ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δήμων Λαρισαίων, Αγιάς, Φαρσάλων & Κιλελέρ. Δηλώσεις κτηματογράφησης από 08/05/2018 και για 3 μήνες

αναρτήθηκε σε: Ιδιώτες, Λογιστικά – Φορολογικά | 0
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΑΓΙΑΣ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΠΟ 08/05/2018 ΚΑΙ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ

Ξεκινα στις 8 Μαΐου 2018 η κτηματογραφηση σε περιοχες των Δήμων Λαρισαιων (υπόλοιπο), Αγιας, Φαρσαλων και Κιλελερ. Καλούνται όσοι έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο, στα κτηματολογικά βιβλία, δικαίωμα (π.χ. πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία, δουλεία, προσημείωση ή άλλο εμπράγματο βάρος, κ.λ.π.) επί των ακινήτων, που βρίσκονται μέσα στα όρια των παραπάνω δήμων, να υποβάλλουν δήλωση για το δικαίωμά τους, με αναφορά στην αιτία κτήσης του. Η διαδικασία κτηματογράφησης αποσκοπεί, αφενός στη συλλογή, επεξεργασία και καταγραφή των εμπράγματων και άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων ανά ακίνητο και, αφετέρου, στη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που θα επιτρέψουν την κατά το δυνατόν ακριβέστερη απεικόνιση των γεωτεμαχίων στο κτηματολογικό διάγραμμα.

Τί εκκρεμότητες πρέπει να κλείσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων : Οι Ιδιοκτήτες των περιοχών αυτών θα πρέπει, πριν από τη δήλωση των ακινήτων τους, να προετοιμαστούν, να κλείσουν τυχόν εκκρεμότητες που αφορούν στην ακίνητη περιουσία τους, να επικαιροποιήσουν τους τίτλους ιδιοκτησίας τους, να μετατρέψουν τα προσύμφωνα και τις χρησικτησίες σε οριστικά συμβόλαια, να κάνουν αποδοχή κληρονομιών, να έχουν δηλαδή καθαρούς τίτλους ιδιοκτησίας ώστε από 08/05/2018 να είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν χωρίς προβλήματα τη διαδικασία κτηματογράφησης που θα διαρκέσει τρείς μήνες για τους ιδιοκτήτες ακινήτων ντόπιων κατοίκων των περιοχών και ένα εξάμηνο για ιδιοκτήτες ακινήτων που κατοικούν στο εξωτερικό.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, καθώς, σε εκπρόθεσμη ή μη υποβολή, επέρχονται οι, κατά το νόμο, προβλεπόμενες ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ.
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Πρόστιμο από 70€ μέχρι 250€ ανά ακίνητο, ανάλογα με το είδος και την αξία των ακινήτων.
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΧΑΝΕΤΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΔΗΛΩΘΕΙ…
α) Τα ακίνητα που για οποιοδήποτε λόγο δεν δηλώθηκαν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης και έχουν καταγραφεί ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο
β) Κάποιος, που δεν αναγράφεται ως δικαιούχος στις οριστικές εγγραφές, δεν μπορεί πλέον να διεκδικήσει την κυριότητα του ακινήτου, παρά μόνο να αξιώσει χρηματική αποζημίωση γι’ αυτό.
Η δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά). Εάν δεν έχει υποβληθεί δήλωση για ακίνητο κτηματογραφημένης περιοχής, θα πρέπει είτε ο αρχικός ιδιοκτήτης να το δηλώσει και στη συνέχεια να το μεταβιβάσει ή το ακίνητο να μεταβιβαστεί και στη συνέχεια να δηλωθεί από το νέο ιδιοκτήτη. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για όσα ακίνητα δεν έχει υποβληθεί δήλωση δεν μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1) απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων που τεκμηριώνουν τα δικαιώματα σε ακίνητα, κατά περίπτωση : π.χ. συμβόλαιο, κληρονομητήριο – διαθήκη – πιστοποιητικά, έκτακτη χρησικτησία.
2) απλά φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών μεταγραφής /εγγραφής των τίτλων στο Υποθηκοφυλακείο
3) απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
4) έγγραφο για το ΑΦΜ του δηλούντος (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ κλπ).
5) Στοιχεία γεωεντοπισμού των ακινήτων στους ηλεκτρονικούς χάρτες του κτηματολογίου (τοπογραφικό διάγραμμα ή σχεδιάγραμμα, ιδιοκτήτες γειτονικών ακινήτων, φυσική παρουσία). Σημειώνεται ότι η υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων (Χ & Ψ) είναι υποχρεωτική, εφόσον αναφέρονται ή προσαρτώνται στα συμβόλαια, γίνεται επίκληση χρησικτησίας , έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια για το ακίνητο ή αφορά τακτοποίηση αυθαιρέτου, πράξη εφαρμογής κλπ.

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ υπέρ της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ :
Για κάθε εγγραπτέο δικαίωμα που δηλώνεται καταβάλλεται από τον δηλούντα πάγιο τέλος κτηματογράφησης υπέρ της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ.
Το τέλος αυτό ορίζεται ανά δικαίωμα σε:
• τριάντα πέντε (35) ευρώ για κύριο χώρο (διαμέρισμα, κατάστημα, οικόπεδο με κτίσμα, αδόμητο οικόπεδο, αγροτεμάχιο κλπ).
• είκοσι (20) ευρώ για βοηθητικούς χώρους (χώρο στάθμευσης ή αποθήκη) που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες (όταν ορίζεται στο συμβόλαιο για αυτούς τους χώρους ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου και δεν περιγράφονται σε αυτό ως παρακολουθήματα διηρημένων ιδιοκτησιών).
Στις αγροτικές περιοχές (δηλαδή στα εκτός σχεδίου και εκτός ορίου οικισμών) τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εγγραπτέα δικαιώματα (ισχύει μόνο για κυριότητας ή δουλείας) παραπάνω απο δύο εντός του ίδιου ΟΤΑ, καταβάλλουν πάγια τέλη για δυο (2) μόνο εγγραπτέα δικαιώματα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού αυτών.
Επισημαίνεται πως ο χαρακτηρισμός για ένα ακίνητο, ότι εμπίπτει σε αστική ή αγροτική περιοχή, είναι καθοριστικός για τον υπολογισμό του τέλους για τα φυσικά πρόσωπα.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
Οι νέες περιοχές που θα κτηματογραφηθούν και αφορούν σε 284 χιλ. δικαιώματα ιδιοκτησιών, είναι οι εξής:
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ , ΚΟΙΛΑΔΑ, ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ, ΛΟΥΤΡΟ, ΜΑΝΔΡΑ, ΡΑΧΟΥΛΑ ΚΑΙ ΤΕΡΨΙΘΕΑ. Συνολικά τα δικαιώματα είναι 19.040. Θυμίζουμε πως από το 2008 έως το 2013 είχαν κινηματογραφηθεί περίπου 80.000 δικαιώματα ιδιοκτησιών του Δήμου Λαρισαίων, Αμφιθέας και Κουλουρίου.
– ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ: ΑΓΙΑ, ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ, ΑΜΥΓΔΑΛΗ, ΑΝΑΒΡΑ, ΑΝΑΤΟΛΗ, ΓΕΡΑΚΑΡΙ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΛΑΦΟΣ, ΚΑΡΙΤΣΑ, ΚΑΣΤΡΙ, ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ, ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟ, ΜΕΛΙΒΟΙΑ, ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ, ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ , ΟΜΟΛΙΟ, ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ, ΠΟΤΑΜΙΑ, ΣΚΗΤΗ, ΣΚΛΗΘΡΟ, ΣΤΟΜΙΟ, ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ. Συνολικά τα δικαιώματα είναι 71.378.
– ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ: ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΜΠΕΛΕΙΑ, ΑΧΙΛΛΕΙΟ, ΒΑΜΒΑΚΟΥ, ΒΑΣΙΛΗ, ΒΡΥΣΙΑ, ΔΑΣΟΛΟΦΟΣ, ΔΕΝΔΡΑ, ΔΙΛΟΦΟΣ, ΕΡΕΤΡΙΑ, ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ, ΚΑΤΩΧΩΡΙ, ΚΡΗΝΗ, ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΥΔΡΙΟ, ΝΑΡΘΑΚΙ, ΝΕΡΑΙΔΑ, ΠΟΛΥΔΑΜΕΙΟ, ΠΟΛΥΝΕΡΙ, ΡΕΥΜΑΤΙΑ, ΣΙΤΟΧΩΡΟ, ΣΚΟΠΙΑ, ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΥΠΕΡΕΙΑ, ΦΑΡΣΑΛΑ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ. Συνολικά τα δικαιώματα είναι 84.386.
– ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ: ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΑΓΝΑΝΤΕΡΗ, ΑΡΜΕΝΙΟ, ΒΟΥΝΑΙΝΑ, ΓΛΑΥΚΗ, ΔΙΛΟΦΟ, ΔΟΞΑΡΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ, ΖΑΠΠΕΙΟ, ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΚΙΛΕΛΕΡ (ΚΥΨΕΛΗΣ), ΚΡΑΝΝΩΝΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ, ΜΕΓΑΛΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, ΜΕΛΙΑ, ΜΕΛΙΣΣΑ, ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ, ΜΙΚΡΟ ΒΟΥΝΟ, ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ, ΜΥΡΩΝ, ΝΑΜΑΤΑ, ΝΕΑ ΛΕΥΚΗ, ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ, ΝΕΕΣ ΚΑΡΥΕΣ, ΝΙΚΑΙΑ, ΝΙΚΗ, ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙ, ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟ, ΧΑΛΚΗ, ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΟ. Συνολικά τα δικαιώματα είναι 108.976.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ:
Συγκέντρωση και σάρωση δικαιολογητικών, ηλεκτρονικός γεωεντοπισμός των ακινήτων στον χάρτη, πληρωμή πάγιου τέλους κτηματογράφησης, ορθή συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης κτηματογράφησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

ΚΛΙΜΑΚΩΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ : ΑΠΟ 30€
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ έως και 50% σε Νέους Πελάτες, για 2+ Δηλώσεις (πχ συγγενών – φίλων), Ειδικές Κατηγορίες Πελατών(πχ άνεργοι), Συνδυαστικές (πχ με Ε1 ή Ασφάλεια)

Λογιστικό Γραφείο tax-plan
Δίκτυο Συνεργατών – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων & Ιδιωτών
Πανός 1 & Κύπρου – Λάρισα, Τ.Κ. 41222
Τηλ.2410533572 – 2413012052 – Φαξ 2410533772 , κιν. 6936920688 – 6936858782 – 6932702616
e-mail: info@tax-plan.gr – website: www.tax-plan.gr

Σχετικές Δημοσίευση

  • 11
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση