Δήλωση Διόρθωσης των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων σας στους Δήμους

αναρτήθηκε σε: Επίκαιρα Θέματα | 0

Η υποχρέωση δήλωσης για το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού προβλέπεται στο άρθρο 2 του ν. 25/1975, όπου και συναρτάται με την αρχική ηλεκτροδότηση του ακινήτου (παρ. 1), την περίπτωση τροποποίησης της αρχικά δηλωθείσας επιφάνειας του ακινήτου (παρ. 3) και την διαδοχή στη χρήση του ακινήτου (β’ εδάφιο στην παρ.3 που προστέθηκε με την παρ.4 του άρθρου 27 του Ν.2130/1993).
Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται και για τους μη στεγασμένους χώρους, εφόσον αυτοί χρησιμοποιούνται (παρ. 2, άρθρο 3 του ν. 25/1975).
Η επιφάνεια που καθορίζεται κατά τα παραπάνω χρησιμοποιείται και για τον υπολογισμό του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (παρ. 3, αρ. 10 του ν. 1080/1980).
Για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, υπόχρεος είναι ο ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής ή νομέας των πάσης φύσεως ακινήτων εντός σχεδίου πόλεως ή των κτισμάτων που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως (νόμιμα ή αυθαίρετα) (παρ. 5, αρ. 24 του ν. 2130/1993).

Ποιους αφορά

Υπόχρεοι Δήλωσης είναι οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές και νομείς πάσης φύσεως ακινήτων εντός σχεδίου ή  κτισμάτων εκτός σχεδίου (νόμιμα ή αυθαίρετα), οι οποίοι:

– Δεν έχουν δηλώσει το ακίνητό τους στον Δήμο (μη υποβολή αρχικής δήλωσης)

– Έχουν δηλώσει λιγότερα τετραγωνικά μέτρα από την πραγματική κατάσταση (υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή τακτοποίηση κ.λπ.)

Διασταυρώσεις Δήλωσης Τ.Μ.

– με την εφαρμογή Περιουσιολογίου (Ε9) της ΑΑΔΕ απ’ όπου παρέχεται η πληροφόρηση για τα στοιχεία των ακινήτων και

– με τον ΔΕΔΔΗΕ για τα ηλεκτροδοτούμενα, απ’ όπου αντλεί πληροφορίες σχετικές με τον αρ. παροχής του ακινήτου

Ποια είναι η προθεσμία υποβολής της δήλωσης

Μέχρι  30 Σεπτεμβρίου 2020

 Ποια είναι τα οφέλη της εμπρόθεσμης υποβολής δήλωσης στην Πλατφόρμα Δήλωσης Διόρθωσης Τ.Μ. Ακινήτων για τους υπόχρεους;
Η απαλλαγή από πρόστιμα ή αναδρομικές χρεώσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τυχόν διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1/1/2020.

Σύμφωνα με τον νόμο , η μη υποβολή δήλωσης ΤΑΠ από τους ιδιοκτήτες οικοπέδων εντός σχεδίου και εντός οικισμού και τους ιδιοκτήτες κτισμάτων εκτός σχεδίου οπουδήποτε σε όλη την χώρα συνεπάγεται χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου τέλους που αντιστοιχεί στο ακίνητο. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να καταχωρίσουν στην πλατφόρμα τα ακίνητα αυτά με τα σωστά εμβαδά τους ακόμη και αν τα είχαν κάποτε δηλώσει, ώστε αφενός να διαγραφεί κάθε οφειλή τους μέχρι τις 31/12 /2019 και αφετέρου οι δήμοι να μπορούν να τους στείλουν στο εξής ετήσιες ειδοποιήσεις καταβολής του ΤΑΠ χωρίς το διπλάσιο πρόστιμο. Η διάταξη της παρ. 2 του αρ. 51 του ν. 4647/2019 είναι μια εξαιρετική ρύθμιση που παρέχει ισχυρό κίνητρο για την υποβολή των στοιχείων επί των ακινήτων, που χρησιμοποιούν οι δήμοι για την είσπραξη των εσόδων τους.
Τι συνέπειες έχει η παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 2 του αρ. 51 του ν. 4647/2019, σε περίπτωση που δεν δηλωθούν οι πρόσθετες επιφάνειες;
Μετά τη λήξη της προθεσμίας θα εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν, σε περίπτωση διαπίστωσης μη υποβολής ή ανακρίβειας της δήλωσης (αρ. 2, ν. 429/1976, παρ. 11 & 14, αρ. 10, ν. 1080/1980, παρ. 12 & 16, αρ. 24, ν. 2130/1993), σε συνδυασμό με το δικαίωμα των δήμων να εισπράττουν τέλη, που ανάγονται σε προηγούμενα έτη (αρ. 32, ν. 4304/2014, ΝΣΚ 141/2015).

Επισημάνσεις :

– Η δήλωση αφορά τα δομημένα και αδόμητα οικόπεδα αλλά όχι τα αγροτεμάχια , αρκεί να μην έχουν κάποιο κτίσμα (κατοικία ή αποθήκη).

– Η δήλωση μέσω της πλατφόρμας αφορά μόνο τη διόρθωση της επιφάνειας του ακινήτου, σύμφωνα με την πραγματική του κατάσταση. Δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της χρήσης του ακινήτου μέσα από την πλατφόρμα.

– Αν πρόκειται για κλειστούς βοηθητικούς χώρους, που συνιστούν ανεξάρτητη, διαιρεμένη ιδιοκτησία , οφείλονται τέλη και φόρος και πρέπει να υποβληθεί δήλωση διότι μόνο για τις επιφάνειες που θεωρούνται κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών δεν εισπράττεται ΤΑΠ. Το ίδιο ισχύει και για τις ανοιχτές θέσεις στάθμευσης , εκτός από αυτές με δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης σε κοινόχρηστο χώρο, για τις οποίες δεν οφείλεται ΤΑΠ.

– Αν πρόκειται για κλειστούς βοηθητικούς χώρους που συνιστούν διαιρεμένη ιδιοκτησία, οφείλονται τέλη και φόρος, οπότε, κατά γενική αρχή, πρέπει να υποβληθεί δήλωση. Ωστόσο, είτε οι επιφάνειες αυτές δεν προσμετρούνται, είτε έχουν ήδη προσμετρηθεί στη συνολική επιφάνεια κοινόχρηστων χώρων και καταβάλλονται για αυτές τέλη και φόρος μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην υπηρεσία του οικείου δήμου για να ρυθμιστούν οι σχετικές χρεώσεις (χαρακτηριστικά, για τις επιφάνειες που θεωρούνται κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών δεν εισπράττεται ΤΑΠ). Το ίδιο ισχύει και για τις ανοιχτές θέσεις στάθμευσης, εκτός από αυτές με δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης σε κοινόχρηστο χώρο, για τις οποίες δεν οφείλεται ΤΑΠ.

– Οι πιλοτές θα πρέπει να δηλώνονται ως ανοιχτά πάρκινγκ δηλαδή επιφάνεια του ακινήτου αν είναι ιδιωτικές, ενώ δεν δηλώνονται αν είναι κοινόχρηστοι χώροι.

– Ο αέρας που αναφέρεται στο συμβόλαιο μιας οριζόντιας σύστασης ως δικαίωμα υψούν δηλώνεται ως μη ηλεκτροδοτούμενο.

– Σε περίπτωση δήλωσης κτισμάτων χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας πρέπει να αναγράφεται η μικτή επιφάνεια αυτών ( εξωτερικοί τοίχοι, κλιμακοστάσια, πλατύσκαλα κλπ.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας  δεν χρειάζεται να δηλώσουν όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων την πραγματική επιφάνεια του στο οποίο έχουν δικαιώματα (πλήρης κυριότητα , ψιλή κυριότητα ή επικαρπία). Το μόνο που χρειάζεται είναι να δηλωθεί από έναν ιδιοκτήτη.

– Ημερομηνία δημιουργίας ή αλλαγής τ.μ. του ακινήτου στη δήλωση : πχ σε περίπτωση που υπάρχει προσθήκη 20 τ.μ. σε ένα ακίνητο 100 τ.μ., το οποίο στον ΔΕΔΔΗΕ είναι δηλωμένο με 100 τ.μ., ως ημερομηνία έναρξης ισχύος αλλαγής των τ.μ. θα πρέπει να δηλωθεί η ημερομηνία της αύξησης τ.μ. που αναφέρεται και στη σχετική άδεια. Αν το ακίνητο ήταν εξαρχής 120 τ.μ., τότε ως ημερομηνία έναρξης ισχύος αλλαγής των τ.μ. λογίζεται η ημερομηνία της οικοδομικής άδειας ή της κτήσης του ακινήτου.

– Για να είναι επιλέξιμη μια κατοικία –διαμέρισμα στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ΄οίκον”θα πρέπει να είναι καθ’ όλα νόμιμη. Για αυτόν τον λόγο με την αίτηση ο κάθε ενδιαφερόμενος καταθέτει μαζί με άλλα δικαιολογητικά τα εξής:

1.Οικοδομική άδεια για κτίριο που κάνετε αίτηση επιδότηση στο Εξοικονόμηση κατ΄οίκον ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο που να το νομιμοποιεί.

  1. Λογαριασμός της ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας).
  2. Αντίγραφο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9.
  3. Δήλωση ακινήτου στο Κτηματολόγιο.

Σε περίπτωση που δια πιστωθεί ότι δεν ταυτίζονται τα αναγρόφενα στοιχεία μεταξύ τους ή υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές που δεν τακτοποιήθηκαν, τότε θα χάσετε την επιδότηση.