49.39.34.01 : Υπηρεσίες έκτακτων υπεραστικών μεταφορών με λεωφορεία με οδηγό ιδιοκτήτη
49.39.34.02 : Υπηρεσίες έκτακτων υπεραστικών μεταφορών με λεωφορεία με οδηγό μη ιδιοκτήτη
49.39.35 : Οδικές μεταφορές επιβατών με οχήματα που έλκονται από άνθρωπο ή ζώα
49.39.35.01 : Μεταφορές επιβατών με οχήματα που έλκονται από ζώα
50.10.12.01 : Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών με θαλαμηγούς – τουριστικά πλοία με ελληνική σημαία
50.10.12.03 : Υπηρεσίες θαλάσσιων κρουαζιέρων
50.10.12.04 : Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων θάλασσας
50.10.20.01 : Υπηρεσίες ενοικίασης επαγγελματικού τουριστικού σκάφους με πλήρωμα
50.10.19.05 : Υπηρεσίες μεταφορών επιβατών με λέμβους
50.10.19.06 : Υπηρεσίες πλωτών ταξί θάλασσας
50.10.20.03 : Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων κλπ) με πλήρωμα
50.30.12 : Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς με κρουαζιερόπλοια
50.30.13 : Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων σε εσωτερικές υδάτινες οδούς
50.30.13.01 : Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων ποταμών, λιμνών
51.10.15.01 : Υπηρεσίες αεροταξί (που παρέχονται από ελικόπτερα ή αεροσκάφη)
51.10.20 : Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εναέριας μεταφοράς επιβατών με χειριστή
52.21.21.01 : Υπηρεσίες φύλαξης αποσκευών σε σταθμούς λεωφορείων
52.22.11.03 : Υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, σε παράκτιο χώρο
52.22.11.05 : Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)
52.22.11.06 : Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων
52.22.19.02 : Υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, σε χερσαίο χώρο
55.10 : Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
55.10.1 : Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, με καθημερινή καθαριότητα (εκτός της χρονομεριστικής μίσθωσης)
55.10.10 : Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, με καθημερινή καθαριότητα (εκτός της χρονομεριστικής μίσθωσης)
55.10.10.01 : Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β’ κατηγορίας και κάτω, με εστιατόριο
55.10.10.02 : Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β’ κατηγορίας και κάτω, χωρίς εστιατόριο
55.10.10.03 : Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α’ κατηγορίας, με εστιατόριο
55.10.10.04 : Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α’ κατηγορίας, χωρίς εστιατόριο
55.20* : Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
55.20.1 : Υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος σύντομης διάρκειας
55.20.11 : Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ξενώνες νεότητας και σε αυτόνομες ενότητες διακοπών
55.20.11.03 : Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών
55.20.11.04 : Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια
55.20.11.05 : Υπηρεσίες ενοικίασης έως επτά (7) επιπλωμένων δωματίων για μικρή διάρκεια
55.3 : Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
55.30 : Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
55.30.1 : Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπιγκ), εγκαταστάσεων για οχήματα αναψυχής (τροχόσπιτα) και ρυμουλκούμενα οχήματα (τρέιλερ)
55.30.11 : Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπιγκ)
55.30.12 : Υπηρεσίες εγκαταστάσεων για οχήματα αναψυχής (τροχόσπιτα) και ρυμουλκούμενα οχήματα (τρέιλερ)
55.30.12.01 : Υπηρεσίες μακρόχρονης μίσθωσης χώρου για τροχόσπιτα
77.11 : Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
77.11.10 : Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
77.11.10.01 : Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό
77.21.10 : Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού
77.21.10.01 : Υπηρεσίες ενοικίασης αερόστατων, ανεμοπλάνων, αιωρόπτερων και πηδαλιούχων αερόπλοιων
77.21.10.02 : Υπηρεσίες ενοικίασης αλόγων ιππασίας
77.21.10.03 : Υπηρεσίες ενοικίασης ειδών κατασκήνωσης
77.21.10.04 : Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ (κυματοσανίδων, σκι, λέμβων)
77.21.10.05 : Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού χιονοδρομικών αθλημάτων (παγοπέδιλων, μποτών κλπ)
77.21.10.07 : Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων κλπ), χωρίς πλήρωμα
77.21.10.08 : Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων
77.21.10.09 : Υπηρεσίες μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού (μπαστουνιών γκολφ, ρακετών κλπ)
77.34 : Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
77.34.10 : Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης υδάτινου μεταφορικού εξοπλισμού
77.34.10.01 : Υπηρεσίες ενοικίασης λέμβων, χωρίς πλήρωμα
77.34.10.02 : Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωμα
77.35 : Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών
77.35.10 : Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης εναέριου μεταφορικού εξοπλισμού
77.35.10.01 : Υπηρεσίες ναύλωσης αεροσκαφών και ελικόπτερων, χωρίς πλήρωμα
77.39.13 : Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων
77.39.13.01 : Υπηρεσίες ενοικίασης μοτοποδήλατων
77.39.13.02 : Υπηρεσίες ενοικίασης μοτοσικλετών
79.11 : Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
79.11.1 : Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς
79.11.11 : Υπηρεσίες κράτησης για αεροπορικές γραμμές
79.11.11.01 : Υπηρεσίες πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων με προμήθεια
79.11.12 : Υπηρεσίες κράτησης για σιδηροδρόμους
79.11.13 : Υπηρεσίες κράτησης για λεωφορεία
79.11.14 : Υπηρεσίες κράτησης για ενοικίαση οχημάτων
79.11.19 : Άλλες υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς
79.11.19.01 : Υπηρεσίες πώλησης ατμοπλοϊκών εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων με προμήθεια
79.11.19.02 : Υπηρεσίες πώλησης ατμοπλοϊκών εισιτηρίων εξωτερικού με προμήθεια, από πρακτορείο ταξιδίων
79.11.19.03 : Υπηρεσίες πώλησης τουριστικών εισιτηρίων γενικά, με προμήθεια
79.11.2 : Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύματος, κρουαζιέρων και οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)
79.11.21 : Υπηρεσίες κράτησης για κατάλυμα
79.11.22 : Υπηρεσίες κράτησης για κρουαζιέρες
79.11.23 : Υπηρεσίες κράτησης για οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)
79.11.23.01 : Υπηρεσίες μεσιτείας για οργανωμένες περιηγήσεις με παροχή καταλύματος
79.12 : Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
79.12.1 : Υπηρεσίες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
79.12.11 : Υπηρεσίες γραφείων διοργάνωσης οργανωμένων περιηγήσεων (ταξιδιωτικών πακέτων)
79.12.11.01 : Υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο ταξιδίων) για οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό
79.12.12 : Υπηρεσίες διαχειριστών περιηγήσεων
79.90 : Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
79.90.1 : Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών
79.90.11 : Υπηρεσίες τουριστικής προβολής
79.90.12 : Υπηρεσίες ενημέρωσης επισκεπτών
79.90.2 : Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών
79.90.20 : Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών
79.90.32 : Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους
79.90.39 : Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.
85.51.10.02 : Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ
85.51.10.03 : Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων
85.51.10.08 : Υπηρεσίες σχολής ιππασίας
93.11.10.01 : Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ
93.11.10.02 : Υπηρεσίες γηπέδων γκολφ ή μίνι γκολφ
93.11.10.03 : Υπηρεσίες Κολυμβητηρίου
93.11.10.04 : Υπηρεσίες πίστας “καρτ”
93.21.10.01 : Υπηρεσίες γουότερ παρκ (νεροτσουλήθρων κλπ)
93.29.11.04 : Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής)
93.29.11.06 : Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής
93.29.19.07 : Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου
93.29.21.01 : Υπηρεσίες θεάματος ήχος και φως

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΑ : Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να εξετάσουμε τις ευκαιρίες χρηματοδότησής σας & να σχεδιάσουμε μαζί την επιχειρηματική σας πρόταση, για το μέγιστο οικονομικό σας όφελος.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ : Αναλαμβάνουμε όχι μόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, αλλά και το συνολικό σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης με εξειδικευμένους συνεργάτες.
Δωρεάν έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής, Δωρεάν ενημέρωση για τις επιλέξιμες δαπάνες και για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, Δωρεάν προ-αξιολόγηση & προ-φάκελος επιδότησης, Δόμηση του «πνεύματος» του επενδυτικού σχεδίου και επιλογή των σημείων αιχμής του, (προβολή πλεονεκτημάτων – αντιμετώπιση αδυναμιών), Εκπόνηση Οικονομοτεχνικής Μελέτης & Συγγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου, Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, Παρακολούθηση πορείας Αξιολόγησης, Φυσική υποβολή του φακέλου συμμετοχής, Παρακολούθηση υλοποίησης επένδυσης, Συγκέντρωση Δικαιολογητικών για Σύνταξη & Υποβολή ενδιάμεσων εκθέσεων προόδου – πληρωμής και έκθεσης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.
Λογιστικό Γραφείο tax-plan
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων & Ιδιωτών
Πανός 1 & Κύπρου – Λάρισα, Τ.Κ. 41222
Τηλ.2410533572 – 2413012052 – Φαξ 2410533772 , κιν. 6936920688 – 6932702616
e-mail: info@tax-plan.gr – website: www.tax-plan.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *